Slutt å sutre og klage over Nordre Follo

Det skrives stadig innlegg i Oppegård Avis om hvor elendig og urimelig sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune er.

Publisert

Ofte er påstandene i innleggene basert på og begrunnet med, feilaktige opplysninger.Det er på tide at noen sier i mot med faktisk og korrekt informasjon.

Økonomi

En yndet påstand er at økonomien nå er så mye dårligere fordi vi er blitt en større kommune. Sist ble dette til og med påstått av en fra FrP, Nicklas O. Hoff. Han påpeker helt korrekt, at den nye kommunen har en utfordrende økonomi. Hans medisin er å gå tilbake til to kommuner igjen. Det er selvsagt helt urealistisk, og ville ikke hjelpe det spor.

Om man hadde fortsatt som to kommuner, Oppegård og Ski, ville begge kommunene i dag hatt akkurat de samme økonomiske utfordringene som Nordre Follo har. Begge kommunene hadde stor gjeldsbelastning og store behov for fornyelse og vedlikehold. De hadde begge gjort vedtak om betydelige investeringer i de nærmeste årene. Disse vedtakene har den nye kommunen arvet og må ta tak i. Begge kommunene ville dessuten fått like store vansker med pandemien som Nordre Follo har fått.

Det er selvsagt ikke vanskelig å forstå at begge de to gamle kommunene også måtte ha tatt grep for å få orden på sin økonomi. Slike grep må også Nordre Follo nå ta. Konskvensene for innbyggerne er omtrent de samme, uavhengig av kommunesammenslåingen. På lengre sikt vil konsekvensen for innbyggerne imidlertid kunne bli bedre.

Folkeavstemning

Det klages stadig over at folket ikke ble hørt før sammenslåingen. Både Bibbi Neergaard og Niclas O. Hoff hevder dette i Oppegård Avis 5.11. Det er jo ikke helt etterrettelig å påstå dette. Hoff hevder til og med at Oppegårds «befolkning var sterke i sin røst». Det var de ikke, de var omtrent delt på midten i saken. Men de med de sterkeste negative følelesene var de mest høylydte.

I Ski ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemning. I Oppegård valgte man en gallupundersøkelse. Hva som gir det beste svaret, kan man diskutere. En gallup er beheftet med en viss usikkerhet. Denne usikkerhet er på noen få prosentpoeng, men den favner alle. En folkeavstemning er konkret og uten usikkerhet blant dem som avgir stemme. Men hva de mener, de som ikke avgir stemme, er høyst usikkert. Derfor hadde man verken i Ski eller Oppegård noen eksakt fasit på hva alle innbyggerne mente. Men det man fikk vite, var at det i begge kommuner var omtrent 50/50, antagelig med en liten overvekt av nei-stemmer.

Begge undersøkelser var rådgivende. Mange nei-stemmer var avlagt på grunnlag av følelser og ikke på konkrete kunnskaper om konsekvensene. Siden befolkningen i begge kommunene nesten var delt på midten i spørsmålet, vedtok begge kommunestyrene sammenslåing. Det gjorde de på grunnlag av kunnskap og fakta om konsekvensene ved en større kommune. Både administrasjonen og overkommunale myndigheter fortalte saklig begrunnet, at disse konsekvensene ville bli bedre på lengre sikt. På kort sikt var man klar over at det ikke ville bli noen gevinster av betydning.

Konklusjon

Det er nå på tide å slutte med å sutre og klage både på det ene og det andre. Nordre Follo er nå et faktum. Vi bør heller gjøre det beste ut av det, og ikke hevde at Oppegård og Ski hadde klart seg bedre alene. Det er ikke tilfelle. Vi bor i en flott kommune alle sammen, og de aller fleste har det veldig bra. De som dessverre ikke har det så bra, vil imidlertid fortsatt bli tatt vare på av kommunen.

At FrP nå foreslår i kommunestyret at man skal splitte opp igjen, er patetisk og misbruk av både kommunestyrets og administrasjonens tid. Det er helt urealistisk.

Nå må vi heller oppfordre kommunestyret til å stå sammen og slutte å krangle. De må gjøre vedtak som styrker kommunen i denne vanskelige tiden. Vi som innbyggere kan og bør, uavhengig av partitilhørighet, ønske dem lykke til med den utfordrende oppgaven.

Powered by Labrador CMS