FORTSATT RUNDT 2.000 DOSER PER UKE: Både denne uken og neste uke får kommunen rundt 2.000 vaksinedoser per uke. På bildet kan du se Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Nordre Follo kommune
FORTSATT RUNDT 2.000 DOSER PER UKE: Både denne uken og neste uke får kommunen rundt 2.000 vaksinedoser per uke. På bildet kan du se Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Nordre Follo kommune

ALT DU BØR VITE OM VAKSINERING I NORDRE FOLLO AKKURAT NÅ

Under 200 personer får første dose denne uken

Cirka 4.678 innbyggere i alderen 55 til 64 år venter på første vaksinedose, men veldig få av disse får vaksine denne og neste uken.

Publisert Sist oppdatert

Snaue 36 prosent av Nordre Follos innbyggere over 18 år har fått første vaksinedose og drøye 11 prosent er fullvaksinert per i dag.

CIRKA 36 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Snaue 36 prosent av innbyggerne over 18 år (16.189 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og drøye 11 prosent av innbyggerne (5.045 av de totalt 45.182 innbyggerne) er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 12. mai)
CIRKA 36 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Snaue 36 prosent av innbyggerne over 18 år (16.189 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og drøye 11 prosent av innbyggerne (5.045 av de totalt 45.182 innbyggerne) er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 12. mai)

Denne uken (uke 19) får kommunen både Pfizer- og Moderna-vaksiner. Det er snakk om mellom 1.828 og 2.275 enkeltdoser til sammen, men kun 162 til 189 av disse dosene skal gis som dose én.

Slik blir fordelingen av vaksinedosene denne uken:

 • 70 hetteglass med Moderna-vaksine, som tilsvarer mellom 700 og 770 enkeltdoser. Alle disse dosene skal gis som dose to til mesteparten av de 950 personene i risikogruppene og helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksine som dose én i uke 7-9, det vil si før bruken av AstraZeneca ble stanset i hele Norge 11. mars.
 • 188 hetteglass med Pfizer-vaksine, som tilsvarer mellom 1.128 og 1.316 enkeltdoser. Mesteparten av disse dosene (161 hetteglass eller mellom 966 og 1.127 doser) skal gis som dose to, blant annet til de resterende 180 til 250 personene som fikk AstraZeneca-vaksine som dose én i uke 7-9 på kommunens vaksinestasjon. Resten, det vil si 27 hetteglass eller 162 til 189 doser, skal gis som dose én til personer i prioriteringsgruppe 8.

Litt større leveranse neste uke

Neste uke (uke 20) får kommunen 342 hetteglass med Pfizer-vaksine, som tilsvarer mellom 2.052 og 2.394 enkeltdoser.

Kun 77 av hetteglassene i uke 20, tilsvarende mellom 462 og 539 enkeltdoser med Pfizer-vaksine, skal gis som dose én.

Mesteparten av alle dosene (265 hetteglass eller mellom 1590 og 1855 doser).

Mange er utålmodige

Det er mange innbyggere som har kontaktet Oppegård Avis med spørsmål rundt tidspunktet for vaksinering av årskullene de tilhører. Kommunen bekrefter at de også får mange spørsmål fra innbyggerne.

– Vi forstår at mange er utålmodige fordi det går sakte med vaksinering, men vi har faktisk kommet noe lengre enn flere av nabokommunene til Oslo, sier Biermann.

