Kommunestyremøtet

VIKTIG STØTTE FOR LOKALE KORPS: – Vi håper dette kan være et godt bidrag, sier gruppeleder for Nordre Follo SV, Elin Skifjell.
VIKTIG STØTTE FOR LOKALE KORPS: – Vi håper dette kan være et godt bidrag, sier gruppeleder for Nordre Follo SV, Elin Skifjell.

Gir 400.000 kroner som felles korona-løft til kor og korps

Kommunestyret har vedtatt å omdisponere ubrukte midler fra "Kulturåret 2020" for å avhjelpe kommunens kor og korps for barn og unge.

Publisert

Det ble tidligere avsatt 500.000 kroner til gjennomføring av ulike tiltak innen "Kulturåret 2020". Sistnevnte hadde som mål å styrke fellesskapsfølelsen for innbyggere og tydeliggjøre identitet for den nye kommunen gjennom kultur, idrett og friluftsopplevelser, som skulle gjennomføres i år av Nordre Follo kommune i samarbeid med flere lokale lag og foreninger.

Koronapandemien har satt en stopper for "Kulturåret 2020". Alle aktiviteter som var planlagt er stoppet på grunn av smittevernhensyn. Samtidig vet vi at store deler av kulturaktivitetene for barn og unge sliter økonomisk. Samarbeidspartiene mener derfor det er viktigere å ha kor og korps til høsten enn å ha ubrukte midler på fond, sier gruppeleder for Nordre Follo SV, Elin Skifjell.

Under kommunestyremøtet i dag har hun foreslått å gi kommunens kor og korps for barn og unge et korona-løft på til sammen 400.000 kroner fra "Kulturåret 2020". De resterende 100.000 kroner ble foreslått å overføre til Follo Pride 2021.

Les også: Drømmer om Robin Hood-skatten

Fikk 46 av 47 stemmer

Forslaget, som ble fremmet av Elin Skifjell på vegne av flertallspartiene (Ap, V, MDG, KrF, Sp og SV), ble vedtatt med 46 av de totalt 47 stemmene.

Det var kun Halvor Stormoen (H) som stemte mot forslaget.

Jeg vet at jeg var den eneste som stemte mot forslaget. Jeg gjorde det for å markere at det ikke var nødvendig å øremerke de ovennevnte midlene og bruke krefter på slike saker når kommunestyret sliter med å få kloke beslutninger på saker i 100-millioners-klassen, sier Høyre-politikeren.

Les også: Bekymret for korpsets økonomi og fremtid

Elleve aktive korps

Nordre Follo er heldig som har elleve aktive korps, men disse har denne våren mistet sine viktigste inntektskilder.

Vi vet at flere av kommunens korps og kor for barn og unge har slitt i disse månedene, og fortsatt sliter. Våren, og især mai, er jo høysesong for både konserter, lotteri og loppemarkeder. Vi kan ikke risikere at barn og unge skal miste gode og viktige fritidstilbud fremover, så vi håper dette kan være et godt bidrag, sier Elin Skifjell.

Les også: Slik var det første jurymøtet om Nordre Follo-sangen