Sofiemyr skole

MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo. Til tross for det er det fortsatt ikke avgjort hva som skjer videre med skolen.
MEST KRITISK BEHOV: Sofiemyr skole har mest kritisk behov for en rask vurdering på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo. Til tross for det er det fortsatt ikke avgjort hva som skjer videre med skolen.

Sofiemyr skole, et bygg i fritt forfall: Er ikke 60 prosent avvik nok?

Foreldregruppen "Ny Sofiemyr skole nå" har satt inneklimaundersøkelsene på Sofiemyr skole i et lengre perspektiv. "Funnene er graverende. I juni skal skjebnen til skolen avgjøres av våre folkevalgte. Det vil være særs vanskelig, om ikke umulig, for politikerne å rettferdiggjøre prioritering av andre skoler fremfor Sofiemyr skole," skriver Aje Singh Rihel i et debattinnlegg.

Publisert

De siste to månedene har utelukkende dreiet seg om koronaviruset, og dette med god grunn. Omfanget og konsekvensene av denne pågående krisen er muligens uten historisk sidestykke, og det som venter oss er muligens enda mer ufattelig.

Det finnes likevel utallige mindre utfordringer som drukner i koronaens svøpe, men som likevel er viktige. Sofiemyr skole er en av disse utfordringene.

Les også:– Skole uten helsegaranti

Ser frem til rådmannens anbefalinger 13. mai

Under kommunestyremøtet i april skjedde det derimot noe som kan gjøre at denne skyggetilværelsen blir veldig midlertidig. Politikerne i Nordre Follo har nemlig bedt rådmannen om å “vurdere forsering og igangsetting av prosjekter kommunen planlegger for å bedre barneskolesituasjonen på Sofiemyr”.

I denne forbindelse har rådmannen blitt bedt om å legge frem forslag til tiltak, inkludert tidsplan og økonomiske konsekvenser, innen kommunestyremøtet den 13. mai.

Alle foresatte ved Sofiemyr skole ser med stor spenning frem til rådmannens anbefalinger den 13. mai og politikernes beslutning som er ventet i juni.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Skole uten helsegaranti

Vi vil i denne forbindelse påminne våre folkevalgte om at Sofiemyr skole er en unik skole, dessverre.

Det er forhåpentligvis unødvendig å nok en gang måtte påpeke at våre barns arbeidsplass over tid ikke oppfyller nødvendige HMS-krav. Denne jobben gjorde rådmannen i februar.

Vi trenger heller ikke å minne om at tiltakene som har vært gjennomført de siste fem årene har vært alt annet enn tilfredsstillende.  

Og vi vil heller ikke bruke tiden på presisere at en ny Sofiemyr skole haster og ikke kan utsettes atter en gang.

Les også: Rystet over treneringen av skolesaken

Hele Sofiemyr skole forfaller

Det vi derimot vil sette fokus på, og som merkelig nok ikke har vært systematisk kartlagt noensinne, er omfanget og hastigheten av Sofiemyr skoles forfall.

De som kjenner Sofiemyr skole tenker med gru på paviljong 4 der de mest sårbare, 1. klassingene, holder til. Det de fleste ikke kjenner til derimot, er at paviljong 4 ikke er bygget som er i verst forfatning, men at hele Sofiemyr skole forfaller. I akselererende fart. Overalt. Og vi snakker fortsatt ikke om psykososiale faktorer. Slike begrepene eksisterer nemlig ikke i denne debatten. Vi fortsetter å snakke om muggsoppnivåer og grønne, gule eller røde verdier.

Les også: En bønn fra en far

Problemområder kjent siden 2013

Vi i aksjonsgruppen "Ny Sofiemyr skole nå" har de siste månedene satt inn vesentlige ressurser på å analysere inneklimarapportene fra Sofiemyr skole.

