LA FREM TALL: Kommunedirektør Øyvind Henriksen la frem sine forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025 i dag.

Avviser fare for Robek

De neste fire årene skal Nordre Follo kommune styre med en gjeldsgrad på nesten 150 prosent, langt over anbefalt nivå. Kommunedirektør Øyvind Henriksen sier likevel det ikke er noen fare for plass på den fryktede Robek-listen.

Publisert Sist oppdatert

I dag la kommunedirektørens frem sitt forslag til Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025. Blant det mest iøynefallende er det at Henriksen legger opp til å styre kommunen med en gjeldsgrad på hele 146 prosent i løpet av perioden. Det er nesten det dobbelte av det som er anbefalt som maksimalt gjeldsnivå (80 prosent red. anm.).

Dette er ROBEK:

- Står for «register om betinget godkjenning og kontroll»

- ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

- Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Likevel vil kommunedirektøren slettes ikke være med på at kommunen er i trøbbel, eller i fare for å havne på den mye omtalte Robek-listen, altså en samling kommuner som er satt under administrasjon.

– Ja, dette har ikke noe med Robek å gjøre. Situasjonen er uproblematisk, men krevende. Gjeldsgraden i seg selv fører ikke Nordre Follo til Robek, slår Henriksen fast.

Tre parameter

Ifølge kommunedirektøren skal det nemlig gå alvorlig galt på et par andre områder, før Nordre Follo kommune havner der.

– Det er tre økonomiske parameter som styrer dette, og hvis de ryker alle sammen, så er det Robek neste. Gjeldsgrad er ett parameter. Det andre er disposisjonsfondet vårt. Vårt er på tolv prosent, og det skal være på åtte. Så lenge vi ikke spiser av det, så kommer det aldri til å bli Robek på Nordre Follo kommune. Vi har penger til å møte hvilken som helst utfordring, sier han til Oppegård Avis.

Skal gå i pluss

Den tredje faktoren er resultatet.

– Det tredje vi må vurderes på er resultatet vi styrer mot. Nå legger vi frem et budsjett som er på 57 millioner i pluss. Det burde vært på 2 prosent (av totalt 5 milliarder), men det er altså pluss. Vi tar ikke fra fond, og vi kommer til å gå i pluss neste år. I hele økonomiplanperioden legger vi opp til å gå i pluss, og det bruker vi til å styrke disposisjonsfondet vårt. Da har vi muskler til å håndtere den gjeldsgraden, sier han.

Henriksen mener sågar innbyggerne i Nordre Follo har grunn til å puste lettet ut.

– Vi er en vekstkommune, men ta Lørenskog som sammenligning, som er i enda større vekst. De styrer mot en høyere gjeldsgrad enn oss. Men det er helt naturlig, for vi kommer til å ha en ganske stor vekst. I en startfase, når vi vokser mye, er det helt naturlig med en pukkelinvestering på sosial infrastruktur. Det er investeringer for fremtiden, sier Henriksen.

– Så du mener at folk i Nordre Foll kan puste ut når det gjelder kommuneøkonomi?

– Ja, det mener jeg faktisk.

NB: Innholdet i «Økonomi og handlingsplan 2022-2025» skal nå til politisk behandling. Det er med andre ord lokalpolitikerne som skal ta endelig stilling til kommunedirektørens forslag. Det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret onsdag 15. desember.

Powered by Labrador CMS