KOMMER MED STERK OPPFORDRING: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold oppfordrer derfor alle som blir pålagt karantene å gjennomføre denne etter beste evne. Foto: Yana Stubberudlien
KOMMER MED STERK OPPFORDRING: Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold oppfordrer derfor alle som blir pålagt karantene å gjennomføre denne etter beste evne. Foto: Yana Stubberudlien

– Meget sårbar smittesituasjon

Tallene i Nordre Follo peker akkurat nå mot risikonivå tre, men kommuneoverlegen mener det er viktig å fortsette med tiltakene på det nest høyeste nivået en uke til.

Publisert Sist oppdatert
SISTE SMITTETALL: Kommunens smittestatistikk viser at det er synkende trend for tiden.
SISTE SMITTETALL: Kommunens smittestatistikk viser at det er synkende trend for tiden.

– Smittesituasjonen er meget sårbar med betydelig svingende smittetall fra dag til dag. Det er en viss grad av ukjent smittevei og smittesporingsteamet har fremdeles travle dager. Det er betydelig smitte i regionen, og positive Covid-19-tilfeller tilhørende i andre kommuner kan påvirke og generere arbeid for kommunens smittesporingsteam, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

I ukens risikovurdering for Covid-19-utbruddet i Nordre Follo, utarbeidet av Myhrvold med status per torsdag 5. mai, skriver kommuneoverlegen at neste uke vil kommunen se den fulle effekten av lettelsene i tiltak innført mandag 26. april, men i påvente av dette velger hun derfor denne uken å holde smittesituasjonen fortsatt på det såkalte risikonivå fire, "utbredt spredning".

419 i karantene og færre enn fem på Ahus

  • Ifølge risikorapporten er totalt 419 innbyggere satt i karantene per i dag.
  • Færre enn fem innbyggere er innlagt på Ahus med Covid-19. Ifølge direktør Dagfinn Aanonsen ved Ahus har de nå totalt 21 personer fra flere kommuner innlagt på Ahus med Covid-19.
  • Ahus er i grønn beredskap (onsdag 5. mai klokken 09.00 gikk Ahus fra gul til grønn beredskap), og at det ikke er meldt om forsinket svartid på Covid-19-prøvene ved laboratoriet der.
  • Testfrekvensen ligger nå stabilt på om lag 2,74 prosent av lokalbefolkningen. Regjeringens målsetting er 5 prosent.
  • Kommunen melder om god testkapasitet, men det er fremdeles travle dager for smittesporingsteamet. Kapasiteten på smittesporing i Nordre Follo er sårbar.
  • Andel bekreftede smittetilfeller med ukjent smittevei anslås å være stabilt, på om lag 20 prosent eller mindre, ifølge risikorapporten.
  • Kommunen har nå en lavere andel smittetilfeller i løpet av to uker per 100.000 personer enn på samme tid i forrige uke (191,6 mot 214,9).
  • Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ikke belastet direkte av pandemien nå. Forskriftsendring som gir fritak fra smittekarantene for fullvaksinerte har stor positiv betydning for driften i denne tjenesten i kommunen.

Synker, men langsomt

Kommuneoverlegen påpeker i sin siste risikorapport at nedgangen i smittede i Nordre Follo fortsetter å synke fra den siste toppen i uke elleve, men fremdeles noe langsomt.

SYNKER: Følgende viser antall meldt inn til FHIs system MSIS uke per uke for Nordre Follo kommune.
SYNKER: Følgende viser antall meldt inn til FHIs system MSIS uke per uke for Nordre Follo kommune.

Det er et større pågående utbrudd ved den kommunale boligen Bregneveien Bofellesskap på Sofiemyr, med foreløpig elleve smittede i tilknytning til det.

Ellers preges smittebildet av enkeltstående smittetilfeller inn mot skoler og barnehager, men videre smittespredning stoppes effektivt av TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

– Smitten ser ut til å respektere kohortene slik at vi opplever en grad av kontroll over smitten i skoler og barnehager, forklarer Myhrvold.

Mest smitte hos ungdom og unge voksne

Når det gjelder aldersfordelingen blant de smittede i løpet av den siste uken, ser vi at det er registrert mest smitte blant innbyggerne på 15 til 24 år (19,2 prosent eller 14 tilfeller) og i neste aldersgruppe (25 til 34 år: 17,8 prosent eller 13 tilfeller).

Det er også mange smittede blant voksne på 35 til 44 år og 45 til 54 år (til sammen 32,8 prosent eller 24 tilfeller).

Kommuneoverlegen påpeker i rapporten at aldersfordelingen kan endre seg raskt fra uke til uke.

MEST SMITTE HOS UNGDOM OG UNGE VOKSNE: Diagrammet viser aldersfordelingen av smittede i uke 17. Kilde: Nordre Follo
MEST SMITTE HOS UNGDOM OG UNGE VOKSNE: Diagrammet viser aldersfordelingen av smittede i uke 17. Kilde: Nordre Follo

Blant de eldre på 55 til 64 år, er det registrert syv tilfeller eller 9,6 prosent av alle smittede i uke 17, mens i aldersgruppen over 65 år er det fremdeles lite smitte (to tilfeller eller 2,8 prosent).

– Stor tiltaksbyrde for barn

Når det gjelder barn og unge på mellom fem og 14 år, er det registrert ni smittetilfeller i uke 17 (tilsvarer 12,3 prosent).

– Vi har hatt en meget god effekt av rødt nivå i skolene. Dog vet vi at kvaliteten på undervisningen på rødt nivå ikke er like god som fullt tilstedeværende undervisning. Tiltaksbyrden for barn vurderes som stor i forbindelse med dette, skriver Myhrvold i rapporten.

Hun påpeker at skoleelever i grunnskolen ikke utgjør en stor andel av de smittede akkurat nå, og at i takt med at grupper med høy risiko for alvorlig sykdom og død ved Covid-19-sykdom nå vaksineres, vil forventet sykdomsbyrden ved utbrudd blant barn og unge stadig reduseres.

Anbefalte lettelser for barn

– Smittesituasjonen i kommunen er stabil og under en viss grad av kontroll, selv om vi selvfølgelig ideelt sett hadde sett enda lavere smittetall etter så lang periode med strenge tiltak.

Totalt sett har kommuneoverlegen vurdert at det vil være forsvarlig å antyde ytterligere lettelser for barn og unge.

– Det er viktig at vi fremover målretter tiltakene i skolene enda mer og heller søker å sette enkeltskoler som opplever utbrudd på rødt nivå. Når vi nå åpner for organisering i større grupper, vil man igjen risikere større konsekvenser i form av karantenesetting, skrev kommuneoverlegen i risikorapporten.

Hun oppfordrer derfor alle som blir pålagt karantene å gjennomføre denne etter beste evne.

Kommunestyret lyttet til hennes anbefalinger og vedtok onsdag kveld at kommunens barne- og ungdomsskoler skulle følge nasjonalt tiltaksnivå, noe som betyr gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

Les også: Jubel på skolene – tilbake på gult nivå

Powered by Labrador CMS