Sønsterudveien-prosjektet

INGEN OPPSTRAMMING AV KRYSSENE: Entreprenøren har satt den nye kantsteinen i betong og laget nedsenk på kantsteinen for å tilplasse den den eksisterende løsningen ved fotgjegerovergangen i Holbergs vei.
INGEN OPPSTRAMMING AV KRYSSENE: Entreprenøren har satt den nye kantsteinen i betong og laget nedsenk på kantsteinen for å tilplasse den den eksisterende løsningen ved fotgjegerovergangen i Holbergs vei.

Satte ny kantstein i betong uten å stramme opp kryssene

Prosjektet i Sønsterudveien har møtt nye utfordringer, men Viken fylkeskommune lover å rette alt opp og gjennomføre de tidligere planlagte trafikksikkerhetstiltakene.

Publisert

Prosjektet med fjerning av busslommer i Sønsterudveien, som ble satt i gang 4. november i fjor, inkluderer flere trafikksikkerhetstiltak (se faktaboksen i saken).

Krysningspunktene ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skulle strammes opp, ifølge planen. Sistnevnte innebærer at fotgjengerfeltene på disse stedene skulle flyttes litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

SKULLE STRAMMES OPP: Krysningspunktene ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skulle strammes opp, ifølge planen. Det innebærer at fotgjengerfeltene skulle flyttes litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.
SKULLE STRAMMES OPP: Krysningspunktene ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skulle strammes opp, ifølge planen. Det innebærer at fotgjengerfeltene skulle flyttes litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Mandag denne uken har Oppegård Avis fått flere henvendelser fra leserne som reagerer på at entreprenøren (red. anm.: Vaktmesterkompaniet AS) har nå byttet ut kantstein på de aktuelle krysningspunktene uten å stramme opp kryssene ved fotgjengjerfeltene.

På bildet ser du at entreprenøren har satt den nye kantsteinen i betong og laget nedsenk på kantsteinen for å tilplasse den den eksisterende løsningen ved fotgjegerovergangen i Holbergs vei.

Les også: Skal forvaltes av fylkeskommunen

Skal tas opp på nytt

SATT NY KANTSTEIN I BETONG: Kantsteien har allerede blitt skiftet ut og fått en nedsenk på begge sider, men alt må tas opp på nytt i den nærmeste tiden.
SATT NY KANTSTEIN I BETONG: Kantsteien har allerede blitt skiftet ut og fått en nedsenk på begge sider, men alt må tas opp på nytt i den nærmeste tiden.

Flere lesere har også lurt på om tiltaket med manglende oppstramming av kryssene ikke skal gjennomføres som følge av budsjettoverskridelsen for prosjektet. Oppegård Avis har tidligere skrevet at underveis i prosjektet har SVV valgt å bytte ut den gamle kantsteinen langs hele strekningen og ikke kun ved busslommene, noe som har medført ekstra kostnader for prosjektet.

– Kantsteinsarbeidene er ikke ferdig. Det er fortsatt planen å justere kantsteinslinjene, sier senioringeniør Vegard Moe i Viken fylkeskommune.

Det betyr at når kryssene skal strammes opp, må de nye kantsteinene tas opp på nytt.

Prosjektet, inkludert flere trafikksikkerhetstiltak, har opprinnelig hatt en kostnadsramme på 5,5 millioner kroner. Fylkeskommunen antar nå at utskiftingen av kantsteinen langs hele Sønsterudveien vil medføre en merkostnad på litt under en millioner kroner, dette medregnet asfalt og annet til et nytt fortau.

Les også: – Feil type kantstein i Sønsterudveien

Syv arbeidsskift igjen

Gjenstående tiltak:

* Det skal bygges fire opphøyde gangfelt (ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten).

* Det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen.

* Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

* På den sørgående siden av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det etableres nye leskur.

