FEM LEDERSTILLINGER PER ÅR: Bildet ble tatt fredag 23. oktober da konstituert rådmann Jane Short Aurlien presenterte sine forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024 og budsjettet for 2021. Rådmannen foreslo et kutt i lederstillinger på 5 millioner kroner per år. Foto: Yana Stubberudlien

Foreslår å kutte 7 av minst 253 lederstillinger i 2021

Ett år etter kommunesammenslåingen er organisasjonen i Nordre Follo fortsatt topptung, med over 253 ledere på alle nivåer. Flertallspartiene har foreslått å kutte kun syv av disse i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har cirka 4900 ansatte hvorav cirka 5 prosent eller 238 ansatte er ledere på ulike nivåer (hvorav 132 virksomhetsledere og 8 kommunalsjefer) i tillegg til12 til 15 fagsjefer uten personalansvar, ifølge det nyeste organisasjonskartet til kommunen. Til sammen er det snakk om 253 ledere.

Oppegård Avis har også fått tips om at det i tillegg til det ovennevnte er etablert flere ledere uten personalansvar, som betyr i praksis høyere lønn og myndighet, men lite ansvar. Dette ble gjort rundt årsskiftet, rett før etablering av Nordre Follo kommune, og i ly av det foregående store omorganiseringsarbeidet, ifølge tipseren som ønsker å være anonym.

Vi har i dag bedt HR-sjefen om en fullstendig oversikt over antall lederstillinger, inkludert ledere og fagsjefer med og uten personalansvar.

Fra fem til syv stillinger

I sitt forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP) for 2021-2024 og budsjettet for 2021 har rådmann Jane Short Aurlien foreslått et kutt i lederstillinger på 5 millioner kroner i 2021. Dette tilsvarer cirka fem lederstillinger.

Flertallspartiene har foreslått et ytterligere kutt på 2 millioner kroner i tillegg til dette, det vil si 7 millioner kroner til sammen.

Hvilke konkrete lederstillinger det gjelder blir det opp til rådmannen (kommunedirektøren) å vurdere. På det nåværende tidspunkt forholder vi oss til orienteringen i SHP der det fremkommer at reduksjon i årsverk i hovedsak søkes løst ved naturlig avgang og ressursallokering, sier gruppeleder for Ap, Oddbjørn Lager Nesje.

32,4 millioner kroner i 2021-2024

For 2022 har flertallspartiene foreslått et kutt i lederstillingene på 2,8 millioner kroner, for 2023 på 3,6 millioner kroner og for 2024 på 4 millioner kroner.

– Disse kuttene kommer i tillegg til rådmannens eget forslag om kutt på 5 millioner kroner i året. Med flertallspartienes budsjett skal det altså kuttes 32,4 millioner i ledergruppene i planperioden, sier Lager Nesje (Ap).

Alle ledere ble "fredet"

I 2016 var lokalpolitikerne i tidligere Oppegård og Ski med på å forhandle frem en intensjonsavtale, det vil si en felles plattform for kommunesammenslåingen. Ansettelsesforholdene i forbindelse med etablering av Nordre Follo ble godt beskyttet i dette dokumentet.

Utdraget fra intensjonsavtalen fra 2016:

  • «Alle fast ansatte i Oppegård og Ski beholder ansettelsesforholdet i forbindelse med etablering av den nye kommunen. Eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver eller nytt arbeidssted i den nye kommunen (endringsoppsigelser).»
  • Vedtaket om å etablere en ny kommune omfattes av arbeidsmiljølovens kapittel 16 (regler om virksomhetsoverdragelse), som betyr at arbeidstakers rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen overføres til den nye arbeidsgiveren, Nordre Follo kommune.

Ifølge vedtaket fra 2016 kan altså ingen av fast ansatte (inkludert ledere på alle nivåer) i Nordre Follo sies opp som konsekvens av kommunesammenslåingen. Reduksjon i årsverk kan kun søkes løst ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver.

VÅREN 2016: Ordførerne i Follo møttes på Tårnåsen aktivitetssenter for å skrive under en felles utredning for kommunesammenslåingen i Follo. Foto: Yana Stubberudlien

– Kan premissene rundt ansettelsesforholdene som ligger i intensjonsavtalen vedtatt i 2016 velges nå bort eller er det fortsatt juridisk vanskelig å si opp de overflødige lederne i Nordre Follo?

– Ja, du kan gjerne si at dette er en oppfølging av intensjonsavtalen, men det er mer relevant å knytte dette til de nye retningslinjene for omstilling i kommunen, vedtatt den 10. desember i år, som åpner for oppsigelse dersom bestemte forhold er oppfylt. Det er uansett mange faser i omstillingsprosessen før arbeidsgiver kommer til et punkt der oppsigelse vurderes. Prosessene skal foregå innenfor retningslinjene og i samsvar med rettspraksis, lov og avtaleverk, sier Oddbjørn Lager Nesje (Ap).

