KOMMUNALSJEF: Marit Kronborg er kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune.
KOMMUNALSJEF: Marit Kronborg er kommunalsjef for helse og mestring i Nordre Follo kommune.

Innsatsen på sykehjem styrkes

Publisert

Forslag til økonomi- og handlingsplan (ØHP) for 2023 ble lagt fram 28. oktober 2022. Kommunestyret behandler og vedtar endelig ØHP den 14. desember.

Et av forslagene i ØHP er at innsatsen på sykehjem skal styrkes fra 2024.

Krevende situasjon

Kommunedirektørens forslag fortalte om en krevende situasjon for helse og omsorgstjenestene som skal redusere kostnadene med 34 millioner i 2023, men fra 2024 ligger det inne en satsning på nye sykehjemsplasser.

– Tilbudet på sykehjemmene har forandret seg mye de siste årene. De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig og vi gir stadig flere tjenester hjemme. Liggetiden på sykehuset er betraktelig kortere og sykehjemmene gjør en del av arbeidet som tidligere var på sykehuset, sier Marit Kronborg, som for øvrig har sin siste dag som kommunalsjef i løpet av november.

Hun påpeker at alt dette skjer samtidig som vi får nye tilbud, som for eksempel omsorgsboliger og velferdsteknologi.

– De tjenestene som kommunen må stå for, som for eksempel fysioterapi og hjemmesykepleie, blir stadig viktigere. Etter hvert som andelen eldre øker skal vi styrke tilbudene og jobbe klokere sammen med for eksempel frivilligheten, forteller Kronborg.

Nye ressurser

Kronborg trekker frem behov for både sykepleiere, vernepleiere og leger, og forteller at budsjettet har tatt høyde for dette.

– Det er en mangel på sykepleiere og vernepleiere i Norge. Dette merker vi godt i Nordre Follo også. I budsjettet settes det av nye ressurser for å bedre turnusene til ansatte, dette håper vi kan gi større stillinger og dermed bedre forutsigbarhet for innbyggerne, opplyser Kronborg.

Ønsker dialog med innbyggere

– Det er gjort store omstillinger, og jeg forstår at det kan være bekymrede innbyggere der ute. Vi ønsker å komme i dialog med innbyggerne for å gi trygghet og forståelse av hvordan vi nå har mulighet til å gi hjelp på nye måter, frir Kronborg.

I årene fremover vi antallet eldre øke betydelig. Kronborg forklarer at det ikke vil være mulig å jobbe på samme måte som tidligere, og at dette er en utfordring i alle norske kommuner.

– Når innbyggerne har behov for helsehjelp skal vi gi dette, men kanskje på en ny måte. Det tilbudet vi legger opp til må stå seg i fremtiden, sier hun.

Hun legger til at Nordre Follo har en plan for utbygging av skoler, barnehager og omsorgsbygg.

– Det foreligger for eksempel planer for utbygging av Greverud sykehjem, og planer for å bygge nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger andre steder i kommunen. Vi må se på behovet samtidig som vi finner flere gode måter å gi tjenester på, avslutter Kronborg.

Powered by Labrador CMS