FHI om endringer i doseintervallene:

Doseintervallet mellom dose 1 og 2 er nå endret til følgende antall uker fra og med uke 11 og uke 20 (endringen i uke 20 kommer som følge av at doseintervallet kun skal økes for aldersgruppene 18-44 år, 45-54 år og 55-64 år uten underliggende sykdommer):

 • Pfizer – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20.
 • Moderna – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20.
 • CureVac – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20. Kan bli i bruk fra og med uke 27.
 • Novavax – 3 uker. Kan bli i bruk fra og med uke 27.
 • AstraZeneca – 12 uker t.o.m. uke 10.
 • AstraZeneca – opptil 12 uker f.o.m. uke 20 (optimistisk scenario AZ-varianten).
 • Opptrappingen opp til 12 uker benyttes til å optimere ferdigstillelse av dose 1 tidligst mulig. Dette gjøres ved å forskyve vaksinering med dose 2 slik at de ikke går på bekostning av vaksinering med dose 1.
 • Deretter gjøres det en nedtrapping av antall uker mellom dose 1 og 2 mot slutten av perioden for å oppnå fullvaksinering på tidligst mulige tidspunkt. Nedtrapping gjelder for:
 • Pfizer (3 uker)
 • Moderna (4 uker)
 • AstraZeneca (9 uker)
 • CureVac (3 uker). Kan bli i bruk fra og med uke 27.

– Hva kan være årsaken til at Nordre Follo fortsatt får kun cirka 2.000 vaksinedoser per uke, det vil si at de ukentlige vaksineleveransene fortsatt er på det samme nivået som før?

– Hvor mange vaksinedoser kommunen får avhenger av hvor store leveranser som kommer til Norge. FHI fordeler vaksiner videre ut til kommunene. Kommunen ble for lenge siden bedt om å være klar til å sette to til tre ganger så mange vaksiner per uke enn det vi får tildelt nå, sier Biermann.

Samtidig påpeker hun at kommunen ligger godt an i forhold til FHIs nøkterne strategi.

– Ifølge den vil alle innbyggere over 18 år i Nordre Follo få tilbud om første vaksinedose innen den tredje uken i juli, sier Biermann.

– Alle får dose én innen utgangen av august

Klokken 18:00 i kveld skal statsminister Erna Solberg holde pressekonferanse om koronasituasjonen.

Pressekonferansen vil blant annet handle om de eventuelle endringene i vaksinasjonsstrategien.

Tirsdag 11. mai sa FHIs direktør Camilla Stoltenberg i et intervju til P4 at alle vil ha fått tilbud om dose to med koronavaksine før sommeren er over, det vil si innen utgangen av august.

– Det er mulig og tenkelig, hvis man jobber for det, at vi skal kunne tilby vaksinedose to til alle i løpet av siste del av august. Denne planen forutsetter at leveransene av Pfizer- og Moderna-vaksinene kommer som planlagt, samt at kommunene legger til rette for fleksibel vaksinering, sa Stoltenberg til P4.

– Nytt for oss

– Hva tenker du om uttalelse fra FHI fra i går, onsdag 11. mai, om at alle kan ha fått tilbud om dose to innen utgangen av august? Med tolvukers-intervall mellom dose én og to betyr jo det at alle over 18 år må ha fått første dose innen utgangen av mai.

– Det er også nytt for oss. Vi har foreløpig ikke fått noen nye anbefalinger. Hvis det FHI sa i går kan bli realistisk, må Nordre Follo få større vaksineleveranser enn det vi har fått hittil, og intervallet mellom dose én og to må reduseres fra tolv uker til tre eller fire uker, sier konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo.

Se også faktaboksen her i saken om FHIs endringer i doseintervallene.

Tilhører du gruppe 6 og 7?

– Nå har vi vaksinert ferdig risikogruppene, men det gjenstår cirka 120 til 130 personer som har blitt etterrapportert. Det er alltid noen som melder seg for vaksinering i ettertiden. Det kan være ulike årsaker til dette, sier konstituert kommuneoverlege.

Hun oppfordrer alle de som tilhører risikogruppene 6 og 7 og som ikke har fått tilbud om vaksine, om å kontakte fastlegen snarest mulig.

Vaksinerer 64-åringer

Kommunen har så vidt begynt med vaksinering av prioriteringsgruppe 8 (55-64 år).

