Muggsopp på Sofiemyr skole

AVDEKKET MIDDELS AVVIK:  Den siste inneklimakontrollen på Sofiemyrtoppen skole i mars 2019 avdekket at det er forhøyede verdier for enkelte grupper og arter av muggsopp og bakterier i alle kontrollerte rom, og at mengdene av disse overskrider til en viss grad det som er normalt i bygninger uten fukt- og muggsoppskader. På rektors kontor ble det derimot påvist sporer fra muggsopp som er typisk ved fuktskader i bygninger.
AVDEKKET MIDDELS AVVIK: Den siste inneklimakontrollen på Sofiemyrtoppen skole i mars 2019 avdekket at det er forhøyede verdier for enkelte grupper og arter av muggsopp og bakterier i alle kontrollerte rom, og at mengdene av disse overskrider til en viss grad det som er normalt i bygninger uten fukt- og muggsoppskader. På rektors kontor ble det derimot påvist sporer fra muggsopp som er typisk ved fuktskader i bygninger.

Bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø

For å ivareta helse og arbeidsmiljø til elever og ansatte ved Sofiemyr skole, foreslår Oppegård Arbeiderparti at skolebygget erstattes fra neste skoleår med en brakkerigg inntil det nye skolebygget kan tas i bruk.

Publisert

Det har vært gjentatte problemer med lekkasjer og fuktskader på Sofiemyr skole over flere år, noe som selvsagt har preget og gitt et dårlig innemiljø for barn og arbeidstakere.

KREVER STRAKSTILTAK: Kommunestyrerepresentant Anne-Beth Skrede (Ap), på vegne av partiet.
KREVER STRAKSTILTAK: Kommunestyrerepresentant Anne-Beth Skrede (Ap), på vegne av partiet.

Spørsmål rundt disse problemene har vært reist flere ganger, senest som spørsmål i forrige kommunestyremøte fra representanten Kronen Snyen (SV), og i Oppegård Avis.

Les også: – Sett opp brakker

Bekymret for inneklima på barneskolen

Bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø

Muggsopp-eksponering kan medføre stor risiko for alvorlige helseplager og lidelser, og Arbeiderpartiets gruppe er derfor svært bekymret for elever og ansattes helse og arbeidsmiljø.

Situasjonen oppleves som akutt og uakseptabel.

Det er etter vårt syn behov for en reell håndtering av denne faren, ved å hindre eksponering for en risiko som åpenbart vedvarer.

Arbeiderpartiets gruppe ønsker at denne saken, i tråd med reglementet for realitetsbehandling av forslag fra interpellasjoner, sendes formannskapet for behanlding og vedtak til formannskapets møte onsdag 19. juni.

Dette er vårt forslag til vedtak:

For å ivareta helse og arbeidsmiljø til elever og ansatte ved Sofiemyr skole, erstattes  skolebygget med brakkerigg inntil nytt skolebygg kan tas i bruk. Ny brakkerigg tas i bruk ved skolestart skoleåret 2019-2020.

 Les også: – Kravene er oppfylt

– Uforsvarlig