Prosjektet skulle være ferdigstilt 4. desember, men da var prosjektet ikke halvveis ferdig en gang, så fristen ble flyttet til slutten av desember.

Etter at Viken fylkeskommune tok over SVVs ansvar for Sønsterudveien og de andre fylkesveiene i kommunen lørdag 1. januar, fikk prosjektet i Sønsterudveien en ny frist: 24. januar 2020, ifølge skilting på strekningen. Nå viser det seg at entreprenøren ikke har fått den sistnevnte fristen for ferdigstillelse.

– Vi vil ta opp skiltinformasjonen med entreprenøren, sier Vegard Moen.

Da Oppegård Avis omtalte saken like før jul, ble gjenstående arbeider estimert av prosjektlederen til "15 arbeidsskift", uten en konkret dato. Etter dette er det arbeidet åtte skift på anlegget, ifølge Moen, som betyr at det er syv skift igjen.

SKADET: Flere av trærne i den ensidige alleen i Sønsterudveien har blitt skadet av anleggsmaskinene.
SKADET: Flere av trærne i den ensidige alleen i Sønsterudveien har blitt skadet av anleggsmaskinene.

Les også: Krever konsekvensutredning og nye trafikkmålinger i Sønsterudveien

Skadet flere trær

KNUSTE GRENER: Flere av grenene har blitt skadet av anleggsmaskinene.
KNUSTE GRENER: Flere av grenene har blitt skadet av anleggsmaskinene.
ALLÉKLASSE B: Fylkesvis kartlegging av alleer viser at alleen i Sønsterudveien er klassifisert inn i alléklasse B, som er den nest høyeste klassen.
ALLÉKLASSE B: Fylkesvis kartlegging av alleer viser at alleen i Sønsterudveien er klassifisert inn i alléklasse B, som er den nest høyeste klassen.

Oppegård Avis har også blitt gjort oppmerksom på at flere av trærne (svensk asal) i den ensidige alleen i Sønsterudveien har blitt skadet av anleggsmaskinene da entreprenøren jobbet med å fjerne busslommen på det aktuelle stedet. Alleen er klassifisert inn i den nest høyeste verdiklassen (alléklasse B) på SVVs liste over de verneverdige alleene i fylket, og er den eneste alleen i Oppegård med så høy verdi.

– Entreprenøren har fått beskjed om å ta hensyn til trærne på strekningen. Når anlegget er ferdig, vil vi engasjere en arborist til å beskjære trærne på strekningen, men vi må prøve å unngå skader på trærne i anleggsperioden, sier Moen.

SPERRET GANGVEIEN: Gangveien ved Wessels vei har vært sperret i fire dager.
SPERRET GANGVEIEN: Gangveien ved Wessels vei har vært sperret i fire dager.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

– Helt uakseptabelt 

Silje Ormhaug, som bor med familien i Sønsterudveien, har blitt lei av å se på manglende sikkerhetstiltak ved gjennomføringen av prosjektet.

– Delen av fortauet på vår side av veien, oppe ved Wessels vei, har vært helt sperret slik at vi med barnevogn ikke kommer oss forbi. De gjorde det på fredag og det var stengt hele helgen, men jeg forventet de ville rydde fortauet klart igjen i dag. Dette har de ikke gjort, så resultatet er at vi fortsatt er nødt til å ta med barnevogn og små barn ut i den svært trafikkerte veien bare vi skal komme oss ut! Det syns jeg er helt uakseptabelt, sier hun.

Etter at Oppegård Avis skrev om dette og kontaktet Vegard Moen i Viken fylkeskommune mandag kveld, ble alt ryddet opp dagen etter.

Tirsdag formiddag ble gangveien ved Wessels vei åpnet igjen for ferdsel. Samtidig fikk Oppegård Avis henvendelser om at anleggsmaskinene sperret gangveien litt lengre oppe, ved Holbergs vei.

Les også: Måtte kjøre med rullestol i bilfeltet