ENGASJERT: Siv Kaspersen tok Oppegård Avis-redaktør Anders Nordheim Dahls oppfordring om å skrive et debattinnlegg på kvinnedagen.
ENGASJERT: Siv Kaspersen tok Oppegård Avis-redaktør Anders Nordheim Dahls oppfordring om å skrive et debattinnlegg på kvinnedagen.

– Klart kvinnedagen fortsatt er relevant!

– Kvinnedagen er fortsatt en viktig merkedag, skriver varaordfører Siv Kaspersen (H) i dette innlegget.

Publisert

Kvinnedagen er fortsatt en viktig merkedag. Mange kamper er kjempet og vunnet, men mange kamper gjenstår – også i Norge. Dette er et arbeid som må gjøres over tid, for mye handler om holdninger og verdier.

Vi har kommet langt

Jeg er enig i at Oppegård har kommet langt, og det er hyggelig at mange kvinner også troner toppen. For mer vanlig er det at kommunesektoren domineres av kvinner, men ledes av menn.

En viktig kvinnekamp for oss er å fremme en heltidskultur i helsesektoren. Dette er viktig for den enkelte og for arbeidsgiver, og her jobber vi målrettet gjennom et eget prosjekt – kultur for endring. Da er det ekstra hyggelig at Norsk sykepleierforbund i Akershus fremhever Oppegård som en kommune der det jobbes godt for å redusere uønsket deltid.

PÅ TALERSTOLEN: Siv Kaspersen sitter i kommunestyret for Høyre, og er vår varaordfører.
PÅ TALERSTOLEN: Siv Kaspersen sitter i kommunestyret for Høyre, og er vår varaordfører.

Les også: – Knallhardt arbeid hver dag!

Kjønnsperspektivet er viktig i arbeid og utdanning. At kjønnsbalansen ikke blir for skjev i enkelte sektorer er et element også for likelønnsarbeidet. Skal vi får flere kvinner inn i næringslivet og i sektoren der menn dominerer i dag, er det viktig å tenne interessen for fag og utdanning der gutta dominerer.

Derfor er jeg spent på om vi får jentene inn på kurs i koding og programmering når vi nå skal starte opp med ”lær kidsa koding” for fjerdeklassingene. Koding har vært litt guttas arena, men jeg håper også jentene kommer med.

Disse gutta må vi heie frem!

Så er det også slik at når kvinner dominerer i helse- og utdanningssektoren må vi finne frem til gode tiltak for å rekruttere flere menn. I helsesektoren har vi nå et prosjektet ”menn i helse” som er et flott prosjekt for å få arbeidsløse på NAV til å ta et toårig utdanningsløp for å bli helsemedarbeider. Et nytt kull har nå startet på Greverud Sykehus etter pilotprosjektet på Bjørkås. Disse gutta må vi også heie frem!

Les også: – Ta kampen for likestilling!

Det er viktig ikke å ta for gitt det vi har oppnådd, for verden står ikke stille. For det kvinner i dag kan ta for gitt må mange kvinner fortsatt kjempe for, også i Norge.

Det er en utfordring for likestillingen at kvinner og jenter utsettes for vold i nære relasjoner. Kjønnsbasert vold gir seg utslag på flere måter, som negativ sosial kontroll til tvangsekteskap. Dette arbeidet blir stadig viktigere når innvandringen til Norge øker fra land der jenter og kvinners stilling er vesensforskjellig fra vår egen. Her ligger det mye viktig arbeid for å sikre god integrering fremover.

Les også: – En utradisjonell markering!

Vi kan ikke lykkes i likestillingsarbeidet uten å ta mannen med. Likestilling handler om kvinner og menn, og i dette arbeidet må vi også ta tak i de utfordringer som angår gutter og menn i dag – men på kvinnedagen er det kvinnen som skal være i fokus.