Vi har brukt interne ressurser, konsultert med ekstern fagekspertise og sammenstilt samtlige tilgjengelige rapporter siden 2013. Dette har vært helt nødvendig fordi det er ikke mulig å vurdere tilstanden til skolen fra en enkeltrapport. Det blir som å vurdere tilstanden på et hus basert på en visningshelg. Skal man vite tilstanden på huset så må man som et minimum vite dets historikk.

Luftprøver måler kun øyeblikksmålinger

Vi har i våre analyser kun inkludert resultatene fra overflatestøv og ikke luftprøver. Grunnen til dette er at luftprøver er øyeblikksmålinger og måler luftens innhold på målingstidspunktet.

– Man har altså de siste syv årene visst at Sofiemyr skole lekker både nedenfra og ovenfra, og i midten sitter våre barn og kommunens ansatte.

Etter vår kjennskap er det foretatt luftprøver total kun fire ganger de siste syv årene (4 av 2500 dager, det vil si 0.2 prosent av dagene), og tallmaterialet er altfor lite til å kunne gi en tilstandsrapport av Sofiemyr skole.

Bredere indikasjon med prøver fra overflatestøv

– Hvor lenge skal skolen være i en spesiell situasjon? Vi vil ikke være spesielle, vi vil være en helt ordinær skole med et godt fysisk læringsmiljø som ikke utsetter våre barn for en helserisiko.

Aje Singh Rihel, en av initiativtakerne til foreldregruppen "Ny Sofiemyr skole nå"

Målinger av overflatestøv gir, ifølge fageksperter, en bredere indikasjon på hva som har svevet i luften og den underliggende tilstanden til bygget. For sikkerhets skyld siterer vi inneklimarapporten fra 6. mars 2020 om overflatestøv:

“Metoden benyttes for analyse av støv som er deponert på en horisontal flate. Prøvetakingen er ment som en inneklimakontroll da deponert støv må antas å ha vært i inneluften.”

Kjent problem for politikerne siden 2013

Følgende kommer et kort sammendrag av Sofiemyr skoles historikk. All data nedenfor er basert på Sofiemyr skoles inneklimarapporter og kan dermed etterprøves:

  • Fukt- og muggsopp har vært en bekymring på Sofiemyr skole i mange år, og allerede i rapporten fra 2013 ble det påpekt at man burde adressere vannansamlingene i krypkjellerne. Dette ble altså påpekt for syv år siden.
  • Deretter ble de samme vannansamlingene påpekt i rapportene fra 2016 og 2019.
  • I 2019 ble det fremhevet at “våre undersøkelser viser at hovedproblemet er knyttet til krypekjellerne”, altså tilsvarende konklusjon som i 2013.
  • I tillegg har man i tilnærmet samtlige rapporter de siste syv årene påpekt at man må åpne diverse lukkede konstruksjoner for å avdekke skjulte fuktskader.
  • Dette kommer i tillegg til de utallige taklekkasjer.
  • Man har altså de siste syv årene visst at Sofiemyr skole lekker både nedenfra og ovenfra, og i midten sitter våre barn og kommunens ansatte.

Les osgå: Sjekket inneklima på Sofiemyr skole

– Det vil være særs vanskelig, om ikke umulig, for politikerne å rettferdiggjøre prioritering av andre skoler fremfor Sofiemyr skole.

Aje Singh Rihel, en av initiativtakerne til foreldregruppen "Ny Sofiemyr skole nå"

Vedlikehold satt til minimum siden 2016

I 2016 skjedde det noe tragisk: Rivningsvedtaket. Nådestøtet. Dette var starten på slutten for Sofiemyr skole. Ikke for bruken av bygget, men tilstanden til bygget.

Vedlikeholdsbudsjettet gikk i gulvet og forfallet gikk i taket. Vi viser til et sitat fra rådmannen i Oppegård kommune fra mai 2019, altså tre år etter vedtaket:

“Sofiemyr skole står i en spesiell situasjon da det er vedtatt at skolen skal rives. Det gjennomføres derfor ikke større rehabiliteringsarbeider eller langsiktige investeringer når det kommer til vedlikehold”.