– Vi begynner med vaksinering av de årskullene som er øverst, det vil si de eldste innbyggerne i gruppe 8, og så går vi nedover årskull for årskull. Akkurat nå vaksinerer vi 64-åringer (personer født i 1957), så går vi til de som er født i 1958 og så videre, sier Biermann.

Hun oppfordrer alle som har fylt 65 år eller som fyller 65 år i år og som ikke har fått vaksine ennå, om å kontakte kommunen via kommunens vaksinetelefon.

– Hvilken rekkefølge følger dere innen ett årskull når dere sender innkalling til vaksinering?

– Det gjøres ikke manuelt av oss. Det er systemet vårt i Helseboka som trekker navn på listen innen et bestemt årskull. Navnene trekkes helt tilfeldig og uavhengig av bosted eller andre forhold, sier Biermann.

4.678 i gruppe 8 venter på første dose

Totalt 7.255 innbyggere i Nordre Follo tilhører gruppe 8. En del av disse tilhører risikogruppene, og har allerede fått vaksine hos fastlegen.

Cirka 21 prosent av innbyggerne i gruppe 8 (1.529 personer) har ikke ennå registrert seg for vaksinering i Helseboka.

SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Kilde: Nordre Follo kommune
SJEKK STATUS FOR DIN ALDERSGRUPPE: Kilde: Nordre Follo kommune

Til tross for at kommunen har så vidt begynt å vaksinere gruppe 8, har 36 prosent av innbyggerne i denne gruppen (2.577 personer) fått første vaksinedose, mens 3 prosent (253 personer) er nå fullvaksinert.

– Mange av disse som allerede nå har fått vaksine, er helsepersonell og personer i risikogruppene, forklarer Biermann.

Videre forklarer hun at det fortsatt er mange i gruppe 8 som ikke har blitt innkalt til vaksinering, men det vil skje fortløpende når kommunen får større vaksineleveranser.

Totalt 4.678 av innbyggerne i gruppe 8 står nå i kø for å få første dose, men veldig få av disse får vaksine i løpet av de nærmeste to ukene. Det er fordi kun 624 til 728 av alle dosene kommunen får tildelt for uke 19 og 20 skal gis som dose én.

– Vi overprøver ikke dette

En av leserne har sendt oss følgende spørsmål til kommunen:

– Hvorfor er det slik at flere bekjente (som erklærer seg selv som helt friske) i gruppe 9 (45-54 år) har fått vaksine før gruppe 8 (55-64 år) er tilbudt vaksine?

– Det kan være at vedkommende tilhører risikogruppen uten at han/hun er klar over dette. Det er fastlegene som har identifisert personer i de ulike risikogruppene etter å ha gjort en medisinsk vurdering. Det er en sak mellom pasienten og fastlegen. Vi overprøver ikke dette. Når det gjelder vaksinering av innbyggerne i regi av kommunen, så går vi etter aldersgruppene nedover, årskull etter årskull, sier Biermann.

– Har ikke behov for det

En annen leser har påpekt at ved registrering for vaksinering via Helseboka kan Oslo-borgere krysse av i skjemaet for å kunne komme på kort varsel.

– Hvorfor praktiseres dette ikke i Nordre Follo?

– Vi har ikke behov for det. Det er svært få som ikke møter opp til avtalt tid. De aller fleste som ikke kan møte opp ringer og sier ifra. Vi ønsker å tilby vaksine til de prioriterte målgruppene og bruker reservelistene ved avbestillinger. Oslo får dessuten mange flere doser enn Nordre Follo. Vi opplever at det ikke er problematisk å finne raskt en annen person innen den aktuelle målgruppen ved en eventuell avbestilling, sier Biermann.

Bemanning i fellesferien

Siden det største vaksinetrykket planlegges for sommeren, ønsker flere lesere å vite om kommunen har nok kapasitet til å gjennomføre massevaksinering i ferieperioden, men også i helligdagene.

