TOPPLEDELSEN: Kun to av de totalt syv topplederne i Nordre Follo bor i kommunen. På bildet kan du se kommunedirektøren og assisterende kommunedirektøren med de fem kommunalsjefene.
TOPPLEDELSEN: Kun to av de totalt syv topplederne i Nordre Follo bor i kommunen. På bildet kan du se kommunedirektøren og assisterende kommunedirektøren med de fem kommunalsjefene.

Kun to av topplederne bor i Nordre Follo

– Dette vil jeg ikke kalle lekkasje av skattepenger, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

Like før påsken skrev Oppegård Avis om den nye ledergruppen i Nordre Follo kommune.

Flere av våre lesere har reagert på at kun to av de totalt syv topplederne (kun Sten Tore Svennes og Monica Lysebo) er bosatt i Nordre Follo kommune. Resten er bosatt i andre kommuner (to av lederne bor i Oslo kommune, én i Rygge, én i Lillestrøm og ytterligere én i Vestby kommune).

Leserne mener det ville være en stor fordel om topplederne hadde bodd i kommunen, for å «kjenne på pulsen her lokalt, for å finne ut hvordan det ser ut i nabolaget istedenfor å dra hjem til andre kommuner» og for å bidra med skattepenger siden de er godt betalt av kommunen.

Dette er den nye stabben:

  • 1. Øyvind Henriksen (62 år, kommunedirektør), bor på Grünerløkka i Oslo kommune.
  • 2. Jane Short Aurlien (59 år, assisterende kommunedirektør) bor på Liastubben i Rygge kommune.
  • 3. Ellen Wibe (56 år, kommunalsjef for økonomi og organisasjon, digitalisering og innovasjon) bor på St. Hanshaugen i Oslo kommune.
  • 4. Sten Tore Svennes (52 år, kommunalsjef for oppvekst og læring), bor i Ski i Nordre Follo kommmune.
  • 5. Marit Kronborg (53 år, kommunalsjef for helse og mestring, arbeid og inkludering), bor i Lillestrøm kommune.
  • 6. Monica Lysebo (48 år, kommunalsjef for samfunn og bærekraft, eiendom og bydrift), bor i Ski i Nordre Follo kommune.
  • 7. Anne Melsom (65 år, kommunalsjef for kultur og samskaping), bor i Son i Vestby kommune.

Les også: Hyret inn ekstern konsulent for å avlaste ledere

– Ser ingen direkte ulemper

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet kommunedirektør Øyvind Henriksen (62).

– Jeg ser ingen direkte ulemper med at noen ansatte ikke bor i Nordre Follo, sier Henriksen, som er bosatt på Grünerløkka i Oslo.

Videre sier han at det er både fordeler og ulemper med å bo og jobbe i samme kommune.

– Det er min og alle andre topplederes plikt å skaffe seg god kjennskap til den kommunene vi jobber i. Vi har cirka 5.000 ansatte som jobber i Nordre Follo kommune og mange av disse bor i kommunen. Vi har god kunnskap om kommunen på alle områder både gjennom ansatte som har lang fartstid i kommunen og i kraft at de er beboere. Noen er sågar også politikere og ansatte, sier 62-åringen.

Les også: Derfor fikk kommunedirektøren 1,6 millioner kroner i lønn

Har aldri bodd og jobbet i samme kommune

Ifølge kommunedirektøren har han aldri bodd i samme kommune han har jobbet i, og da han jobbet som bygelsdirektør i Nordre Aker i Oslo, bodde han i en annen bydel av byen (Grünerløkka).

– Dette har ikke påvirket arbeidet mitt negativt. Noen ganger kan det være klokt å bo et annet sted, slik at man ikke i det daglige treffer innbyggere på gata som er direkte involvert i saker. Dette gjelder særskilt for ledere som jobber med sårbare grupper. Så er det et viktig poeng at alt vi gjør er forankret i politiske vedtak og sånn sett er tuftet på lokal kunnskap og helhetlig prioritering, sier Henriksen.

13.403 skattet til andre kommuner enn Nordre Follo

Nordre Follo hadde 59.288 innbyggere i 2020 (innbyggertallet har økt til 60.034 per 1. januar 2021). Ifølge SSB pendlet over 32 prosent av disse til jobb i en annen kommune i fjor, men de skattet til Nordre Follo.

Jobber du i Nordre Follo, men bor i en annen kommune enn Nordre Follo, skatter du til den kommunen hvor du er registrert bosatt, ifølge skatteloven. Totalt 13.403 personer bosatt i andre kommuner enn Nordre Follo pendlet til vår kommune i forbindelse med jobb i fjor, ifølge SSB.

Kommunedirektøren påpeker at det ikke er uvanlig at noen ansatte jobber i en annen kommune enn de jobber i.

– Dette vil jeg ikke kalle lekkasje av skattepenger. Om det bør stilles krav til at ansatte i kommunen bør bo i kommunen de jobber, mener vel jeg ikke det. Vi skal sikre oss de beste ansatte for å sikre gode tjenester for innbyggerne våre og da handler det om mye mer enn hvor du bor, sier Henriksen.

Les også: Dette er nye toppledere i Nordre Follo

Powered by Labrador CMS