Rikeåsen-saken

DENNE SKOGEN KAN BLI SOLGT: Det gule feltet viser det aktuelle området som kommunen vurderer å selge til boligutbyggerne, slik at det kan bygges ut en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien.
DENNE SKOGEN KAN BLI SOLGT: Det gule feltet viser det aktuelle området som kommunen vurderer å selge til boligutbyggerne, slik at det kan bygges ut en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien.

Dette mener gruppelederne om Rikeåsen-saken

Skogsområdet på Rikeåsen kan snart bli solgt til boligutbyggere. Les hva lokalpolitikerne mener om det eventuelle salget.

Publisert

Naboene til det aktuelle skogsområdet på Rikeåsen har i over to år kjempet for å bevare nærskogen.

Torsdag 7. mars inviterer de alle til å være på en protestaksjon for å markere standpunktet før utbyggingen kan bli vedtatt.

– Markeringen starter torsdag 7. mars klokken 16.30. Vi møtes ved krysset i Nordveien-Skogveien og håper mange vil komme. Målsettingen med denne markeringen er å vise til folkevalgte at vi er mange som bryr oss om nærskogen vår. Dette er også en flott mulighet til å markere standpunktet vårt før utbyggingen kan bli vedtatt, sier trebarnsfar og medlem av naboaksjonen, Svein Størksen (52).

Her kan du se en kort videofilm som naboene har laget med håp om å kunne påvirke politikernes planer:

Dette har vi spurt lokalpolitikerne om:

Det har nærmest vært en krigsstemning hos naboene til det idylliske skogsområdet på Rikeåsen som kan bli forvandlet til en sammenhengende bebyggelse fra Oslo-grensen til Holteveien. Det ble kjent i september 2016 at kommunen vil selge den kommunale eiendommen på Rikeåsen. Naboene protesterer fortsatt mot planene om å bygge boligblokker på det som er et friluftsområde i dag.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet alle gruppelederne i Oppegård kommune. Vi har stilt dem følgende spørsmål:

1. Hva er deres standpunkt i saken? Ja eller nei til salg av Rikeåsen, og hvorfor?

2.  På side 9 i kommuneplanen for Nordre Follo står det blant annet at «…man må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur». Hvorfor avviker dere fra dette i Rikeåsen-saken?

3. Hvilke konsekvenser (for eksempel for klima, nærmiljø, natur, biomangfold, folkehelse, friluftsliv og annet) kan det eventuelle salget av Rikeåsen føre til, etter deres mening?

4. Hvor skal det være «grønne lunger» i Kolbotn sentrum? Det vil si hvilke områder på Kolbotn vil dere skåne for utbygging?

5. Hvordan forholder dere dere til regjerningens stortingsmelding om friluftsliv? Er dette dokumentet ment å være styringsdokument for fremtidig politikk i Nordre Follo?

Her finner dere noen utdrag fra regjerningens stortingsmelding om friluftsliv:

  • s. 8: Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Dette innebærer blant annet at slike områder skal prioriteres for statlig sikring.
  • s. 10: Friluftsliv er en viktig del av den norske nasjonale identiteten og den norske kulturarven. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.
  • s. 11: Satsing på arealene i nærmiljøet er derfor viktig. Parkene og grønnstrukturene i byer og tettsteder er meget viktige for rekreasjon og friluftsliv, spesielt for hverdagsaktiviteten.
  • s. 16: En dansk studie har påvist at de som bor mindre enn 300 meter fra grønne områder har bedre helse på en lang rekke områder enn de som bor mer enn en kilometer fra et grønt område.
  • s. 18: For barn og unge som ikke trives med organiserte idretter, eller som faller fra når de blir tenåringer, har friluftsliv en stor verdi som aktivitetsform i folkehelsearbeidet.
  • s. 21: Større befolkning i byer og tettsteder vil øke etterspørselen etter arealer i disse områdene. Dette vil sette høye krav til arealplanleggingen og byutviklingen, slik at muligheter for friluftsliv og rekreasjon i grønne omgivelser ivaretas.
  • s. 39: Ivaretakelse av grønnstruktur bør være et premiss ved utvikling av nye boligområder og annen utbygging i byer og tettsteder.
  • s. 40: Før det fastsettes en plan for arealbruk, skal virkninger for blant annet friluftsliv være vurdert. Hvis området er kartlagt og verdsatt som friluftslivsområde, vil den verdi området har fått være sentral i vurderingen.
  • s. 45: Flere studier har vist at avstand fra bolig til tur- og rekreasjonsområder har stor betydning for aktivitetsnivået. … Grøntområder svært nær boligen er det som brukes markant mest av barn og unge. 

Dette mener gruppelederne om Rikeåsen-saken: