IMG_20181127_163552
IMG_20181127_163552

Skal Dalsveien bli Lykkeveien?

16 veier i Oppegård må endre navn. Her er forslagene til hva de skal hete

Publisert

Oppegård og Ski inneholder over 550 veinavn. Flere av disse er overlappende, og må endres før kommunesammenslåingen 1.  januar neste år. 

Før jul vedtok fellesnemnda for Nordre follo hvilke veier som må bytte navn. Unike veinavn er viktig å få på plass for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy. 

Forslag til nye navn legges ut på høring i februar/mars, og skal også behandles av Språkrådet før behandling i fellesnemnda. Det er kommunestyret i Nordre Follo som vedtar de nye veinavnene. 

Her er folkets forslag til nye veinavn: 

BALDERS VEI

Forslag:
Fjellsvingen
Kneika
Mellomveien

BJERKEVEIEN

Forslag:
Bjerkebakken
Bjerkelia
Bjerkeliveien
Første Bjerkevei
Hvitveis veien
Jens Olav Grotmolls vei
Katte – Zahlas vei
Louises vei
Maribakken
Markabakken
Mobakken
Modbakken
Nordre Bjerkevei
Nordre Bjerkeveien
Rådyrbakken
Rådyrhaugen
Rådyrstien
Rådyrtråkket
Sommerbakken
Sæterdalsveien

DALSKLEIVA

Forslag:
Kleiva

DALSVEIEN

Forslag:
Dalssletta
Dovreveien
Jarle Bugges vei
Kullebunnveien
Kølabånnveien
Lykkeveien
Nedre Ormerudvei
Nils Russeltveds vei
Ormerudkleiva
Ormerudsvingen
Peder Ormeruds vei

EINERVEIEN

Forslag:
Bjørkesvingen
Einebærsvingen
Einerkollen
Einerkroken
Einerlia
Einerringen
Einersvingen
Einertoppen
Fagerliveien
Gamle Einervei
Hasselstien
Jøndalsveien
Seljesvingen
Sofiemyråsveien

KIRKEVEIEN

Forslag:
Haslebakken
Kirkebakken
Sigves vei
Sturlas vei

ORREVEIEN

Forslag:
Melkeveien
Orrekollen
Orrestien
Orrestubben
Orreåsveien
Rævkroken

OSPELIA

Forslag:
Bjerkelia
Bjørkekollen
Bjørkelia
Lønnelia
Løvlia
Ospekneika
Ospelia
Ospeliveien
Ospeløkka
Ospeveien
Solsiden
Solveien
Tyrilia
Åspelia

PARKVEIEN

Forslag:
Blomsterveien
Gamle Parkvei
Gamle Parkveien
Hageliveien
Lekeplassveien
Lykkebo
Lykkeboveien
Lykkeveien
Myraparkveien
Myraveien
Parkveien
Pinnsvinveien
Rådyrstien
Rådyrtråkket
Solgløttveien
Vanntårnveien

RUGDEVEIEN

Forslag:
Dugnadsveien
Jan Linneruds vei
Janstubben
Nordliveien
Slåbråtveien

SKOGVEIEN

Forslag:
Bergskogen
Bergåsen
Furukollen
Gamle Skogvei
Gamle Skogveien
Lille Skogveien
Lilleskogen
Lilleskogveien
Nordreskogvei
Nye Skogveien
Rikeåsen
Rikeåsfaret
Rikeåsskogen
Rikeåstoppen
Rikeåsveien
Skogbrynet
Skogkanten
Skogåsveien
Skovveien
Trollveien
Utsiktsveien
Veståsen

TÅRNVEIEN

Forslag:
Mellomveien
Salamanderveien
Sanghytteveien
Tårnfaret
Vanntårnveien
Vannverkveien

TØMMERVEIEN

Forslag:
Ingiertoppen
Kunnskapsveien
Skolefaret
Skoleåsen
Snekkerveien
Tømmeråsveien
Vassbonnåsen
Vitenveien

ÅSENVEIEN

Forslag:
Fjeldboveien
Kringsjåveien
Parkveien
Solåsveien
Sætreåsen
Åsenkroken
Åsensvingen
'

GENERELLE FORSLAG:
Arnold Hansens gate
Eva Berghs gate
Ibenholtveien
Kastanjesletta
Liljekonvallstien
Lindesletta
Løvtrestien
Løvtreveien
Middelalderveien
Morbærveien
Morildstien
Nøkleblomveien
Pilefaret
Portørveien
Radka Toneffs gate
Salamanderveien
Sandliljeveien
Soleiebakken
Soleiestien
Solroseveien
Sylvi Grahams gate
Ulf Wengårds gate
Valbjørkveien
Valmuestien
Vinterbakken
Vinterveien