SMITTEVERN I NORDRE FOLLO

LAVE SMITTETALL: – Med så lite smitte som vi nå har i Nordre Follo er det ikke forholdsmessig å bruke munnbind lenger, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold. Foto: Ståle Bergman Myhrvold
LAVE SMITTETALL: – Med så lite smitte som vi nå har i Nordre Follo er det ikke forholdsmessig å bruke munnbind lenger, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold. Foto: Ståle Bergman Myhrvold

Nå kan du droppe munnbind i Nordre Follo

– Munnbind har blitt et symbol på et godt smittevern, men det er viktig at det ikke må brukes uvettig, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Publisert Sist oppdatert

Kommuneoverlegen påpeker at munnbind har hatt en funksjon i pandemien, men kun som et supplerende smitteverntiltak i en tid vi hadde høyt smittetrykk og mye skult smitte i samfunnet, samt i helsetjenesten og i møte mellom mennesker da det ikke var mulig å holde minst en meters avstand.

Om bruk av munnbind i Nordre Follo

  • Nordre Follo har fulgt nasjonal forskrift om smitteverntiltak siden fredag forrige uke.

Det er derfor ingen anbefaling om bruk av munnbind i Nordre Follo kommune lenger, men du må holde minst en meters avstand, og følge karantenereglene og de generelle smittevernreglene, og være hjemme ved symptomer.

– Med så lite smitte som vi nå har i Nordre Follo er det ikke forholdsmessig å bruke munnbind lenger, men jeg forstår at for de enkelte er det vanskelig å venne seg til å ikke bruke munnbind. Det tar tid på å bli trygg igjen, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

LAVE SMITTETALL: Siden torsdag 10. juni har det blitt registrert totalt to smittede i vår kommune, hvorav det ene av de to tilfellene ble påvist i går. Kilde: Nordre Follo kommune
LAVE SMITTETALL: Siden torsdag 10. juni har det blitt registrert totalt to smittede i vår kommune, hvorav det ene av de to tilfellene ble påvist i går. Kilde: Nordre Follo kommune

Kan igjen bli aktuelt

Kommuneoverlegen påpeker at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å gå tilbake til bruk av munnbind som et supplerende smitteverntiltak.

– Det kan bli aktuelt hvis smitten øker igjen, og hvis det blir høy andel av positive tester og samtidig mange som ikke tester seg, sier Myhrvold.

Fire tilfeller av delta-variant

Hittil har det blitt påvist totalt fire tilfeller av såkalt delta-variant (indisk variant) av Covid-19-viruset i Nordre Follo. Det er kjent smittevei for disse tilfellene, og smittesporingen i regi av kommunen har ikke avdekket noe videre spredning i lokalsamfunnet.

– Man kan ikke stoppe spredning av mutasjonssmitte ved alene å bruke munnbind, men jeg er bekymret at en eventuell spredning av delta-varianten i Nordre Follo kan trekke pandemien over lengre tid, understreker kommuneoverlegen.

Både som innbygger i Oslo og som fagperson føler jeg meg krenket når jeg blir bedt om å ta på munnbind i situasjoner som ikke er hjemlet i forskrift, eller på annen måte er smittevernfaglig begrunnet. Som om jeg utøver dårlig smittevern hvis jeg ikke bruker munnbind. Det gjør jeg ikke.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune (Kilde: Debattinnlegg i nettutgaven til Aftenposten fra 16. juni)

Kritiserer byrådslederen i Oslo

I dag kan du lese Myhrvolds debattinnlegg om bruk av munnbind i nettutgaven til Aftenposten. Både som innbygger i Oslo og kommuneoverlege i Nordre Follo har hun kritisert byrådsleder Raymond Johansen, som ønsker å holde lengst mulig på munnbindpåbudet i vår nabokommune, Oslo.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold mener det ovennevnte er svært problematisk siden beslutningen om dette ikke er hjemlet i smittevernloven hvor det settes krav om en klar medisinskfaglig begrunnelse for bruk av munnbind.

Føler seg krenket

«Både som innbygger i Oslo og som fagperson føler jeg meg krenket når jeg blir bedt om å ta på munnbind i situasjoner som ikke er hjemlet i forskrift, eller på annen måte er smittevernfaglig begrunnet. Som om jeg utøver dårlig smittevern hvis jeg ikke bruker munnbind. Det gjør jeg ikke», skriver hun i sitt debattinnlegg i Aftenposten.

Kommuneoverlegen påpeker at alle smitteverntiltak i befolkningen skal begrunnes godt og hjemles i lovverket, slik det er gjort i Nordre Follo.

Dette sier FHI Følger nasjonal forskrift

Oppegård Avis har nylig skrevet at FHI ikke anbefaler å bruke munnbind når smittepresset lokalt er lavt.

"Jo mer smitten faller, jo mindre effekt har munnbind, og etter hvert vil ulempen ved å bruke munnbind bli større enn den eventuelle nytten", sa FHIs overlege Bjørn Gunnar Iversen til VG tidligere denne uken.

Følger nasjonal forskrift

Konstituert kommuneoverlege i vår kommune, Monica Viksaas Biermann, er også enig med FHI om det ovennevnte. Hun påpeker også at smittetrykket i Nordre Follo er veldig lavt for tiden.

– Vi har fulgt nasjonal forskrift om smitteverntiltak siden fredag forrige uke. Det er derfor ingen anbefaling om bruk av munnbind i Nordre Follo lenger, men du må holde minst en meters avstand, og følge karantenereglene og de generelle smittevernreglene, og være hjemme ved symptomer, sier Biermann.

Grunnskolene og barnehagene i Nordre Follo fortsetter på gult nivå frem til og med 25. juni. Etter dette må det gjøres en ny vurdering og beslutning ut fra smittesituasjonen med tanke på videre tiltaksnivå ut over sommeren.

Maks ti gjester

Her kan du lese mer om nasjonale tiltak som gjelder for tiden i Nordre Follo. Det er blant annet en anbefaling om maks ti gjester og en oppfordring til å møtes utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde minst en meters avstand.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med dose én etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste seks måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Det anbefales fortsatt hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Om reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (Beskyttet = fullvaksinerte, de med én dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste seks måneder)

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Powered by Labrador CMS