Trafikksikkerhet

DØDSULYKKE PÅ SVARTSKOG: Bildet viser en risikokurve på Ingierstrandveien hvor det skjedde en dødsulykke med motorsykkel i 2017.
DØDSULYKKE PÅ SVARTSKOG: Bildet viser en risikokurve på Ingierstrandveien hvor det skjedde en dødsulykke med motorsykkel i 2017.

Advarer mot tre eggeformede svinger i Oppegård

Statens vegvesen advarer mot lange, krappe og eggeformede svinger i Follo. Tre av svingene med stor ulykkesrisiko er registrert i vår kommune.

Publisert

– Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg, sier senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen (SVV), Region øst.

Han viser til en omfattende studie av 2247 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Follo. Veier med fartsgrense mellom 60 og 90 kilometer i timen er med i studien.

Tre personer drept og 16 alvorlig skadd

 
 

      Dette viser studien:

  • 32 prosent av utforkjøringsulykkene i Region øst skjer på veier med mindre enn 1500 kjøretøy i årsdøgntrafikk. Samtidig utgjør dette vegnettet 65 prosent av riks- og fylkesvegene i regionen. 
  • Utformingen av svingen er viktig for ulykkesrisikoen sammen med hastighet.
  • Er svingen krapp, lang og «eggeformet», øker risikoen for å kjøre ut av vegen. I tillegg vil feil i veiens tverrfall gjennom kurven øke utforkjøringsrisikoen.

– De siste fire årene er tre mennesker drept og 16 alvorlig skadd i utforkjøringsulykker i Follo. Det gjør utforkjøringsulykker til den mest utbredte alvorlige ulykkestypen i distriktet, sier Haugvik.

Samtidig påpeker han at tallet på drepte i trafikken er kraftig redusert de siste 20 årene. En viktig forklaring på det, ifølge Haugvik, er tiltak på ulykkesutsatte veier som midtrekkverk, utbedring av sideterreng, bedring av sikt og ombygging av kryss.

– Det er gjort mange tiltak de siste årene for å forebygge utforkjøringsulykker og redusere skadeomfanget. Dette har ført til færre alvorlige utforkjøringsulykker, sier han.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Tre risikokurver i Oppegård

I Oppegård har SVV registrert to eksempler på kurver der det har skjedd utforkjøringsulykker med alvorlig skadegrad den siste tiden.

DØDSULYKKE MED MC PÅ SVARTSKOG: Illustrasjonen viser en risikokurve på Ingierstrandveien hvor det skjedde en dødsulykke med motorsykkel i 2017.
DØDSULYKKE MED MC PÅ SVARTSKOG: Illustrasjonen viser en risikokurve på Ingierstrandveien hvor det skjedde en dødsulykke med motorsykkel i 2017.

– Ulykken på Ingierstrandveien skjedde i 2017 og var dødsulykke med motorsykkel. Den andre ulykken skjedde også i 2017, men på Taraldrudveien på Sofiemyr, og var en bilulykke med alvorlig skade, sier senioringeniør Espen Haugvik i SVV.

BILULYKKE PÅ SOFIEMYR: Illustrasjonen viser en risikokurve på Taraldrudveien (i kjøreretning mot E6) på Sofiemyr. I 2017 skjedde det en bilulykke med alvorlig skade her.
BILULYKKE PÅ SOFIEMYR: Illustrasjonen viser en risikokurve på Taraldrudveien (i kjøreretning mot E6) på Sofiemyr. I 2017 skjedde det en bilulykke med alvorlig skade her.

 

 

Haugvik sier at i Oppegård kommune finnes det også en risikokurve til. Den ligger helt nord langs Gjersjøen på fylkesveien 130.

– Det er en kurve med høyere beregnet utforkjøringsrisiko. Det har skjedd ulykker i forbindelse med den kurven de siste årene også, men med lettere personskader, sier Haugvik.

Les også: – Manglende snørydding tvinger fotgjengerne ut i kjørebanen

Skilter og utbedrer

– Hva gjør dere for å forebygge utforkjøringer i svinger?

– Vi setter opp skilt som varsler vanskelige kurver. Ubedring av tverrfall i svinger kan være et godt tiltak. Når ulykken først skjer, kan rekkverk og utbedring av terrenget utenfor veien forebygge skader, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i SVV i Akershus.

ADVARER MOT FARLIGE SVINGER: Senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen (SVV), Region øst.
ADVARER MOT FARLIGE SVINGER: Senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen (SVV), Region øst.

Han understreker at det er føreren som har ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene.

– De aller fleste alvorlige utforkjøringsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde kjørt etter forholdene. Man må også alltid bruke bilbelte, sier Karbø.

Skal vurdere tiltak

Senioringeniør Espen Haugvik i SVV sier at foreløpig er det ikke avklart hvilke tiltak som skal iverksettes eller hvilke kurver tiltakene skal gjøres i.

– Rundt 2250 kurver er analysert i Follo, og vi må nå begynne å gå gjennom disse for å se hvor vi skal gjøre tiltak. Det er selvsagt naturlig av vi begynner med kurvene med høyest risiko, men det kan være at det allerede er gjort tiltak i noen av disse kurvene, så det må vi se nærmere på, sier Haugvik.

Han sier at det ikke er sikkert at skilting av kurvene er det riktige tiltaket overalt.

– Et alternativt tiltak er også å rydde sideterrenget for å begrense skadeomfang ved en eventuell utforkjøringsulykke.

Les også: Slik skjer dødsulykkene på vinterføret i Follo

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS