Anleggsarbeidene i Sønsterudveien

RISIKOFYLT ARBEID: Da Oppegård Avis var på stedet ved 16-tiden i går kveld og rundt klokken 09:00 i formiddag, så vi blant annet en arbeider som drev med å sette kantstein der den tidligere busslommen var nederst ved Kolbotn kirke. Arbeideren satt og jobbet helt tett inntil trafikken, og manglet noen som helst form for sikring.
RISIKOFYLT ARBEID: Da Oppegård Avis var på stedet ved 16-tiden i går kveld og rundt klokken 09:00 i formiddag, så vi blant annet en arbeider som drev med å sette kantstein der den tidligere busslommen var nederst ved Kolbotn kirke. Arbeideren satt og jobbet helt tett inntil trafikken, og manglet noen som helst form for sikring.

Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

Oppegård Avis har fått tips om manglende sikring og flere andre kritikkverdige forhold knyttet til anleggsarbeidene i Sønsterudveien. Flere alvorlige avvik har nå blitt avdekket. Statens vegvesen ser alvorlig på saken.

Publisert

Da Oppegård Avis var på stedet ved 16-tiden i går ettermiddag og rundt klokken 09:00 i formiddag, så vi blant annet en arbeider som drev med å sette kantstein der den tidligere busslommen var nederst ved Kolbotn kirke.

Arbeideren satt og jobbet helt tett inntil trafikken, og manglet noen som helst form for sikring.

Fartsgrensen på stedet, som er 50 kilometer i timen, var ikke satt ned som følge av veiarbeidene.

I tillegg har entreprenøren parkert flere kjøretøy på gangveien på den andre siden av veien, slik at framkommeligheten for myke trafikanter var sterkt begrenset.

18
18
16
16

Sjekk også to videoer

RISIKOFYLT ARBEID: Da Oppegård Avis var på stedet ved 16-tiden i går kveld og rundt klokken 09:00 i formiddag, så vi blant annet en arbeider som drev med å sette kantstein der den tidligere busslommen var nederst ved Kolbotn kirke. Arbeideren satt og jobbet helt tett inntil trafikken, og manglet noen som helst form for sikring.
RISIKOFYLT ARBEID: Da Oppegård Avis var på stedet ved 16-tiden i går kveld og rundt klokken 09:00 i formiddag, så vi blant annet en arbeider som drev med å sette kantstein der den tidligere busslommen var nederst ved Kolbotn kirke. Arbeideren satt og jobbet helt tett inntil trafikken, og manglet noen som helst form for sikring.

SLIK SÅ DET UT I GÅR KVELD: Torsdag 14. november, rundt klokken 16:00. Video: Yana Stubberudlien

SLIK SÅ DET UT I DAG: Fredag 15. november klokken 09:00. Video: Yana Stubberudlien

Kontaktet Statens vegvesen og Arbeidstilsynet

I forbindelse med saken tok Oppegård Avis kontakt med både Statens vegvesen (SVV), som har ansvar for prosjektet, og Arbeidstilsynet. Vi har sendt dem både flere bilder og de to videoene som dokumenterer situasjonen på stedet.

Arbeidstilsynet ville ikke kommentere saken, men videreformidlet henvendelsen til «skiltmyndigheten» i SVV. Sistnevnte fører kontroll med arbeidsvarsling langs fylkesveiene, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet.

Skal skjerpe inn på rutinene

– Arbeidet vil foreløpig ikke bli stoppet, men skjer så alvolige avvik flere ganger, stanser vi hele prosjektet.

Ove Sørheim, SVV

– Det var avdekket flere alvorlige avvik, sier Jan Ove Sørheim fra SVV etter å ha vært på stedet sammen med utførende entreprenør, Vaktmesterkompaniet. 

Sørheim, som jobber med arbeidsvarsling og sikkerhetsarbeid i Follo, sier han ser alvorlig på saken. Ifølge ham har anleggsplassen ikke blitt skiltet og sikret slik arbeidsvarslingsplanen viser.

– Kjørefeltet som ligger nærmest arbeidene, blir smalt, så folk må ta hensyn, og kjøre deretter.

Ove Sørheim, SVV

– Dette så ikke bra ut. Arbeidet var ikke utført i henhold til gjeldende skiltplan. Entreprenøren (Vaktmesterkompaniet) har nå lovet oss at de skal skjerpe inn på rutinene. Arbeidet vil foreløpig ikke bli stoppet, men skjer så alvolige avvik flere ganger, stanser vi hele prosjektet, sier han.

Stengte det ene kjørefeltet

Som følge av kontrollen har det nå blitt satt ut skilt i begge ender av arbeidsområdet, og kun det ene kjørefeltet skal være åpent mens anleggsarbeidene pågår fra klokken 07:00 til klokken 19:00 fra mandag til fredag frem til 4. desember.

– Det er dessverre ikke plass til sikringsgjerder på stedet, men vi stenger nå det ene kjørefeltet for å ivareta sikkerheten til de som jobber der. "Sebraen" skal flyttes ut til midten av veien når det jobbes på strekningen, og det skal brukes manuell dirigering i arbeidsperioden, sier Sørheim. 

Det er ingen tvil, ifølge ham, om at det vil bli redusert fremkommelighet i Sønsterudveien i anleggsperioden fremover.

– Kjørefeltet som ligger nærmest arbeidene, blir smalt, så folk må ta hensyn, og kjøre deretter. Etter hvert som betongen rundt kantsteinen herder, blir det fylt tilbake, slik at fremkommeligheten blir bedre.

Tillater ingen parkering på fortauet eller gangveien

Når det gjelder fartsgrensen på 50 kilometer i timen, skal den ikke settes ned. Ifølge Sørheim skal den være tilstrekkelig så lenge det brukes manuell dirigering.

– Fotgjengere må bruke fortau på andre siden av veien, understreker Sørheim.

Han sier ingen anleggsbiler eller andre kjøretøy skal stå parkert på verken fortauet eller gangveien.

Les også: Manglende sikring i Skiveien