Koronautbruddet i Nordre Follo

KRISESTAB: Bildet er fra fredagens møte i krisestab, med ordfører på storskjerm på grunn av hjemmekarantene.
KRISESTAB: Bildet er fra fredagens møte i krisestab, med ordfører på storskjerm på grunn av hjemmekarantene.

– I disse tider trenger vi ekstra å stå sammen, selv om vi holder avstand til hverandre

"Vi må vise raushet, omsorg og omtanke for hverandre – alle trenger det i disse dager", skriver ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans Martin Enger.

Publisert

Svært mange opplever nå en totalt ny og tidvis krevende hverdag. Det organiseres hjemmekontor mens barnehage, skoler og andre tilbud vi er vant til å benytte til vanlig er stengt for de fleste. Den nye hverdagen krever mye av oss.

For mange blir daglige rutiner og møteplasser borte i denne perioden. Kanskje er du blant dem som har overskudd til å se etter måter å hjelpe hverandre på eller melder seg til tjeneste? Flere hjelpsomme hender og tid til hverandre kommer alltid godt med.

Det er gledelig å merke hvordan innbyggerne i Nordre Follo sammen med resten av Norge gjør hva vi kan for å begrenses koronavirussmitte. Alt hver enkelt gjør for å begrense smitte har stor verdi for fellesskapet.

Alle må være med på duganden

Selv om tiltakene er omfattende er det for tidlig å si om tiltakene er tilstrekkelig til å redusere spredningen.

Det positive er at antall nye smittede i Norge er redusert de siste dagene. Ser vi litt bak tallene er det antall nye smittede hvor smitten kan spores til utlandet som er redusert.

Antallet som er smittet i Norge øker. Det er langt verre å iverksette tiltak for å hindre smitte innad i befolkningen. Derfor må vi alle gjøre hva vi kan for å forhindre økning i antall nye smittede.

Alle tiltak som er iverksatt og som vil bli iverksatt framover har som hensikt å beskytte liv og helse.

Det forventes flere smittede i tiden framover, vi må alle gjøre det som er i vår makt for å holde antall smittetilfeller så lavt som mulig.

Permitteringer og konkurser

En konsekvens av tiltakene som blir iverksatt lokalt og nasjonalt er at vi må forvente permitteringer og konkurser. Dette vil påvirke mange av oss på mange måter.

"Vi skal gjøre hva vi kan for å påvirke regjering og Stortinget til å bevilge mer penger til dere som blir permitterte, er selvstendig næringsdrivende, freelansere og kulturarbeidere."

Ordfører Hanne Opdan og varaordfører Hans Martin Enger

Vi vil også i vårt arbeid framover vurdere hvilke muligheter vi har til å lette de økonomiske byrdene for våre innbyggere og næringsliv i tiden framover.

Vi skal gjøre hva vi kan for å påvirke regjering og Stortinget til å bevilge mer penger til dere som blir permitterte, er selvstendig næringsdrivende, freelansere og kulturarbeidere.

Og til kommunene, det er ingen tvil om at vi går inn i svært krevende økonomiske tider som krever en handlekraftig regjering.

Reduser reising og hold fysisk avstand til hverandre

Selv om regjeringen og kommunen setter inn kraftige tiltak klarer vi ikke dette uten en nasjonal dugnad. Vi må alle følge de råd som blir gitt av myndighetene. Redusere reising og holde fysisk avstand til hverandre vil være avgjørende for å hindre smitte.

Det er flott og se den viljen til å hjelpe til som finnes i samfunnet vårt. Organisasjoner, næringsliv og privatpersoner gjør alt de kan for å gjøre hverdagen lettest mulig. Det er opprettet grupper i sosiale media for mennesker som vil hjelpe andre. Bedrifter finner kreative løsninger for å redusere smitterisiko.

Samfunnskritiske oppgaver

Hele verden, Norge og Nordre Follo er i en krisesituasjon. Koronapandemien truer liv og helse, vil få store økonomiske konsekvenser og ha stor innvirkning på alles hverdag.

Hvilke konsekvenser og hvor langvarig pandemien vil være kan ingen spå, men over hele verden iverksettes tiltak for å redde liv og redusere smittefare og skadeomfang. Det er all grunn til å planlegge for at vi vil ha ekstraordinære tiltak i lenger tid fremover.

Vi trenger å holde kritiske samfunnsoppgaver i gang. Mange kan ha hjemmekontor, men mange oppgaver må løses ved at folk fysisk reiser på jobb.

Takk til alle hverdagshelter

Tusen takk til alle som møter den krevende hverdagen på en imponerende måte.
Takk til alle innen renhold som med sin jobb bidrar til å holde smittefaren nede, alle innen transport som sikrer at varer kommer fram, medarbeidere i handelsnæringen som sikrer at vi får nødvendige varer.

Takk til ansatte i helsesektoren som risikerer mye for oss og som står på under krevende forhold, ansatte i skolene som har alternativ undervisning og øvrige ansatte rundt om i kommunen som gjør en stor og viktig innsats for at kommunen kan opprettholde så god drift som mulig.

Takk til ansatte og alle kommunens innbyggere for evnen til omstilling og fleksibilitet i denne krevende tiden vi er i.

Viktig å stå sammen

Det er en dramatisk og ekstraordinær situasjon vi alle er i, og situasjonen endrer seg fort og med det informasjon. Se kommunes hjemmesider for oppdatert kommunal informasjon.

Det er rom for mange gode stunder også i disse tider. Vi skal å se hverandre og bryr oss om hverandre, samtidig som vi skal unngå nærkontakt. Viktig at alle tar de forholdsreglene vi etter hvert begynner å vende oss til.

I disse tider trenger vi ekstra å stå sammen, selv om vi holder avstand til hverandre.
Vi må vise raushet, omsorg og omtanke for hverandre – alle trenger det i disse dager.