Salting av veier i Oppegård og Ski

HELÅRSSYKLIST: – Jeg sykler stort sett flere ganger daglig, til jobb, møter eller til butikken, sier trebarnsfar og varaordfører i Nordre Follo kommune, Hans Martin Enger (MDG) fra Sofiemyr. Foto: Privat
HELÅRSSYKLIST: – Jeg sykler stort sett flere ganger daglig, til jobb, møter eller til butikken, sier trebarnsfar og varaordfører i Nordre Follo kommune, Hans Martin Enger (MDG) fra Sofiemyr. Foto: Privat

Reagerer kraftig på den enorme saltbruken i Oppegård og Ski

– Jeg reagerer på dette hvis ikke med sjokk så i hvert fall med skuffelse. Jeg blir rett og slett lei meg når jeg hører om så mye saltbruk i Oppegård og Ski, sier Hans Martin Enger (MDG), den nyvalgte varaordføreren i Nordre Follo.

Publisert

Hans Martin Enger (38) reagerer på den siste avsløringen til Oppegård Avis om den enorme saltbruken i både Oppegård og Ski

Han synes det er skremmende at så mye salt har blitt brukt i de to kommunene på tross av at det var et politisk ønske om å minimere bruken av salt i alle disse årene.

– Det er viktig at vi lærer av denne saken og lager gode rutiner i samarbeid med Ski. Det årlige saltforbruket i Ski rapporteres i kommunens grønne regnskap. Det er viktig å få til dette i Nordre Follo. Det er også viktig å bli bedre på offentlighet, åpenhet og tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider, sier han.

Les også: Scorer dårlig på åpenhet

Les også: Hadde hemmelig budsjettmøte

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

Skal lete etter gode alternativer

– Det er politisk vilje til å minimere bruken av salt, men i praksis brukes det likevel altfor mye både i Oppegård og ellers i landet, sier Enger.

– Den store utfordringen er at ved å nullføre saltbruken er det få alternativer som like lett sikrer trafikksikkerheten som salt.

Hans Martin Enger (MDG)

38-åringen fra Sofiemyr vil først understreke at vintervedlikehold er en viktig miljøsak av flere grunner. 

– For det første fordi det handler om trygg, rask og forutsigbar ferdsel for gående, syklende og kollektivreisende. For det andre fordi det handler om hvilke midler man bruker, hvor særlig bruk av veisalt er et alvorlig problem, sier MDG-politikeren.

Han mener den store utfordringen er at ved nullføre saltbruken er det få alternativer som like lett sikrer trafikksikkerheten som salt. Samtidig påpeker han at det også handler om metoder og innkjøpspraksis.

Les også: Brukte 11.700 tonn med salt i Follo de siste to vintrene

Sterkt forbedret framkommelighet som mål

– Vintervedlikehold er en viktig sak i Nordre Follo. Et klart mål er sterkt forbedret framkommelighet, ikke minst for sykler og andre ting på hjul som rullatorer og barnevogner, og minimalt med saltbruk, sier 38-åringen fra Sofiemyr.

MDG-politikeren mener at for å få til dette må Nordre Follo sikre god kompetanse for hvordan få best mulig vedlikehold kombinert med minst mulig salt.

– Vi må også ha gode rutiner for registrering av saltbruk slik at det er enkelt å overvåke og vurdere egen praksis. Så må man selvsagt også ta høyde for at ulike vintre gir ulikt behov for vintervedlikehold, sier Enger.

Les også: Snøkaos

Velger ofte sykkel fremfor bil

38-åringen fra Sofiemyr sier han velger ofte sykkel fremfor bil.

Jeg sykler fordi det er miljøvennlig, sunt og praktisk. Like mye som å redusere klimagassutslipp er det nødvendig å få ned antallet biler totalt. Biler er ressurskrevende å produsere, og de tar opp mye areal. Mange som har to biler kan klare seg med en, og flere kan klare seg uten egen bil i det hele tatt. Men da må alternativene være gode, både når det gjelder kollektivtrafikk, bildelingsordninger og ikke minst god tilrettelegging for sykkel og gange, sier Enger, som har en familie med tre barn.

Hvor ofte sykler du og hvor pleier du å sykle?

Jeg sykler stort sett flere ganger daglig, til jobb, møter eller til butikken. Jeg er heldig med at avstanden hjemmefra til det meste er såpass kort at det går like fort å sykle dit som å kjøre bil. Motbakkene hjem igjen har imidlertid blitt litt tyngre etter at elsykkelen vår ble ureparerbar, og det gjør at jeg noen ganger velger bil når tiden er knapp og kreftene er små. Vi får se om det blir anskaffelse av en ny elsykkel snart. I min nye deltidsjobb blir også radiusen større, så da må jeg finne ut av hvordan den nye transportsituasjonen skal løses, sier MDG-politikeren.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Saltslaps, dyp styresnø og harde klumper

Hva synes du om vintersykling i Oppegård og hvilke utfordringer ser du ved dette?

Jeg sykler hele vinteren også, på piggdekk fra kommunen. Vintersykling er på sitt beste fantastisk. Er det glatt, kjennes det tryggere på gode piggdekk enn på beina, og å kaste seg på sykkelen i stedet for å skrape is av vinduer og speil gjør at jeg er på jobb før bilen ville vært isfri, sier Enger.

Han sier at altfor ofte dessverre er forholdene for vintersykling langt unna å være på sitt beste og sykkelveiene er preget av saltslaps, dyp styresnø eller harde klumper som er brøytet vekk fra veibanen ved siden av.

– Vi trenger en ny standard innen vintervedlikehold av gangveier og sykkelveier. Om alle kan forvente at gang- og sykkelveiene er framkommelig vil flere bruke dem, enten man går eller ruller, på sykkel, i rullestol, med barnevogn eller rullator.

Hans Martin Enger (MDG)

Dessuten gjør veisalt ofte at fortau ved siden av veien helt håpløst å bevege seg på, påpeker Enger.

Les også: Skal ikke dele ut vinterdekk i år

Politisk ansvar å sikre god brøyting og strøing

38-åringen sier at selv om han stort sett sykler hele vinteren skjønner han godt at mange lar være.

Vi trenger en ny standard innen vintervedlikehold av gangveier og sykkelveier. Om alle kan forvente at gang- og sykkelveiene er framkommelig, vil flere bruke dem, enten man går eller ruller, på sykkel, i rullestol, med barnevogn eller rullator, sier Enger.

"Dagens bestemmelser i Oppegård og Ski viser seg å være utilstrekkelige for god framkommelighet."

Hans Martin Enger (MDG)

Samtidig understreker han at det krever gode rutiner og nok ressurser å sikre god brøyting og strøing, og det er et politisk ansvar.

Brøytemannskapet er nattens og vinterstormenes helter, og alle har forståelse for at det tar tid å få brøytet «over alt på en gang» rett etter snøfall. Det er likevel mye å hente på å gjøre utbedringer etter at snøen har lagt seg og det groveste brøytearbeidet er unnagjort. Da kan man brøyte vekk både slaps og isklumper, sier han.

Enger sier at politisk handler det blant annet om å bevilge nok ressurser.

Det handler også om å vurdere å vedta at antallet centimeter med snø som skal ligge på gang- og sykkelveier reduseres fra dagens «fem centimeter våt snø eller ti centimeter tørr snø». Dagens bestemmelser i Oppegård og Ski viser seg å være utilstrekkelige for god framkommelighet, sier Enger.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år