HØYRE-DUO: Eirik Holmlund og Helge Bunæs fra Nordre Follo Høyre er bekymret for få parkeringsplasser ved Sofiemyr skole.
HØYRE-DUO: Eirik Holmlund og Helge Bunæs fra Nordre Follo Høyre er bekymret for få parkeringsplasser ved Sofiemyr skole.

Ville ha bedre analyse – ble nedstemt

Nordre Follo Høyre ønsket en mer grundig analyse av parkeringssituasjonen for nye Sofiemyr skole. Forslaget ble nedstemt.

Publisert Sist oppdatert

Vi har skrevet en rekke saker om nye Sofiemyr skole de siste ukene, både om hvordan den blir, og om hva den vil romme. Et av punktene som har skapt mest forundring og debatt, er at det igjen foreslås å bygge en stor barneskole i kommunene, praktisk talt uten parkeringsplasser.

Da utvalget for areal, klima og byggesak hadde sin førstegangsbehandling av detaljregulering for Sofiemyr skole, fremmet opposisjonspartiet Høyre et forslag for å motvirke en potensiell parkeringskrise. Forslaget ble nedstemt.

– Urealistisk

I sitt forslag skriver de følgende:

«Antall parkeringsplasser kan bli utfordrende. Kommunedirektøren bes å utarbeide en analyse av hvordan ansatte og brukere fra nærmiljøet og tilreisende tenkes å transportere seg til og fra anleggene, og hvordan det kan legges til rette for egentransport, kollektivtransport og kjørende.»

Årsaken til bekymringen er dette:

– Et elevantall på 750 gir rundt 120 ansatte. Til dette er det satt av fire parkeringsplasser på skolen. Det er så lite at det virker urealistisk, forteller Helge Bunæs og Eirik Holmlund da vi møter dem på skoletomta, dagen derpå.

I SKOLEGÅRDEN: Her er Høyre-politikerne midt i skolegården til nye Sofiemyr skole.
I SKOLEGÅRDEN: Her er Høyre-politikerne midt i skolegården til nye Sofiemyr skole.

Reagerer på gamle tall

De mener det trengs en ny utredning og analyse av trafikksituasjonen.

Tallene kommunedirektøren har basert sine innstillinger på, og som ble vedtatt, er fra 2016. Den er for gammel. Høyre mener vi trenger et bedre grunnlag, sier de to.

– Det er ikke slik at Høyre raser eller krever et uforholdsmessig høyt antall parkeringsplasser, men vi ser at det kan være behov for noen flere plasser enn det som planlegges i dag, og da må vi reagere. En parkeringsplass kan for enkelte være helt avgjørende for å komme seg til jobb, sier de.

Høyre-duoen kjøper ikke posisjonens argumenter om at Sofiemyr-området som helhet vil ha nok parkeringsplasser, til at dette ikke blir noe problem.

– Dersom denne reguleringsplanen går gjennom reduseres antall parkeringsplasser i et stort område på Sofiemyr fra 332 i dag til 220. Det er ikke gode nyheter for alle som bor, jobber og bedriver fritidsaktiviteter på og rundt Sofiemyr. Det kan sågar være avgjørende for hvem som jobber ved skolen, eller som søker seg dit, sier de.

Ber folk planlegge litt bedre

Bunæs og Homlunds bekymring er helt andre toner enn utvalgsleder Anne-Beth Skredes uttalelser til Oppegård Avis i dag. Hun mener folk rett og slett bare må planlegge litt bedre

– Utvalget er enig i at den foreslåtte parkeringsdekningen ved den nye skolen er grei. Barn trenger trafikktrygge hverdag. Når det gjelder ansatte, foresatte og besøkende ved skolen, må de bare planlegge litt bedre og legge noen minutter ekstra med gange for å finne en ledig parkeringsplass i området, sier Skrede.

Den saken leser du her:

Powered by Labrador CMS