TRYGG TRAFIKK: Trygg Trafikk ber bilister følge ekstra godt med på bilveien nå som det snart er skolestart og mange små myke trafikanter som ferdes i trafikken for første gang.
TRYGG TRAFIKK: Trygg Trafikk ber bilister følge ekstra godt med på bilveien nå som det snart er skolestart og mange små myke trafikanter som ferdes i trafikken for første gang.

Oppfordrer foreldre til å la bilen stå

Oppegård-rektor håper så mange foreldre som mulig dropper å kjøre barna til og fra skolen.

Publisert Sist oppdatert

Trygg Trafikk Viken ber bilister følge med på veien ved skolestart. Det er mange spente førsteklassinger som møter trafikken for første gang, og derfor ber de bilister være oppmerksom bak rattet, særlig hvis du kjører langs skoleveier.

På Sofiemyr skole oppfordres foreldrene til å la bilen stå.

– Vi har gode og trygge veier og oppfordrer til at barna går når de skal til og fra skolen, forteller rektor Lene Hammergren Stensli.

Samarbeider for å få biltrafikken ned

– Vi samarbeider med FAU om minst mulig bilbruk og tar det også opp på foreldremøter, sier Hammergren Stensli.

Hun opplever at foreldrene stiller seg positive til saken, allikevel må hun vedgå at det registreres for mange biler utenfor skolen.

Derfor passer de også på å gjøre barna bevisste på hvordan ferdes riktig i trafikken. Dette gjør de ved å snakke om trafikken når de er ute på tur med elevene, i tillegg har de også Gå-lappen hvor barna må gjennom en gå-prøve i trafikken før de får diplom for gjennomgått opplæring.

La bilen stå hvis du kan

– Mange barn skal nå gå eller sykle til skolen for første gang. Da er det viktig å huske på at barn lett blir distrahert og plutselig kan løpe ut i veien. Derfor er det i disse dager viktigere enn noen gang at du som bilist er oppmerksom, sier regionleder i Trygg Trafikk, Nina Gjervik i en pressemelding.

Det at veiene igjen fylles av skolebarn – mange av dem spente førsteklassinger med lite trafikkerfaring – kan nemlig også by på utfordringer. La derfor bilen stå hvis du kan, er oppfordringen.

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet. Det kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, fortsetter Gjervik.

Hun tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du må kjøre, går det an å parkere et stykke unna og gå den siste biten.

Vil ha flere Hjertesoner

Trygg Trafikk anbefaler at man etablerer Hjertesone rundt skolen. Hjertesone innebærer en trafikksikker sone med lite biltrafikk. De barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen. «Hjertesone» kan også bety tiltak som følgegrupper, holdningskampanjer eller bedre sykkelparkering.

– I Viken er det flere skoler som allerede har etablert Hjertesone, samtidig som vi vet at flere jobber med å etablere det. Det er vi veldig fornøyd med, ettersom Hjertesone er vår fremste anbefaling for en tryggere skolevei, sier regionleder Nina Gjervik.

Foreldre kan selv ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan de kan etablere Hjertesone rundt sin skole.

Powered by Labrador CMS