Næringslivet

NY STYRELEDER: Thomas Sjøvold (til høyre på bildet) har tatt over som styreleder i Oppegård Næringsforum etter Jarle Ørnebo.
NY STYRELEDER: Thomas Sjøvold (til høyre på bildet) har tatt over som styreleder i Oppegård Næringsforum etter Jarle Ørnebo.

Fra ordfører til styreleder i Oppegård Næringsforum

Den avgåtte ordføreren i Oppegård, Thomas Sjøvold, har tatt over som interim styreleder i Oppegård Næringsforum.

Publisert

– Det er hyggelig å bli spurt, og jeg håper at min erfaring kan komme næringslivet i Oppegård og Nordre Follo forøvrig til gode. Vi er avhengig av gode tilrettelagte vilkår for virksomheter i kommunen for å skape vekst og sikre stabilitet, sier Thomas Sjøvold (43).

Den avgåtte ordføreren i Oppegård går nå tilbake til familiebedriften Instant Norge, som driver med import av lifter og stillaser til bygg- og anleggesbransjen. Sjøvold vil også være en aktiv næringsaktør og skal nå sitte i stillingen som styreleder i Oppegård Næringsforum (ON) frem til årsmøte i mars 2020 når styreledelsen skal velges offisielt blant medlemmene.

Fortsetter videre som medlem i ON

Kommunestyrerepresentanten fra FrP i Nordre Follo, Jarle Ørnebo (49), har vært styreleder i ON siden oppstarten av næringsforumet i 2013. Ifølge ham har han valgt å tre av styret i ON grunnet arbeidsmengden og for å unngå mulige habilitetsspørsmål knyttet til vervet som leder av kontrollutvalget i Nordre Follo kommune.

– Vi er kjempestolte over at Thomas vil overta som styreleder i ON frem til årsmøte i mars.  Vi har samarbeidet veldig godt under hans periode som ordfører i Oppegård. Han er kanskje en av de personene som kan politikk og marked bedre enn de aller fleste, sier Jarle Ørnebo.

49-åringen, som er bosatt på Kolbotn, sier han vil fortsette som medlem i ON. Til daglig jobber han som markedsansvarlig i BLS Norge AS, som selger baderomsslukene. I tillegg jobber Ørnebo som daglig leder og styreleder i Penn og Pensel AS, et digitalt reklamebyrå som er registrert under Hovedkontortjenester i Brønnøysundregistrene.

Over 100 betalende medlemmer

– Vi har rundt 150 medlemmer i ON hvorav over 100 betalende, men de siste medlemmene fra i fjor høst får først faktura i januar. Størrelsen på medlemsavgiften varierer fra 1.000 kroner for enkeltmannsforetak til 6.000 kroner for større bedrifter, sier Ørnebo.

Han sier medlemsmassen består av større aktører som NAV, Handelsbanken, Foss & Co, Kemneren i Follo, Rosenholm Campus og DNB til mindre aktører som BLK Rådgivning og Mann AV Huse.

– Formålet med ON er å skape et nettverk for styrking av næringslivet i Oppegård samt å være et høringsorgan overfor kommunen. Vi er mer et forum enn et råd, og skal være et markedsvindu for å styrke medlemmenes næringsinteresser, sier Ørnebo.

Infrastruktur som hovedutfordring

– Hvordan kan du beskrive næringslivet i Oppegård for tiden? Hvordan har det utviklet seg de siste fem årene?

Næringslivet kunne ha vært og bør bli sterkere. Det etterspørres mer kompetanseutveksling og flere møteplasser. Det har vært en utvikling der de store foretakene har flyttet ut av grunner som plassmangel, infrastrukturutfordringer og utfordringer med digitalisering og automatisering av bedriftene, men de tre fjerdedelene av alle bedriftene i Oppegård er små foretak. Vi har mange bedrifter med hjemmekontor og mange med nasjonal og internasjonal forankring, sier Ørnebo.

– Hva er den største utfordringen?

Det er god infrastruktur slik at vi kan tiltrekke oss mer kompetanse fra nabokommunene. I tillegg trenger vi sterkere integrasjon og kunnskap om hvilke næringer vi har i vår region. Vi merker at våre nettverkssamlinger bidrar svært ofte til at det etableres nye kunder og leverandører av relasjoner. Næringslivet selv er ikke flinke nok til å se de muligheter som finnes lokalt, sier 49-åringen.

Les også: FrP: Vrak Opdan – velg ny ordfører direkte