Her må vi korrigere litt: Sofiemyr skole er ikke i en spesiell situasjon, den har blitt satt i en spesiell situasjon.

Og hvor lenge skal skolen være i en spesiell situasjon? Vi vil ikke være spesielle, vi vil være en helt ordinær skole med et godt fysisk læringsmiljø som ikke utsetter våre barn for en helserisiko.

Graf inneklimaundersokelser - Mai 2020
Graf inneklimaundersokelser - Mai 2020

Les også: Vurderer takbytte og tiltak i krypkjeller som større løft på Sofiemyr skole

– Det finnes ingen friske bygg på Sofiemyr skole.

Aje Singh Rihel, en av initiativtakerne til foreldregruppen "Ny Sofiemyr skole nå"

Jo flere testede rom, desto større omfang

Med unntak av en liten undersøkelse (3 rom) i juni 2019 har samtlige rapporter fra Sofiemyr skole siden 2017 påvist avvik ved minst halvparten av de testede rommene.

Og kanskje det mest bekymringsfulle er at jo flere testede rom, desto større omfang.

Graf inneklimaundersokelser per paviljong - Mai 2020
Graf inneklimaundersokelser per paviljong - Mai 2020

Problemet til Sofiemyr skole er at de fleste avvikene ligger i gul sone, altså “tiltak bør vurderes gjennomført” og ikke røde soner der tiltak “ gjennomføres”.

Det finnes flere røde rom, men spørsmålet er hvor stor del av skolen som må være i rød sone før den rives?

Og et annet spørsmål: Kan noen vise til én eneste annen skole i Nordre Follo som er i verre tilstand?

Et tredje spørsmål: Når man ikke tar tak i de underliggende årsakene til fukt og mugg, forventer man at tilstanden vil bedre seg ved et mirakel i fremtiden?

Det vil være særs vanskelig, om ikke umulig, for politikerne å rettferdiggjøre prioritering av andre skoler fremfor Sofiemyr skole.

60% avvik i 2019-20, samtlige paviljonger berørt

Kommunen skal ha honnør for omfattende testing in 2019 og 2020, og at dette har avdekket at muggsoppen finnes overalt.

Det finnes ingen friske bygg på Sofiemyr skole. Paviljong 2 er i “best” forfatning, der 5 av 11 rom var i gul sone (tiltak bør gjennomføres). Situasjonen i paviljong 3 er mest kritisk, der 7 av 9 rom viste tvilsomme eller kritiske nivåer. Tilsvarende tall for den beryktede paviljong 4-5 var 8 av 13 testede rom.

Av totalt 43 undersøkte rom i 2019-20 fant man avvik i nesten 60 prosent av rommene.

Det er ikke så mye mer å si om paviljongenes tilstand. Grafen taler for seg selv.

 

Helt til slutt. Vi erkjenner at det har blitt foretatt noen grep for å bedre inneklimaet på Sofiemyr skole, som for eksempel installasjon av undertrykksvifte under paviljon 4.

Problemet er bare at når man ikke tetter mellom etasjene, så siger dårlig luft fra krypkjeller til etasjen over, på tross av at man har installert undertrykksvifte.

Utilstrekkelig tetting har vært påpekt som mangel både i desember 2019 og i mars 2020, altså i begge inspeksjonene etter installasjon av undertrykksviften.

Hyppigere hovedvask har vært fremhevet som et av de viktigste verktøyene for å holde muggsopproblematikken under kontroll, men til og med vasken har fått kritikk i rapportene.

Og der kommer man til kjernen av problemet: På Sofiemyr skole foretar man overhodet intet vedlikehold annet enn det som blir påpekt som et absolutt minimum, og resultatet er et skolebygg i fritt forfall. Takket være rivningsvedtaket fra 2016.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene