MDG: Hans Martin Enger.
MDG: Hans Martin Enger.

Grønt kommunestyremøte?

I kommunestyremøtet mandag 18. juni foreslår De Grønne tiltak mot gummigranulat, ingen kutt i tjenestetilbudet, forskere til Kolbotn-vannet, "hjertesoner" rundt grunnskolene og frisbeegolfbane til Grønliåsen.

Publisert

Ikke kutt i tjenestene

Kommunestyreflertallets sammenslåingsvedtak og investeringsiver fører til at rådmannen nå anbefaler et kutt på 20 millioner for 2019 spredt utover kommunens tjenester.

Det vil gi innbyggerne et redusert tjenestetilbud, og De Grønne mener at innbyggerne ikke skal lide fordi politikerne vedtar for mye og for dyrt på en gang. Vi vil be rådmannen komme tilbake med forslag til andre løsninger enn kutt i tjenestene for å få budsjettet i balanse, også om det innebærer å skyve noe på nye investeringer.

Sjøslag på Kolbotnvannet

På Kolbotnvannet står det et (inn-)sjøslag mellom de politiske partiene. Alle vil ha rent Kolbotnvann, men det strides om virkemidlene. Er de best tenkelige tiltakene satt inn, eller finnes det flere?

Les også: – Vi følger godt med 

De Grønne foreslår å innkalle fagmiljøet på universitetet i Ås som los og fredsmegler. Vi vil be om deres vurdering av iverksatte tiltak og eventuelt foreslå andre, slik at vi kan seile samlet mot målet: rent vann.

Trygg skolevei

"Hjertesoner" er Trygg Trafikks prosjekt med tilrettelegging for gange og sykkel på skoleveiene. Man etablerer blant annet ”kyss-og-kjør”-plasser i utkanten av skolens hjertesoner for de som bor for langt unna til å gå eller sykle hele veien hjemmefra.

Slik kan vi snu stillesittings- og bilkjøringstrenden og sørge for at alle barn som kan blir vant til å gå og sykle dit de skal - ikke bli kjørt, og ei heller påkjørt. Gode vaner fra barndommen er forhåpentligvis vonde å vende når skolebarna blir store, og det vil fremme både folkehelse og miljø.

Les også: – Flaks at ingen barn var til stede

Oppegård er invitert med inn i milliardprosjektet "Byvekstavtale" sammen med bl.a. Akershus og Oslo. Vi foreslår derfor at kommunen prioriterer "hjertesoner" inn i dette arbeidet.

Flyvende tallerken

Frisbeegolf er tidenes lavterskelidrett. En frisbeegolfbane er gratis å bruke og åpen hele døgnet hele året. Lån en frisbee på biblioteket og du har alt du trenger. Vi foreslår etablering av en slik bane på Grønliåsen etter inspirasjon fra banen på Langhus. Med en bane i hver kommune kan innbyggerne i både Ski og Oppegård kommune bli bedre kjent med egne og hverandres grønne lunger.

Utelat granulat

Mellom tre og fem tonn gummigranulat forlater en kunstgressbane med vinterdrift hvert år. Det har i det siste blitt klart for alle at slik kan vi ikke ha det.

Les også: Full kontroll på granulatet

Ski kommune innfører i disse dager strakstiltak mot spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner og vedtak om at ingen nye fotballbaner skal anlegges med dette materialet. Vi foreslår at de samme tiltakene innføres  i Oppegård.

Hans Martin Enger, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet de grønne i Oppegård kommune