KLAR I TALEN: Rasmus Hansson, 1 kandidat til Stortinget Miljøpartiet De Grønne i Akershus, mener Taraldrud-planene ikke tar hensyn til støyproblematikken.
KLAR I TALEN: Rasmus Hansson, 1 kandidat til Stortinget Miljøpartiet De Grønne i Akershus, mener Taraldrud-planene ikke tar hensyn til støyproblematikken.

– Barnas beste må prioriteres på Taraldrud

– Planene må endres, skriver Rasmus Hansson og Hans Martin Enger i MDG i dette innlegget.

Publisert

Forslaget til statlig reguleringsplan for Politiets beredskapssenter på Taraldrud tar ikke naboenes støyproblemer på alvor.

Det er oppsiktsvekkende at staten kan gi fra seg en plan som viser så liten forståelse for de lokale konsekvensene.

Planen beskriver med klare ord en situasjon med et massivt støybilde fremkalt av granater, helikoptre og skytevåpen med opptil 10.000 skudd hver dag fra morgen til ettermiddag på alle hverdager, bare noen hundre meter unna skoler og barnehager til mer enn 2000 barn i Oslo og Oppegård kommuner.

STRIDENS KJERNE, SETT ØSTFRA: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.
STRIDENS KJERNE, SETT ØSTFRA: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.

Les også: – Med barna - mot skytingen

Staten skyter seg selv i foten hvis den er villig til å påføre egne borgere slike støyplager. Planene er stikk i strid med vedtatte nasjonale målsettinger om å redusere slike plager med minst 10 prosent innen 2020.

Trivsel og livskvalitet må prioriteres

Planens mangler avsløres når den vektlegger at skytingen skal begrenses til dagtid på hverdager.

HER SKAL DET BYGGES: Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud ligger tett ved både barneskoler og boligområder i Oppegård.
HER SKAL DET BYGGES: Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud ligger tett ved både barneskoler og boligområder i Oppegård.

En slik vurdering ville være klok hvis det var snakk om et område som primært ble brukt til friluftsformål og hvor folk ikke var i nærheten på dagtid.

Men her er det omvendt: Når støyen er som verst er turområder, skolegårder og barnehager fylt av barn. Når Kommunelegen i Oppegård er tydelig er tydelig på at barn kan ikke sove i vogn utendørs i barnehagene, sier det nok også om situasjonen for resten av barna.

Les også: – Vi har sovet i timen, alle sammen

Støy utgjør en alvorlig helserisiko, daglig støy som er fremkalt av skytevåpen og rammer barn kan gi dårligere helse og redusert livskvalitet.

Planene må endres

MEDSKRIBENT: Dette innlegget er skrevet sammen med kommunestyrerepresentant Hans Martin Enger i MDG Oppegård.
MEDSKRIBENT: Dette innlegget er skrevet sammen med kommunestyrerepresentant Hans Martin Enger i MDG Oppegård.

Det er beklagelig at et statlig planforslag ikke evner å se egne borgeres situasjon.

Statlige reguleringsplaner bør være ekstra bevisste slike hensyn, siden avgjørelser tas over hodet på lokale beslutningsorganer.

Heldigvis kan ting rettes opp. Tilstrekkelig innbygging, lydisolering og eventuell flytting av støyende aktivitet må innarbeides innen det endelige planutkastet kommer på bordet.

Les også: – Det er opprør i Oppegård kommune

Nå må staten ta lokalmiljø, helse og trivsel på alvor og endre planene. Hvis ikke regjeringen tar grep kan dette bli en sak for Stortinget.

Av Rasmus Hansson, 1 kandidat til Stortinget Miljøpartiet De Grønne i Akershus og Hans Martin Enger, Miljøpartiet De Grønne i Oppegård og 12. kandidat på stortingslisten.