Sønsterudveien

DÅRLIG FREMKOMMELIGHET: Tannlegene og daglig leder Julie Tande Liabø ved Tannlegeriet Liabø i Sønsterudveien 2 (ytterst til høyre) håper den høye kanten opp til veien skal fjernes slik at ingen pasienter og andre trafikanter skader seg på stedet. Innfelt bilde: Thor Bettum (84) og kona Synnøve (89) slet med å komme opp og ned den bratte kanten.
DÅRLIG FREMKOMMELIGHET: Tannlegene og daglig leder Julie Tande Liabø ved Tannlegeriet Liabø i Sønsterudveien 2 (ytterst til høyre) håper den høye kanten opp til veien skal fjernes slik at ingen pasienter og andre trafikanter skader seg på stedet. Innfelt bilde: Thor Bettum (84) og kona Synnøve (89) slet med å komme opp og ned den bratte kanten.

– Dette er et slett arbeid

Det er stadig nye problemer som dukker opp i Sønsterudveien-prosjektet.

Publisert

– Dette er et slett arbeid. Det er helt udugelig. Det går jo an å bruke sunn fornuft når man anlegger en vei. De som har ansvar for dette prosjektet må bare komme seg ut av kontorstolene sine og se selv hvordan dette prosjektet ser ut i virkeligheten! utbryter Thor Bettum (84) fra Sofiemyr.

Hans kone Synnøve (89) bruker rullator, og ville ikke klare uten sin manns hjelp å komme opp og ned den bratte kanten rett ved Tannlegeriet Liabø i Sønsterudveien 2.

Det var i forbindelse med anleggsarbeidene i Sønsterudveien tidligere i år da busslommene langs veien ble fjernet, at den høye kanten fra veien og ned til tannlegesenteret ble dannet. 

Les også: Måtte kjøre med rullestol i bilfeltet

40 centimeter

Før anleggsarbeidene i Sønsterudveien startet i vinter, var det en naturlig nedgang fra bussholdeplassen og ned til asfalten ved tannlegesenteret, men etter at de har jobbet her har vi fått en høy kant på rundt 40 centimeter som skaper store problemer for pasientene våre og andre trafikanter som går her, sier Julie Tande Liabø (37), som jobber som daglig leder ved Tannlegeriet Liabø.

Hun påpeker at den høye kanten skaper spesielt store problemer for rullestolbrukere og eldre med rullator, men også for foreldre med barnevogn, folk som kommer med buss og sykkel, og andre trafikanter.

Les også: Bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien

«Som mobbing av funksjonshemmede»

Det føles som mobbing av funksjonshemmede, sa en pasient til meg. Det er nå ikke lenger en naturlig overgang, og den høye kanten kan føre til at folk kan skade seg i det de prøver å komme opp og ned den bratte kanten, spesielt om vinteren, så jeg forstår godt at mange er frustrert, sier 37-åringen.

Ifølge henne har hun både ringt Statens vegvesen (SVV) og fylkeskommunen (red. anm.: det er Viken fylkeskommune som har ansvar for Sønsterudveien fra og med 1. januar 2020), og sendt flere e-poster i håp om å få hjelp.

Jeg har også snakket med en ansatt som var på befaring her tidligere i år. Jeg fortalte om alle utfordringene med den høye kanten og spurte om de kunne lage en naturlig overgang fra veien, men fikk ikke gehør. Vedkommende sa til meg at det ikke var aktuelt, og forklarte dette med at det ikke hadde vært tegnet inn noen overganger på stedet før arbeidene ble satt i gang, sier Tande Liabø oppgitt.

FOR BRATT: Veien fra Kiwi-butikken på baksiden av bygget og opp til tannlegesenteret er for bratt for de eldre pasientene med rullator.
FOR BRATT: Veien fra Kiwi-butikken på baksiden av bygget og opp til tannlegesenteret er for bratt for de eldre pasientene med rullator.

Les også: Skal forvaltes av fylkeskommunen

Parkeringsproblematikk

Det finnes en asfaltert vei fra Kiwi-butikken på baksiden av bygget og opp til tannlegesenteret, men denne veien er for smal for kjøretøyene og for bratt for de eldre pasientene med rullator, sier daglig leder ved tannlegesenteret.

Hun påpeker også at de har mange eldre pasienter. Før busslommene ble fjernet, hadde det vært mulig for drosjene å stoppe i busslommen vis-à-vis tannlegesenteret i forbindelse med henting og levering av pasientene.

Nå må de stoppe på den andre siden av veien og pasientene må krysse en meget trafikkert vei. Hvis vi får pasienter med hjertestans og trenger en ambulanse i forbindelse med dette, kommer ambulansen ikke helt inn til oss fordi busslommen er nå fjernet og det går ikke an å kjøre helt inn til oss fra baksiden av bygget, sier Tande Liabø.

Les også: – Feil type kantstein i Sønsterudveien

Ser mer forbikjøring

Fjerning av busslommene ikke har ført til forbedringer på strekningen, ifølge Tande Liabø.

