Fra busslommer til kantstopp

TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg.
TAR SELVKRITIKK: "Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen, i sitt innlegg.

– Det er ikke mulig å stoppe arbeidene i Sønsterudveien

"Denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet. Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere", skriver varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård, Kjell G. Pettersen.

Publisert Sist oppdatert

Busslommesaken har vakt berettiget engasjement fra flere hold. Det har også vært reist spørsmål om kommunens rolle.

Den aktuelle veien er fylkesvei, og kommunen har ingen avgjørende innflytelse på hvilke inngrep og tiltak som skjer her. Dette skjer i regi av Statens vegvesen.

"Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig."

Kjell G. Pettersen (H), varaordfører og leder av utvalget for miljø og plan i Oppegård

Ingen politisk organer i Oppegård har vært trukket inn i saken og kommunen har ikke fått mulighet til å uttale seg. 

Jeg har bedt administrasjonen undersøke om det vil være mulig å stoppe arbeidene inntil kommunen får behandlet saken og avgitt uttalelse. Svaret er at dette ikke er mulig.

Jeg har likevel bedt om å få en sak om dette til UMPs møte 10. desember.

Jeg synes denne saken er meget beklagelig, og jeg har store problemer med å forstå at fjerning av busslommene vil skape bedre trafikkrytme og mer trafikksikkerhet.

Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke har tatt opp saken tidligere.