Skal vaksinering gå foran ferie og hvordan vil kommunen skaffe nok helsepersonell når uttak av ferie er lovpålagt og de fleste planlegger for sommerferie i relativt god tid?

– Vi ønsker å vaksinere flest mulig. Helligdagene og sommerferien har ingen betydning for oss. Kommuneansatte har selvfølgelig krav på ferie, men vi jobber med å sikre bemanning i helligdagene og gjennom hele sommeren, og regner med at sommerturnusen blir godt bemannet, sier Biermann.

Vaksinerte pensjonister og svømming

«Hvorfor får pensjonistene ikke lov til å bruke svømmetimen de hadde i Sofiemyrhallen på mandager? Alle er jo vaksinerte, de fleste fullvaksinerte. Vi savner det veldig», skrev en av leserne til oss.

– Slik aktivitet reguleres av lov/forskrift (Covid-19-forskriftens kapittel 5). Det er kun anført lettelser for vaksinerte i forbindelse med smittekarantene og ventekarantene, ikke for annet. Det er ikke anledning for noen, heller ikke for kommuneoverlegen, å gi fritak eller unntak fra lov og forskrift, forklarer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Hun sier forskriften følger ofte de faglige rådene, så dette henger tett sammen.

Har du fått vaksine? Her kan du lese om hva vaksinerte kan gjøre nå, ifølge FHIs anbefalinger.

– For det offentlige rom (som inkluderer svømmehaller) gjelder de samme faglige råd som tidligere. Det er altså verken faglig eller forskriftsmessig rom for at en vaksinert gruppe pensjonister kan møtes i svømmehall, med mindre det er som ledd i rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, sier Myhrvold.

Om Janssen-vaksinen

Folkehelseinstituttet (FHI) har siden 11. mars stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen. De samme sjeldne, men alvorlige bivirkningene som er rapportert etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen er også observert for Janssen-vaksinen (i USA).

Det er stor usikkerhet om forekomsten av de alvorlige, men sjeldne bivirkningene ved bruk av Janssen-vaksinen. FHI skriver at etter vaksinasjon med den liknende AstraZeneca-vaksinen har Norge registrert en høyere forekomst av de alvorlige bivirkningene og dødsfall etter første dose sammenlignet med andre land, uten at FHI ennå vet hvorfor.

FHI skriver også at matematiske modelleringer antyder at mRNA-vaksiner (Pfizer og Moderna) vil gi en bedre beskyttelse av befolkningen enn kombinert bruk av virusvektor-vaksiner og mRNA-vaksiner.

Kun som beredskapsvaksine

I en pressemelding tirsdag 10. mai anbefaler FHI at verken AstraZeneca- eller Janssen-vaksinen benyttes i det aktive koronavaksinasjonsprogrammet slik situasjonen er nå.

Samtidig påpeker FHI at Janssen-vaksinen er egnet som en beredskapsvaksine i en situasjon hvor leveransen av andre vaksiner kan svikte eller hvis smitten øker dramatisk i Norge. Størrelsen på og varigheten av et slikt beredskapslager skal besluttes av regjeringen.

Det understrekes også at Janssen-vaksinen er en en-dose-vaksine og kan lagres over lengre tid.

– Smittesituasjonen i Norge er under kontroll, og vil sannsynligvis holdes under kontroll til alle er blitt tilbudt første dose av mRNA-vaksinene som nå er i bruk. Nesten 90 prosent av de over 65 år har mottatt første dose med en annen vaksine, og også etter hvert en god andel av de yngre med underliggende sykdommer, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Videre påpeker FHI at Norge har god tilgang på alternative vaksiner som har bedre dokumentasjon på effekt mot infeksjon og smittespredning, og er noe som er viktig for det videre programmet.