MYE JORDSØL: Før 17. mai ble det lagt på jord langs Sønsterudveien, men det er fortsatt mye jordsøl langs hele strekningen. Bildet ble tatt 20. mai.
MYE JORDSØL: Før 17. mai ble det lagt på jord langs Sønsterudveien, men det er fortsatt mye jordsøl langs hele strekningen. Bildet ble tatt 20. mai.

Tvert imot. Vi hører mer tuting og ser fra vinduene våre at det fortsatt er mange som kjører for fort. Vi ser også mer forbikjøring og flere farlige situasjoner på strekningen som følge av det ovennevnte, sier 37-åringen.

SLIK SER DET UT NÅ: Før 17. mai ble det lagt på jord langs veien og det har nylig blitt sådd gress, men det ser ikke ut at arbeidene ble ferdigstilt. Bildet ble tatt onsdag 20. mai.
SLIK SER DET UT NÅ: Før 17. mai ble det lagt på jord langs veien og det har nylig blitt sådd gress, men det ser ikke ut at arbeidene ble ferdigstilt. Bildet ble tatt onsdag 20. mai.

Hun påpeker også at prosjektet ikke virker som helt ferdig. Oppegård Avis var på stedet onsdag denne uken og tatt flere bilder som dokumenterer dette.

STIKKER FORTSATT OPP: Det skulle etableres bedre belysning langs deler av strekningen, men elektriske kabler stikker fortsatt opp på bakken.
STIKKER FORTSATT OPP: Det skulle etableres bedre belysning langs deler av strekningen, men elektriske kabler stikker fortsatt opp på bakken.

Før 17. mai ble det lagt på jord langs veien, men det ser ikke ut at arbeidene ble ordentlig utført. Det er fortsatt mye jordsøl langs hele strekningen. Jorden er synlig dårlig planert og på enkelte steder mangler det jord.

 

Det skulle etableres bedre belysning langs deler av strekningen, men elektriske kabler stikker fortsatt opp på bakken.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

Skulle beskjæres av en arborist

FLERE MANGLER: På enkelte steder langs veien mangler det jord. De skadede trærne har ikke blitt beskjært ennå. Flere av de ødelagte grenene ligger fortsatt strødd langs alleen.
FLERE MANGLER: På enkelte steder langs veien mangler det jord. De skadede trærne har ikke blitt beskjært ennå. Flere av de ødelagte grenene ligger fortsatt strødd langs alleen.

Oppegård Avis har skrevet at flere av trærne (svensk asal) i den ensidige alleen i Sønsterudveien ble skadet av anleggsmaskinene tidligere i år da entreprenøren (red. anm.: Vaktmesterkompaniet AS) jobbet med å fjerne busslommen på det aktuelle stedet.

Alleen er klassifisert inn i den nest høyeste verdiklassen (alléklasse B) på SVVs liste over de verneverdige alleene i fylket, og er den eneste alleen i Oppegård med så høy verdi.

Ifølge senioringeniør Vegard Moe i Viken fylkeskommune skulle de fleste tiltakene i Sønsterudveien være ferdig i løpet av uke syv (innen 16. februar), og fylkeskommunen skulle engasjere en arborist (red. anm.: en person som har trebehandling som yrke) til å beskjære trærne på strekningen når anlegget er ferdig.

Busslommene og de fleste tiltakene ble fjernet for lenge siden og om halvannen uke er våren slutt, men arboristen har ikke dukket opp ennå.

Les også: Satte ny kantstein i betong uten å stramme opp kryssene

Har ikke strammet opp kryssene

Oppegård Avis har også skrevet at krysningspunktene ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skulle strammes opp, ifølge planen. Praktisk betyr det at fotgjengerfeltene skulle flyttes litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Det viktige trafikksikkerhetstiltaket har blitt droppet. Entreprenøren byttet ut kantstein på de aktuelle krysningspunktene uten å stramme opp kryssene ved fotgjengerfeltene. Vegard Moe i Viken fylkeskommune bekrefter avviket fra planen.

Vi har vært nødt til å gjøre noen lokale tilpasninger i kryssene med Holbergs vei og Wessels vei. Her blir ikke resultatet helt som på tegning, men vi har «strammet» opp så mye vi har fått til ut ifra tilgjengelig areal, sier Moe.

SKULLE STRAMMES OPP: Ifølge planen skulle krysningspunktene ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei strammes opp ved at fotgjengerfeltene skulle flyttes litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei. Fotgjengerfeltet har ikke blitt flyttet noe lenger inn. På bildet, som ble tatt ved Holbergs vei 20. januar i år, ser du at entreprenøren har valgt å avvike fra planen og byttet ut kantstein på det aktuelle krysningspunktet uten at krysset ved fotgjengjerfeltet ble strammet opp.

Oppegård Avis har kontaktet prosjektansvarlige i Viken fylkeskommune i forbindelse med saken, men vi har foreløpig ikke fått svar på spørsmålene. Les mer om saken i papirutgaven til Oppegård Avis neste uke.

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien