SOFIEMYR

FRA SKOLE TIL KUNSTISBANE: Paviljong fire, som er skolens dårligste bygning per i dag, er foreslått revet. Gang- og sykkelveien bak den skal legges om for å gi bedre plass til ishockeybanen. På bildet ser du Camilla Hille (V), leder av utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK), og Anne-Beth Skrede (Ap), leder av utvalget for areal, klima og byggesak (AKB), som viser hvor den nye banen er foreslått anlagt.
FRA SKOLE TIL KUNSTISBANE: Paviljong fire, som er skolens dårligste bygning per i dag, er foreslått revet. Gang- og sykkelveien bak den skal legges om for å gi bedre plass til ishockeybanen. På bildet ser du Camilla Hille (V), leder av utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK), og Anne-Beth Skrede (Ap), leder av utvalget for areal, klima og byggesak (AKB), som viser hvor den nye banen er foreslått anlagt.

– Ikke aktuelt med plastisbane på Sofiemyr

To utvalgsledere i kommunen lover at de skal passe på at dagens ishockeybane på Sofiemyr skal erstattes med en ny bane, og at underlaget ikke skal være av plast.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker oss en kunstisbane her, sier Camilla Hille (V), leder av utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OIK), og Anne-Beth Skrede (Ap), leder av utvalget for areal, klima og byggesak (AKB).

De peker på paviljong fire til Sofiemyr skole, som skal rives for å gi plass til et nytt skøyteanlegg. Størrelsen på den nye banen blir den samme som på Sofiemyr hockeybane i dag (30x60 meter).

– Når den nye banen skal anlegges her, må det legges inn kjølerør under grunnen. Det blir bra for barna på Sofiemyr å få en ordentlig kunstisbane. Is er uavhengig av utetemperatur og er bra folkehelse, sier Hille.

ERFAREN PÅ ISEN: Camilla Hille (V) er ikke hvilken som helst bruker av skøytebaner. I over ti år har hun spilt hockey på landslaget og er fortsatt aktiv i hockeymiljøet.
ERFAREN PÅ ISEN: Camilla Hille (V) er ikke hvilken som helst bruker av skøytebaner. I over ti år har hun spilt hockey på landslaget og er fortsatt aktiv i hockeymiljøet.

Advarte mot kjøpet

– Det blir ikke aktuelt å anlegge en plastisbane på noen som helst sted i kommunen, slår Venstre-politikeren fast.

Hille har gått på skøyter siden hun var liten og vet hva hun snakker om når det gjelder skøytebaner. I over ti år har hun spilt hockey på landslaget og er fortsatt aktiv i hockeymiljøet. Da gamle Oppegård kommune kjøpte en skøytebane av plast etter et enstemmig vedtak i kommunestyret, var Hille svært kritisk til dette kjøpet.

– Bortkastede penger, sa hun da banen ble åpnet 2. mars 2019, og la til at Oppegård kommune hadde vært sterkt advart mot dette.

– Vi følte oss lurt

Utvalgsleder Anne-Beth Skrede (Ap) påpeker at, ifølge det ovennevnte kommunestyrevedtaket, skulle det anlegges en skøytebane på Kolbotn, uten noen presiseringer om materialvalg.

– Vi fikk sjokk da vi fikk vite at skøytebanen skulle være av plast. Da følte vi oss lurt, sier hun.

Oppegård Avis har skrevet at plastisbanen var et fiaskoprosjekt. Kort tid etter at banen ble tatt i bruk, viste det seg at det var dårlig gli på banen, dette er i tillegg til flere andre utfordringer. Den første sesongen var banen åpen i kun to uker. Til tross for det, var budsjettet for drift og vedlikehold av banen overskredet med rundt 43 prosent og utgjorde 140.000 kroner for de to ukene.

Siden den gang har Camilla Hille ikke endret meningen om plastisbaner. Heller tvert imot.

– Vi strammer opp bruken av plast på alle idrettsanlegg og lekeplasser i Nordre Follo. Underlag med plast er ikke aktuelt , sier Hille.

Skal sikres til høsten

Dagens skole skal være i drift inntil den nye skolen står klar om to år. Med den planlagte lokaliseringen av skolen må ishockeybanen vente. Det kan derfor bli en periode Sofiemyr idrettspark står uten dette tilbudet, ifølge planforslaget.

Før det kan gis igangsettingstillatelse til å bygge den nye skolen, må realiseringen av hockeybanen sikres, ifølge vedtaket til AKB-utvalget fra tirsdag 21. juni. Dette skal gjøres til høsten når investeringsbeslutningen for hele skoleprosjektet skal tas.