Fører til forsinkelse på to uker

FHI skriver at Norge har god tilgang på andre effektive koronavaksiner. De skriver også at dersom de andre vaksinene leveres som forventet, vil et eventuelt bortfall av Janssen-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet medføre en forsinkelse i det nøkterne vaksinasjonsscenariet til FHI på opptil to uker for den første dosen i den yngste aldersgruppen fra 18 til 44 år.

– Forsinkelsen på opptil to uker vil ramme de som har lav sykdomsbyrde, og den vil skje på et tidspunkt hvor det sannsynligvis vil være mindre smitte og færre smitteverntiltak enn det er nå, sier Bukholm i FHI.

Frivillig bruk

Ekspertutvalget anbefaler til regjeringen å gjøre både AstraZeneca- og Janssen-vaksinen tilgjengelig utenfor den nasjonale vaksinasjonsprogrammet, men utvalget er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

Flertallet mener at dagens smittesituasjon i Norge tilsier det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby valgfrie virusvektor-vaksiner.

Et mindretall i utvalget mener at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen kan tilbys på resept til dem som ønsker det. De vektlegger at den enkelte selv er best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Nå kan du se egen vaksinasjonsstatus og testresultat

Første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge er klart. Nå kan du se din egen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no.

KORONASERTIFIKAT: Det skal være mulig å hente koronasertifikatet digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett.
KORONASERTIFIKAT: Det skal være mulig å hente koronasertifikatet digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett.

Regjeringen jobber nå med den tekniske løsningen. Sertifikatet, som kan brukes for å delta på arrangementer og utenlandsreiser, skal være klart i starten av juni.

Det kan vise at du er vaksinert, har gjennomgått Covid-19 eller har tatt en koronatest som er negativ. Dette gir en status som «beskyttet».

Den endelige versjonen av koronasertifikatet (det vil si versjonen som skal være i tråd med EUs regelverk for felles europeisk koronasertifikat, Digital Green Certificate) skal være klar i slutten av juni.

Sertifikatet vil ha en QR-kode som kan benyttes for å verifisere at sertifikatet er ekte. Koronasertifikatet skal bestå av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat, og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Sjekk når du kan bli vaksinert

Fredag 30. mai ble FHIs vaksinasjonsscenariene oppdatert siste gang. Ifølge Monica Viksaas Biermann ligger Nordre Follo godt an i forhold til FHIs nøkterne scenario.

 • Nøkternt scenario forutsetter bruk av kun Pfizer- og Moderna-vaksiner.
 • Optimistisk scenario er basert på bruk av vaksinene fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca (bruken av denne vaksinen ble stoppet 11. mars, men starter fra og med uke 22 i AZ-varianten), J&J (fra og med uke 23), CureVac og Novavax (begge fra og med uke 27).
OPPDATERT 30. APRIL: Vaksineringsscenariene viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde. For flere av vaksinetypene inkludert i variantene av det optimistiske scenarioet er det fremdeles usikkert når, om og for hvilke grupper godkjenning kommer. Kilde: FHI
OPPDATERT 30. APRIL: Vaksineringsscenariene viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde. For flere av vaksinetypene inkludert i variantene av det optimistiske scenarioet er det fremdeles usikkert når, om og for hvilke grupper godkjenning kommer. Kilde: FHI

FHI skriver at tre ulike forhold kan påvirke tidspunkt for fullvaksinering sammenlignet med forrige versjon av FHIs vaksinasjonskalender fra 15. april:

 • 1. Det forutsettes blant at vaksineringen med CureVac og Novavax starter fra og med 1. juli (uke 27) istedenfor 1. juni.
 • 2. Inngående Pfizer-tall for mai er oppdatert som følge av bekreftede tall fra leverandør. Dette utgjør en reduksjon på 50.000 doser mot vaksinekalenderen fra 15.april.
 • 3. Antall uker mellom dose én og dose to økes fra seks til opptil tolv uker for aldersgruppene 18 til 64 år uten underliggende sykdommer for vaksinetypene Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, CureVac og Novavax.
Powered by Labrador CMS