AP-DUO: Derin Mahmood & Shahram Ariafar har skrevet et debattinnlegg om dysleksi i Oppegård Avis.
AP-DUO: Derin Mahmood & Shahram Ariafar har skrevet et debattinnlegg om dysleksi i Oppegård Avis.

Mot en dysleksi-vennlig kommune: Inkludering og støtte for alle

Ap-duoen Derin Mahmood & Shahram Ariafar vil kjempe for å gjøre Nordre Follo til en dysleksi-vennlig kommune.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

I dagens samfunn er det avgjørende at vi skaper inkluderende miljøer som imøtekommer behovene til alle borgere. En gruppe som spesielt trenger vår oppmerksomhet og støtte er personer med dysleksi. Dysleksi er en lærevanske som påvirker lesing, skriving og staving, og det kan ha betydelig innvirkning på en persons liv. Derfor er det viktig å jobbe mot å etablere dysleksi-vennlige kommuner, hvor personer med dysleksi får den støtten de trenger for å oppnå sitt fulle potensial.

Tidlig identifikasjon og tiltak:

En dysleksi-vennlig kommune starter med å ha systemer for tidlig identifikasjon av dysleksi hos barn og unge. Ved å oppdage dysleksi tidlig kan man sette i gang tiltak og tilrettelegging som kan hjelpe barnet med å overvinne utfordringene. Dette kan omfatte tilpasset opplæring, bruk av teknologi og ekstra støttetjenester. Ved å gi tidlig støtte kan vi bidra til at barn med dysleksi oppnår suksess og unngår å falle bakpå i skolen.

Tilrettelegging i skolen:

En dysleksi-vennlig kommune sikrer at skolene har nødvendige ressurser og kompetanse for å tilrettelegge undervisningen for elever med dysleksi. Dette kan inkludere bruk av alternative læringsmetoder, tilgjengelig teknologi og støttetjenester. Lærere og skolepersonell bør få opplæring i å forstå og imøtekomme behovene til elever med dysleksi. Ved å tilrettelegge undervisningen på en måte som er tilpasset den enkelte elev, kan vi hjelpe dem med å utvikle sine ferdigheter og bygge opp selvtilliten.

Universell utforming:

En dysleksi-vennlig kommune tar sikte på å gjøre offentlige bygninger, nettsteder, informasjonsmateriell og annen kommunikasjon tilgjengelig for personer med dysleksi. Dette innebærer å bruke klart og leservennlig språk, god kontrast mellom tekst og bakgrunn, og tilgjengelighetstiltak for ulike hjelpemidler som skjermlesere. Ved å gjøre samfunnet mer tilgjengelig og leservennlig for personer med dysleksi, kan vi redusere barrierene de møter og oppmuntre til full deltakelse i samfunnet.

Bevissthet og samfunnsengasjement:

En dysleksi-vennlig kommune jobber også fortløpende med å øke bevisstheten og forståelsen rundt dysleksi i samfunnet. Dette kan gjøres gjennom informasjonskampanjer, workshops og opplæring rettet mot lærere, helsepersonell, foreldre og andre relevante aktører. Ved å øke kunnskapen om dysleksi kan vi bidra til å redusere stigma og misforståelser som ofte omgir denne lærevansken. Samtidig oppmuntres det til et samfunn der personer med dysleksi blir møtt med aksept og inkludering.

Dysleksi-vennlige kommuner handler ikke bare om å implementere spesifikke tiltak, men også å skape en kultur og holdning som verdsetter mangfold og inkludering. Det krever et samarbeid mellom skoler, helsevesen, kommunale tjenester og lokalsamfunnet generelt. Ved å jobbe sammen kan vi bygge sterke nettverk og ressurser som støtter personer med dysleksi i alle faser av livet.

Det er viktig å merke seg at tiltakene og strategiene for å skape dysleksi-vennlige kommuner kan variere fra sted til sted. Hver kommune må vurdere sine egne ressurser, behov og målsettinger. Det er også nødvendig med kontinuerlig evaluering og tilpasning av tiltakene for å sikre at de er effektive og relevante.

I dagens moderne samfunn er det avgjørende at vi arbeider for å skape dysleksi-vennlige kommuner. Ved å tilby tidlig identifikasjon, tilrettelegging i skolen, universell utforming og økt bevissthet, kan vi bidra til at personer med dysleksi får den støtten de trenger for å lykkes. La oss jobbe sammen for å skape et samfunn der alle har muligheten til å blomstre og utnytte sitt fulle potensial, uavhengig av eventuelle lærevansker de måtte ha.

Derin Mahmood & Shahram Ariafar

Kommunestyrekandidater, Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS