POLITIMESTER: Steven Hasseldal.
POLITIMESTER: Steven Hasseldal.

Mot uheldig detaljstyring av politiet

Idag behandler Stortinget et representantforslag som er uheldig for politiet, skriver politimester i Øst politidistrikt Steven Hasseldal.

Publisert

 

I dag, torsdag 5. april, behandler Stortinget et representantforslag fra Senterpartiet.

Forslaget går ut på at Stortinget skal instruere regjeringen til å detaljstyre politiet med tanke på bemanning på hvert enkelt tjenestested, krav om stedlig lensmann og at man skal sørge for styrking på de gjenværende kontorene.

De tre forslagene kan ved første øyekast virke fornuftige, men vil få flere uheldig konsekvenser.

Les flere debattinnlegg fra Hasseldal: – Et utfordrende 2016 skaper muligheter i 2017

Jeg mener dette vil være å rette blikket bakover og ikke fremover. Dette vil bidra til å utsette effekten av reformen, eller i verste fall at forventede gevinster (økonomiske så vel som kvalitetsmessige) uteblir.

Vil ta tid før vi ser resultater

Vi har i over to år jobbet med å organisere og utvikle fremtidens politi. Vi har brukt mye tid på å planlegge, organisere og utvikle politiet slik at vi på best mulig måte skal kunne gi innbyggerne våre gode polititjenester i tiden fremover.

Det mener jeg vi er på god vei til å få til, men vi er åpne på at vi kanskje ikke treffer blink på første forsøk. Derfor sier vi også at vi må evaluere effekten etter noe tid og om nødvendig gjøre justeringer. Men før vi gjør det må vi la reformen få virke noe.

Det vil ta tid før man ser resultatene av denne omfattende reformen.

POLITIMESTER: Steven Hasseldal.
POLITIMESTER: Steven Hasseldal.

Ikke kommet i gang før begrensninger foreslås

1. mai starter vi opp de nye geografiske driftsenhetene i Øst politidistrikt, hvor våre tjenesteenheter og tjenestesteder er organisatorisk plassert.

Alle lederne av de nye tjenestestedene er nettopp kommet på plass og har for alvor begynt den videre jobben med å utvikle fremtidens politi, et moderne politi, med kompetanse og kapasitet til å løse fremtidens oppgaver.

Vi har, med andre ord, ikke kommet i gang før forslag om begrensninger i handlingsrommet foreslås.

Gi politiet en sjanse først

Det er våre lokale tjenesteenhetsledere og lederne av geografiske driftsenhetene som er de beste til å forvalte egne ressurser for nå målene som er satt. I dette arbeidet skal kommunene tas med på råd gjennom det formaliserte politirådssamarbeidet.

Les også: Østfoldbanen kan bli lagt ut på anbud

Det er nettopp gjennom bedre ressursutnyttelse og sterkere kompetansemiljøer at vi får effektene av reformen. Min oppfordring til politikere er å la oss få en sjanse til å vise nettopp det før man begrenser den lokale handlefriheten.

Tilstede overalt

Det snakkes mye om å være aktivt til stede. Det ønsker vi i politiet også. Vi har tro på at vi gjennom politikontaktene, etterretning, aktiv flåtestyring av våre patruljer og samarbeid i politirådene skal utnytte våre ressurser best mulig og i størst mulig grad være i forkant av kriminaliteten.

Les også: – Forslag til tiltaksplan for Taraldrud kommer om kort tid

Det er grunn til å bemerke at tilstedeværelse også innebærer tilstedeværelse på nett hvor flere og flere både ferdes og begår kriminalitet.  Jeg vil minne om at i den nylig gjennomførte innbyggerundersøkelsen er det svindel på nett og id-tyveri innbyggerne frykter mest. Dette er et område som krever både kompetanse, kapasitet og evne til å jobbe på en ny måte

Forebygging

Vi har i Øst satset på det forebyggende. Jeg har lovet innbyggerne minimum én dedikert forebygger pr. 10000 innbyggere. Det medfører at antall forebyggere blir mer en doblet fra før reformen. Hvorfor gjør vi dette?

Vi gjør det fordi vi mener alvor når vi sier at forebygging skal være vår primærstrategi. Forebygging skal  vi gjøre i tett samarbeid med kommuner, andre statlige etater, frivillige, næringslivet og andre.

Les også: Elgene på Greverud ble i kveld avlivet

Med for sterke føringer knyttet til de gjenværende tjenestestedene kan dette bli vanskeligere å levere.

Jeg ber om at politikerne avventer å pålegge regjeringen å detaljstyre politiet, før man har sett effekten av det man har iverksatt.

 

Steven Hasseldal

politimester i Øst politidistrikt