Sofiemyr svømmehall

BLIR STENGT I FLERE MÅNEDER: Avhengig av rehabiliteringsløsningen kan svømmehallen på Sofiemyr bli stengt i en periode fra to og en halv måneder til nyttår.
BLIR STENGT I FLERE MÅNEDER: Avhengig av rehabiliteringsløsningen kan svømmehallen på Sofiemyr bli stengt i en periode fra to og en halv måneder til nyttår.

– Ingen krav om å tappe ned basseng ved gitte intervaller

Ekspertene på svømmeanlegg er imponert over at kommunen har klart å drifte Sofiemyr svømmehall i 44 år uten store skader. De mener også at det ikke er uvanlig at det går mange år før man tapper ned bassenget for vann.

Publisert

Oppegård Avis har kontaktet flere eksperter innen svømmeanlegg i forbindelse med leserinnlegget Om Sofiemyr svømmehall og sviktende vedlikeholdsrutiner, skrevet av Hilde Widerberg, varaordførerkandidat for Nordre Follo Senterparti.

Her kan du finne ut hva de eksterne fagekspertene mener om at bassenget på Sofiemyr ikke har vært tappet ned for vann i 17 år.

– Bør ikke tømmes i det hele tatt

– Selve vannet i bassenget er rent selv om bassenget ikke har vært tømt ned på flere år. Vannet skiftes jevnlig gjennom et rensesystem, så man bør ikke tømme ned bassenget i det hele tatt med hensikt om å skifte ut vann, sier Erlend Alstad, anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund.

FORKLARER: Erlend Alstad, anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund.
FORKLARER: Erlend Alstad, anleggskonsulent i Norges Svømmeforbund.

Videre nevner han en viktig grunn for nedtapping av bassenget:

– Man tapper det ned for vann kun for å vedlikeholde bassenget eller for å reparere eventuelle skader i det. Det kan være veldig lurt å gjennomføre jevnlig vedlikehold av bassenget istedenfor å investere i omfattende reparasjoner når ting faller fra hverandre. Sparer man på vedlikehold i mange år, får man en kjemperegning til slutt, sier Alstad.

Sparer man på vedlikehold i mange år, får man en kjemperegning til slutt.

Her kan du også lese kommunens tilsvar i saken: Vannet i Sofiemyrhallen skiftes fem ganger årlig

– Stor risiko for at flisene løsner

– Det at Oppegård kommune ikke har tømt det ned på 17 år har trolig gjort at kommunen har klart å bruke det så lenge og utnytte hele potensialet istedenfor å investere i noe nytt.

Pål Kjetil Eian, faglig leder for Bygningsfysikk i Norconsult og leder for Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe innenfor Bygningsfysikk, er helt enig med Erlend Alstad.

– Det er ikke uvanlig at det går mange år før man tapper ned bassenget for vann. Nedtappingen øker risiko for skader på grunn av det enorme vanntrykket mot flisene, sier Eian.

Både han og Alstad er imponert over at bassenget på Sofiemyr er 44 år gammelt og har stått så lenge uten store skader, og mener det tyder på at anlegget ble bygget på en god måte.

– Det at Oppegård kommune ikke har tømt det ned på 17 år har trolig gjort at kommunen har klart å bruke det så lenge og utnytte hele potensialet istedenfor å investere i noe nytt, sier Eian.

– Useriøst

Eian reagerer på innlegget til Hilde Widerberg (Sp), som skrev om sviktende vedlikehold av bassenget og kritiserte kommunen for manglende nedtapping av bassenget for vann i 17 år.

– Dette er useriøst fremstilt, sier Eian.

Han forklarer at bassengvannet er i kontinuerlig sirkulasjon hvor det går gjennom omfattende fysiske og kjemiske renseprosesser for å holde god vannkvalitet.

– I tillegg foregår det en kontinuerlig utskifting, blant annet gjennom såkalt returspyling av sandfilterne. Hår, hudavfall blir kontinuerlig fjernet fra bassenget gjennom renseprosessen og gjennom rengjøring i bassenget. Vannkvaliteten overvåkes gjerne flere ganger per dag. Det er altså ikke noe grunnlag for å hevde at noen svømmer rundt «i en 17 år gammel suppe av klor og hår – og hudavfall fra et utall av mennesker», sier han.

Det er i dag ikke noe offentlig krav i Norge om å tappe ned basseng ved gitte intervaller.

– Driftes ikke som private anlegg

Videre påpeker Eian at teksten Sp-politikeren viser til handler om anbefalinger for private svømmeanlegg, og de driftes ikke på samme måte som offentlige anlegg.

– Relevante krav for badeanlegg finnes i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu hvor det også er krav til vannkvaliteten. Det er i dag ikke noe offentlig krav i Norge om å tappe ned basseng ved gitte intervaller, sier han.

– Bygg nytt basseng i stål

Alice C. Boyd, daglig leder i interesseorganisasjonen Bad, park og idrett, sier at i de senere årene har den byggtekniske kompetansen innen svømmeanlegg hatt en god utvikling.

– Det bygges også basseng i andre materialer, slik som stål. Basseng bygd av stål gir ofte høyere investeringskostnader, men mindre vedlikehold, og vesentlig lavere driftskostnader over tid. I tillegg er det langt kortere byggetid på stålbasseng, da de blir satt opp i moduler, og sveiset på stedet. Avdekking av feil er gjerne også enklere i stålbasseng, da man har tilgang til bassenget utenfra bassengkroppen, og kan punktsveise der det evt er lekkasjer, sier Bøyd.

Les også: Dette mener partiene om situasjonen med svømmehallene i Ski og Oppegård