PÅ TO HJUL: På bildet, som ble tatt i 2018 ved Bjørkås sykehjem, kan du se Audun Wigdel (tidligere virksomhetsleder ved Bjørkås sykehjem), Hong Thi Vu (renholder), Eva Eimstad (spesialkonsulent), Britt Birkelund (avdelingsleder) og Synne Dancke Sandorf (sykepleier). Foto: Yana Stubberudlien

Snart blir det lettere for kommuneansatte å sykle og løpe til jobben

Det skal tilrettelegges for sykling og løping til jobben for ansatte ved kommunens skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg.

Publisert Sist oppdatert

Under det siste kommunestyremøtet torsdag 17. desember kom flertallspartiene ( Ap, MDG, Sp, V, Uavhengige og SV) og Rødt med et felles verbalforslag. Det ble vedtatt med 38 stemmer mot 9 stemmer fra opposisjonen (FrP, Høyre og Pensjonistpartiet).

Ifølge vedtaket skal kommunedirektøren (rådmannen i dag) gjennomføre en spørreundersøkelse om hvordan det er tilrettelagt for sykling og løping til jobben for ansatte ved kommunens arbeidssteder som skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg.

Les også: Dette bør du vite om lederstillingene i Nordre Follo

Ønsker tilrettelegging ved private og kommunale virksomheter

Ifølge vedtaket skal det kartlegges hvorvidt det per i dag er, eller med enkel tilrettelegging kan bli tilrettelagt for følgende:

  • a) trygg sykkelparkering under tak
  • b) dusj og garderobe
  • c) mulighet for å vaske og/eller reparere sykkel

Ifølge vedtaket skal også private virksomheter i kommunen utfordres til å gjøre den samme kartleggingen og tilretteleggingen.

Les også: Tanker fra et sykkelsete

Færre syklister enn i 2015

Før kommunesammenslåingen var tidligere Oppegård en av de totalt fire sykkelkommunene i tidligere Akershus fylke. Ifølge vedtatt sykkelstrategi for 2010-2019 hadde Oppegård som mål at sykkelandelen skulle dobles fra 4 prosent i 2010 til minst 8 prosent i innen 2019. En av målsettingene i tiårsplanen var også å få folk til å bruke sykkel til dagligreiser hele året.

Da Oppegård Avis omtalte saken om sykling i fjor skrev vi at sykkeltelleren i Skiveien viste at det var færre syklister i Oppegård i 2018 enn for tre år siden.

Antall vintersyklister har også blitt kraftig redusert. Dårlig vintervedlikehold i kommunen kan være en av årsakene til dette.

Samtidig legges det opp for at mange flere innbyggere skal velge sykkel fremfor bil i Oppegård og i resten av kommunen i tiden fremover.

Kolbotn skole bygges nå uten parkeringsplasser for biler, men med mange plasser til sykkel. I Sofiemyr idrettspark skulle det, ifølge planen, etableres 180 parkeringsplasser for bil og 1120 plasser til sykkel.

Les også: Færre syklister enn i 2015

– Ikke den viktigste prioriteringssak

Gruppeleder for FrP, Tønnes Steenersen, reagerer sterkt på vedtaket fra i går om det i tiden fremover skal tilrettelegges mer for sykling og løping til jobben for ansatte ved kommunens skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Han mener at det finnes mange andre, viktigere saker som bør prioriteres.

– Det er i utgangspunktet et godt tiltak, men er dette det vi skal bruke tiden vår på nå? Har vi ikke noen andre, viktige saker? Vi har stemt i mot dette forslaget for det faktisk handler om en dyr løsning som krever etablering av dusj og garderober i tillegg til sykkelparkering under tak og annet ved de kommunale virksomhetene som kan bli aktuelle, sier han.

Les også: Foreslår 1120 plasser til sykkel

– Vil slanke administrasjonen

Pensjonistpartiet ved Ola Øygard og Høyre ved Halvor Stormoen, Daad Gjerde, Thomas Sjøvold og Anne Kristine Linnestad stemte også mot forslaget.

– I tråd med at vi ønsker å slanke administrasjonen ønsker vi ikke å pålegge stadig nye oppgaver. Dette er ikke strengt nødvendig i den nåværende økonomiske situasjon, og kan dessuten lett føre til forslag om ytterligere kostnadskrevende tiltak, sier Halvor Stormoen (H), som bor på Solbråtan.

– Du sier at dere ønsker å slanke administrasjonen, men i 2016, da Høyre var i posisjonen, var deres parti med på å forhandle frem den såkalte intensjonsavtalen som "fredet" alle fast ansatte ansatte, inkludert ledere på alle nivåer, og førte til fordobling av ledere i Nordre Follo. Hva synes du om dette?

Intensjonsavtalen ble fremforhandlet i Fellesnemnda (red. anm.: var ledet av Høyres Thomas Sjøvold), med alle partier, inkludert Ap-styret i Ski. Og denne avtalen respekteres, som øvrige avtaler. PSU behandler disse forholdene, og respekterer avtaler med de ansatte, også Høyre. Men det innebærer at det må et mer kritisk fokus inn på hvor nyansettelser gjøres, og hvordan ledelsesnivåer er etablert og organisert, sier Stormoen.

Han påpeker at det kun er rådmann (kommunedirektør), som tilsettes av kommunestyret, mens øvrig personalforvaltning er rådmannens ansvar.

– Ledige stillinger bør ikke besettes på ny før etter helhetlig organisasjonsmessig vurdering, særlig med henhold til lederstillinger og antall ledernivåer, sier kommunestyrepolitikeren fra Høyre.

Les også: Foreslår å kutte 7 av minst 253 lederstillinger i 2021

Fokus på sykehjem og omsorgsboliger

– Hva bør prioriteres, ifølge dere?

– Vi ønsker å ha fokus på innbyggerne, både de yngre og de eldre. Den siste gruppen vet vi vil øke. Vi har derfor fokusert på løsninger som kan ivareta disse gruppene uten nedskjæringer, spesielt med henhold til sykehjem og omsorgsboliger, samt hjelp i hjemmet, både til daglige behov og helsetjenester. Nedskjæringer på disse sektorene var jo nettopp noe vi skulle unngå, ved å bli sterkere gjennom en kommunesammenslåing, sier Stormoen.

Les også: Foreslår å kutte 7 av minst 253 lederstillinger i 2021

Powered by Labrador CMS