– Vi lover at vi skal passe på at den nye kunstisbanen blir realisert. Vi vet ikke ennå hvor mye den vil koste, særlig med tanke på de skyhøye prisene for byggematerialene og de andre utfordringene i byggebransjen for tiden. Selv om det vil bli mulig å få tippemidler til et slikt prosjekt, vil det være snakk om en stor økonomisk kostnad for kommunen. Kun rørgaten til et slikt anlegg i Ski, som ble ferdigstilt for cirka åtte år siden, kostet Ski kommune cirka én million kroner, sier Hille og Skrede.

Enstemmig vedtatt

Førstegangsbehandling av forslaget til detaljreguleringsplan for den nye barneskolen på Sofiemyr ble behandlet i AKB-utvalget tirsdag 21. juni. Utvalgsleder Anne-Beth Skrede (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av utvalget:

  • Underlag med plast og gummigranulater på utearealer og lekeplasser tillates ikke.
  • Krav til støy, vibrasjoner og strukturlyd i anleggsperioden ble skjerpet. Støykrav på dagtid fra mandag til Iørdag ble endret til «mandag til fredag». Støykrav på kveldstid fra klokken 19:00 til 23:00 ble begrenset til fem dager i uken (mandag til fredag), mens på lørdager blir det fra klokken 09:00 til 15:00.
  • Muligheten for en eventuell etablering av bod for avfallscontainere i Jonas Lies vei dersom det ikke velges nedgravde Iøsninger for avfall, ble fjernet. Utvalget har vedtatt at det kun skal etableres nedgravde Iøsninger for avfall.
  • Svartelistede arter skal kartlegges og det skal legges frem en plan som ikke bare sikrer handtering av disse artene, men også fjerning av disse fra planområdet.

Planforslaget, som ble enstemmig vedtatt med alle de ovennevnte endringene, ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn i ti uker.

Lokalpolitikerne oppfordrer alle til å gi gode høringsinnspill om den nye skolen, men også om den nye kunstisbanen i planområdet.

Les også: Dette er planen for ny Sofiemyr skole

Fikk ikke nok stemmer

Under behandlingen av saken i AKB-utvalget foreslo opposisjonen ved utvalgsmedlem Lars Roar Masdal (H) at kommunen skulle vurdere flytting av dagens ishockeybane lenger syd på det samme platået som banen ligger i dag.

– Dette alternativet ville legge beslag på deler av hundremeterskogen, sier Camilla Hille.

Hun er glad for at forslaget til Masdal fikk kun fire stemmer og falt.

– Vi vil ta vare på de grønne lungene og de viktige friluftsarealene. Det er derfor ikke aktuelt å legge beslag på den populære hundremeterskogen. Både skole- og barnehagebarna trenger den, sier Hille.

– Må planlegge litt bedre

ØNSKER BILFRI SKOLETOMT: – Utvalget er enig i at den foreslåtte parkeringsdekningen ved den nye skolen er grei. Barn trenger trafikktrygge hverdag, sier utvalgsleder Anne-Beth Skrede (Ap).
ØNSKER BILFRI SKOLETOMT: – Utvalget er enig i at den foreslåtte parkeringsdekningen ved den nye skolen er grei. Barn trenger trafikktrygge hverdag, sier utvalgsleder Anne-Beth Skrede (Ap).

Ifølge planforslaget vil det ikke være noen ordinære p-plasser ved den nye skolen og klubbhuset på Sofiemyr på dagtid med unntak av fire p-plasser til ansatte ved skolen. Etter skoletid vil antall ordinære p-plasser reduseres fra dagens 98 til 60. Det vil også være elleve korttidsplasser for bil. Samtidig er det planlagt sykkelparkering for minimum 332 sykler.

– Utvalget er enig i at den foreslåtte parkeringsdekningen ved den nye skolen er grei. Barn trenger trafikktrygge hverdag. Når det gjelder ansatte, foresatte og besøkende ved skolen, må de bare planlegge litt bedre og legge noen minutter ekstra med gange for å finne en ledig parkeringsplass i området, sier Skrede.

– Hva med idretten og idrettsarrangementene som er avhengig av parkeringsplasser?

– Det ovennevnte gjelder også for idretten. Hvorfor må idretten være den eneste som ikke må kutte på kjøring? sier Skrede.

Flere reagerer også på at kommunen bygger skolen på Fram-tomten, som ikke har nok uteoppholdsarealer, mens den flotte tomten hvor barneskolen ligger i dag skal selges til boligutvikling.

– Valget av tomten handlet om å sikre en byggeprosess med den nye skolen samtidig med at dagens skole skulle være i drift, forklarer Skrede.

Les også: Vil gjøre skoletomten bilfri

Powered by Labrador CMS