Kommunesammenslåing

FRA OPPEGÅRD TIL NORDRE FOLLO: På bildet kan du se Oppegårds siste ordfører, Thomas Sjøvold (H), iført ordførerkjedet. Oppegårds ordførerkjede skal arves av Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.
FRA OPPEGÅRD TIL NORDRE FOLLO: På bildet kan du se Oppegårds siste ordfører, Thomas Sjøvold (H), iført ordførerkjedet. Oppegårds ordførerkjede skal arves av Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020.

Skal arves av Nordre Follo

Om drøye ni måneder blir Oppegårds ordførerkjede og Skis ordførerklubbe med inn i den nye storkommunen.

Publisert

– Det er viktig å ta vare på et kjede som har historisk verdi. Symbolene på Oppegårds ordførerkjede representerer elementer som er felles for begge kommuner. Det er også økonomisk å bruke dette, framfor å anskaffe et nytt kjede for Nordre Follo, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).  

Han forklarer at Oppegård og Ski ble enige om å bruke Oppegårds ordførerkjede allerede da den første avtalen om kommunesammenslåingen ble inngått.

ARVER KUN KLUBBEN: Skis ordførerklubbe skal arves av Nordre Follo, men det fine ordførerkjedet skal stilles ut i monter.
ARVER KUN KLUBBEN: Skis ordførerklubbe skal arves av Nordre Follo, men det fine ordførerkjedet skal stilles ut i monter.

– Hovedårsaken til at det er Oppegårds og ikke Skis ordførerkjede som skal arves av Nordre Follo, er at Skis ordførerkjede har Ski kommunes kjennetegn. Det står «Ski» på det og det har tre sammensatte hestehoder som symboliserer Skeidar, en arena for hestekamp, så Skis kjede egner seg derfor ikke til å bruke i Nordre Follo, sier Sjøvold.

Les også: Havreakset slo salamanderen

BLE GITT for 54 ÅR SIDEN: Oppegårds ordførerkjede ble gitt i gave fra Oppegård Sparebank til kommunen ved kommunens 50-årsjubileum i 1965.
BLE GITT for 54 ÅR SIDEN: Oppegårds ordførerkjede ble gitt i gave fra Oppegård Sparebank til kommunen ved kommunens 50-årsjubileum i 1965.

Omfallen bautastein

Oppegårds ordførerkjede ble gitt i gave fra Oppegård Sparebank til kommunen ved kommunens 50-årsjubileum i 1965. Hovedsymbolet på kjedet er Kongebordet, en bautastein som finnes på Oldtidsveien. Sistnevnte er over 3 500 år gammel, og inntil denne finnes flere gravrøyser fra jernalderen, og det berømte Kongebordet som er en omfallen bautastein.

De andre symbolene på kjedet er tilknyttet områdets historie med sagbruk og landbruk som de historisk sett viktigste næringene.

– Disse symbolene er relevante for hele Nordre Follo kommune, påpeker Sjøvold.

KONGEBORDET: Hovedsymbolet på ordførerkjedet er Kongebordet, en bautastein som finnes på Oldtidsveien. Sistnevnte er over 3 500 år gammel, og inntil denne finnes flere gravrøyser fra jernalderen, og det berømte Kongebordet som er en omfallen bautastein. Foto: Oppegård kommune
KONGEBORDET: Hovedsymbolet på ordførerkjedet er Kongebordet, en bautastein som finnes på Oldtidsveien. Sistnevnte er over 3 500 år gammel, og inntil denne finnes flere gravrøyser fra jernalderen, og det berømte Kongebordet som er en omfallen bautastein. Foto: Oppegård kommune
BAKSIDEN: Ordførerkjedet.
BAKSIDEN: Ordførerkjedet.
SKAL STILLES UT I MONTER: Oppegårds ordførerklubbe er fra 1953 og skal stilles ut i en monter i Ski rådhus.
SKAL STILLES UT I MONTER: Oppegårds ordførerklubbe er fra 1953 og skal stilles ut i en monter i Ski rådhus.

Skal stilles ut

Når det gjelder Oppegårds ordførerklubbe, skal den stilles ut i Ski rådhus. Klubben ble gitt av Oppegård kommuneforening i forbindelse med innvielse av kommunehuset i 1953 (red. anm.: I dag holder kemneren til i det gamle kommunehuset eller administrasjonsbygget, som står fortsatt ved siden av rådhuset).

– Jeg håper at både Oppegårds ordførerklubbe og Ski ordførerkjede, sammen med flere andre gamle og nye symboler fra begge kommuner, får en verdig plassering i en fin monter på rådhuset i Ski, sier ordfører i Ski kommune, Hanne Opdan (Ap).

Visste du at Ski har to ordførerkjeder å velge mellom?

 
 

Ordførerkjedet er prydet med blant annet kommunevåpenet og det ble godkjent i 1986.

 
 

Det er Truls Nygaard som har tegnet selve kommunevåpenet og det er trolig han som også har tegnet  hovedmotivet på kjedet.

Den første ordføreren som benyttet dette kjedet var Ingvill Raaum (1976-1987). Hennes forgjenger i ordførerstolen, Thorleif Løken, hadde også et ordførerkjede. Dette var imidlertid litt annerledes utformet. I stedet for kommunevåpenet, hadde det en vignett som ligner en god del på dagens kommunevåpen, og som var forløperen til dette.

Denne vignetten, med tre hestehoder i sirkel, blei utformet i forbindelse med at den nye fløyen til rådhuset ble bygget i 1975. Dette ordførerkjedet fikk kommunen fra Grubernes Sprengstoffabriker.

Ordførerkjedet er for øvrig omtalt i heftet Ski Høyre – gjennom 100 år. Midt på side 16 står det: «Ingvill Raaum fikk sin tredje periode som ordfører. En pussig episode hendte i hennes «regjeringstid». Ordførerkjeden, som var en gave fra Grubernes Sprengstoffabriker, ble stjålet.

Bergen Bank i Ski ga et nytt kjede, men det første kjedet kom til rette igjen. Derfor har ordførerne i Ski to kjeder å velge mellom.

Det er mulig at det var det gamle kjedet som ble stjålet og at det nye, med kommunevåpenet, da ble lagd.

Bygger om for 18 millioner kroner

Oppegård Avis har skrevet at kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski trer i kraft fra 1. januar 2020. I forbindelse med dette jobbes det nå med å bygge om Ski rådhus for 220 ansatte fra Oppegård og Ski.

– På sikt vil alle rådhusfunksjonene fra begge kommuner flytte til Ski, men vi antar at noen ansatte får sin arbeidsplass i Oppegård. Dette blir bestemt i løpet av sommeren, sier avdelingsleder for Bygg og vedlikehold i Ski, John Hoseth.

Han sier prosjektet har en kostnadsramme på 18 millioner kroner. Etter planen skal rådhuset være ferdigstilt i november eller desember 2019.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Oppegård rådhus skal selges. Kommunen jobber nå med forberedelser for utlysning og har ambisjon om å gå ut i markedet i løpet av første halvår 2019.

Les også: Bygges om for 220 ansatte