JOBBER PÅ: Ordførerkandidat Camilla Hille jobber på, både på og utenfor debattspaltene i Oppegård Avis.

Hva betyr det for miljøet at Høyre går til valg på samarbeid med FrP?

Med bare én dag igjen av valgkampen er Venstre-leder Camilla Hille bekymret.

Høyre går til valg på samarbeid med Frp, jeg ble ikke mindre bekymret etter debatten om klima, miljø og natur 6. september mellom Venstre og Høyre. Høyre sier i den debatten både at de støtter FNs bærekraftmål og prinsippet om arealnøytralitet, men vil åpne opp for å bygge ned skog, og Høyre vil ikke ha Nasjonalpark i Østmarka. 

Høyre sier i debatten at de er forpliktet på FNs bærekraftmål, men støtter ikke de vedtatte planene som er utarbeidet på bakgrunn av de samme bærekraftsmålene.

Høyre sier ikke noe om å nå klimamålene som er fastsatt i vedtatte planer. I programmet står også: «Høyre mener også at den lokale innsatsen for klima og miljø må trappes opp», betyr det trappes opp fra de vedtatte planene i kommunene? Altså,enda mer ambisiøse mål enn kommunens reduksjon på 55% klimagassutslipp innen 2030. Det er i så fall virkelig gledelige nyheter, men hva mener egentlig Høyre om klima- og miljømål når de sier noe verbalt i valgkampen og stemmer imot i kommunestyret det de sier de er for?

Frp nevner ikke klima, natur og miljø en eneste gang i programmet sitt, men forsøker likevel å si at de er veldig opptatt av det. Iveren for å være for klima- og miljø har tiltatt ettersom valgkampen har synliggjort at dette er viktig. Populisme er betegnende for et FrP som ikke har plass til klima- og miljø i programmet, men som blir opptatt av klima- og miljø etter hvert som valgkampen utvikler seg.

Jeg lurer på hvordan Frp som ikke har klima-og miljø som programfestet tema skal hjelpe Høyre med ambisiøse klima og miljømål, når ikke en gang Høyre har ambisiøse klima- og miljømål i sitt program.

Hvis klima og miljø er viktig for Høyre, hvorfor binde seg til Frp? Høyre bør vende seg mot sentrumspartiene om de ønsker få medspiller som kan jobbe i sammen for å få et bedre klima og miljø. For å sikre fortsatt ambisiøse mål for å verne natur og redusere klimagass utslipp, bør du stemme på Venstre i dette valget. Vårt program er spekket av konkrete tiltak for å ta vare på naturen, og vi støtter de vedtatte planene kommunen styrer på for å nå bærekraftsmålene. 

Camilla Hille

Ordførerkandidat

Nordre Follo Venstre

Powered by Labrador CMS