Syv til åtte lederstillinger

Saken om de ulike kuttene som skal gjøres neste år, blir behandlet av kommunestyret i Nordre Follo i morgen, torsdag 17. desember.

Høyre, FrP og PP, som sitter nå i opposisjonen, har nå foreslått et kutt i lederstillinger på til sammen 8 millioner kroner i 2021, det vil si én million kroner mer enn det som flertallspartiene har foreslått.

– Hva synes du om størrelsen på kuttet, det vil si et kutt på 7 til 8 millioner kroner av de totalt 190 millionene som rådmannen har foreslått å kutte i 2021, ett år etter at to administrasjoner er slått sammen til én? Er det nok?

– De 8 millionene vi foreslår å kutte er cirka en lederstilling mer enn det flertallspartiene vil kutte. Det ene kuttforslaget vårt tilsvarer en toppleder og det andre forslaget handler om mellomledere. Hvilke konkrete ledere som skal kuttes blir opp til rådmannen. Det er bare rådmannen (kommunedirektøren) som ansettes av kommunestyret, sier Anne Kristine Linnestad, gruppelederen for Nordre Follo Høyre.

– Strider ikke med intensjonsavtalen

Linnestad mener at oppsigelser av fast ansatte ikke strider med intensjonsavtalen.

– Jeg mener vi opprettholder premissene fra 2016-avtalen. Det har vært mulig å ta kuttene i lederstillingene uten å si opp noen i inneværende år, dersom man hadde valgt å ikke ansette nye ledere når noen slutter, men heller omorganisere og slå sammen lederfunksjoner slik at flere av lederne leder flere ansatte. Klarer ikke rådmannen å ta kuttet med naturlig avgang, må hun finne andre løsninger. Og det mener vi ikke strider med avtalen nå når kommunen er etablert og vi går inn i år to. Dette kan sikkert diskuteres, men med den økonomien kommunen har mener vi at vi må skjerme flest mulig stillinger nærmest brukerne på bekostning av antallet ledere, sier Høyres gruppeleder.

45 årsverk innen pleie og omsorg

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med de 45 årsverkene innen pleie og omsorg som rådmannen har foreslått å nedbemanne fra neste år.

Oppegård Avis har nylig skrevet at Høyås bo- og rehabiliteringssenter på Tårnåsen og Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski er blant de kommunale virksomhetene som kan bli hardt rammet av det eventuelle vedtaket i kommunestyret i morgen.

Ifølge rådmannens forslag skulle det legges ned 36 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger for langtidsplasser på Høyås og Solborg, men flertallspartiene har valgt å legge ned 20 plasser på Solborg, men beholde 16 sykehjemsplasser på Høyås og styrke kommunens hjemmesykepleie med fire stillinger.

– Det er to kommuner som slår seg sammen, og effekten av dette ser vi lite til. Det legges i stedet ned 20 sykehjemsplasser på Solborg som en effekt av sammenslåingen, noe man neppe så for seg. Vi vil ta vare på alle sykehjemsplassene og ikke legge ned noen. Det viser politisk retning og prioritering. At de gamle på sykehjem skal kastes ut er en helt uaktuell konsekvens av at man slår sammen to kommuner, sier gruppeleder for Nordre Follo FrP, Tønnes Steenersen.

Les også: Skjermer 16 sykehjemsplasser på Høyås fra nedleggelse

Kutter i bunnen, heller enn i toppen

– Dagens situasjon med antall ledere i Nordre Follo er vel i all hovedsak et resultat av kommunesammenslåingen. Dagens posisjon er bundet av forrige kommunestyrets løfter fra 2016 om ikke å si opp folk, så da havner de i den triste situasjonen Nordre Follo er i nå, med at de "på gulvet må gå", sier Nina A. Brattvoll fra Tårnåsen.

Hun reagerer på at så mange ledere med høye lønninger beholdes når det kuttes i bunn blant de mest sårbare.

– Jeg synes også at ledere må ha stillingsvern, men det er jo ganske typisk at det kuttes i bunnen, heller enn i toppen. Kommunen kan løse situasjonen på mange måter før de sier opp folk i hjemmetjenesten, og blant de lavest betalte innen helse og omsorg, som igjen går utover servicetilbudet til innbyggerne, sier Brattvoll.

Oppegård Avis følger opp saken i løpet av de nærmeste ukene.

Powered by Labrador CMS