UNGE LOVENDE: Dette bildet er tatt under Ungt entreprenørskap, workshop i Oppegård.
UNGE LOVENDE: Dette bildet er tatt under Ungt entreprenørskap, workshop i Oppegård.

Nyttårsforsett for foreldre: Hjelp barna deres gjennom ubehaget, ikke utenom!

Ungdomsmentor Anne Marie Mork har skrevet ned gode råd til ungdomsforeldre for året som kommer.

Publisert

Hva ønsker du for barna dine i 2020?

  • Antageligvis at de skal være lykkelige, ha det godt med seg selv og andre, og klare seg på skolen eller i jobb.  

Hva trenger de unge for å ha det godt?

  • De må tåle å ikke mestre, tåle å bli avvist, tåle å møte nederlag uten å gi opp. De må øve seg på å komme seg på beina igjen når de møter motgang. Å tåle å være utenfor sin egen komfortsone og finne løsninger, er en viktig ferdighet for å få et godt liv.
GODE RÅD: Ungdomsmentor Anne Marie Mork kommer med gode råd til ungdomsforeldre.
GODE RÅD: Ungdomsmentor Anne Marie Mork kommer med gode råd til ungdomsforeldre.

Hvorfor er det så viktig å tåle ubehag?

  • I jobben min som Ungdomsmentor har jeg har daglig samtaler med store barn og ungdommer som strever med skolegang, jobb, vennskap, følelser som ofte blir store og ukontrollerte, og tanker som kverner døgnet rundt. Felles for mange av disse unge er at de er dårlig trent i å takle de ubehagelige følelsene som kommer når noe blir vanskelig og  Det er mange ”ubehagsfeller ” i løpet av en dag: svare på spørsmål i timene, jobbe med oppgaver på skole eller jobb de ikke er sikre på å mestre, øve på et nytt skudd på trening, starte en samtale, ta kontakt med butikkpersonale. Derfor bruker de unge mye av den lille energien de har på å unngå potensielt utfordrende situasjoner og personer som kan dukke opp uten forvarsel, og livet blir svært begrenset. 

Hvordan kan du som foreldre hjelpe?

  • La barna dine få øve seg på å stå i det som er vanskelig. Hjelp de gjennom ubehaget, ikke utenom. Jeg møter så mange foreldre som vil skåne barna fra å lese høyt på skolen, holde presentasjoner, delta i ballspill i gymtimene, delta i sosiale aktiviteter som er krevende, og vanskelige skoletimer. Jeg møter mye unngåelsesatferd med foreldrenes velsignelse. Når voksne slutter å ha forventninger til barna sine, sier vi at vi ikke har tro på at du kan få det til, derfor skal du få slippe. Det er mange barn og ungdommer i dag som har liten tro på at de kan mestre. De har liten selvtillit på så mange områder, og det er forståelig. For selvtillit skapes ikke ved å sitte hjemme og unngå. Selvtillit skapes når vi øver oss på det som er vanskelig og erfarer at ”yes- jeg klarte det!”. Kanskje mer på tross av enn på grunn av, men jeg klarte det.
  • La de unge få snakke om hva som blir vanskelig uten å møte de med enkle quick- fix løsninger som bare virker provoserende for en som strever, som f.eks: ”Kan du ikke bare rekke opp hånda, er det så vanskelig?” Jeg erfarer gang etter gang at det er frigjørende for et ungt menneske å få snakke om det som er så skamfullt å ikke mestre. Det de lengter etter er ikke enkle løsninger, men å bli forstått.
  • Foreldre må tåle å høre at de unge strever uten å måtte ordne opp med en gang. De unge trenger å se at du tåler deres smerte og ubehag uten å måtte rydde den unna. Det gir håp og tro på at det ikke er noen krise at jeg føler som jeg gjør.
  • Måten du som forelder håndterer dine barns dagligdagse utfordringer er helt avgjørende for hvor robuste og selvstendige barna dine blir. Når du lar de få øve seg på de små tingene i hverdagen, vil det gi resultater. Foreldre er en kilde til positiv endring og utvikling for barna.

Hva drømmer de unge om?

  • De drømmer om å mestre nettopp det foreldrene vil skåne de mot! Å kunne klare å holde presentasjoner for klassen, tørre å rekke opp hånden, ta plass i klassen eller i vennegjengen, gå på skolen hver dag som andre ”normale” ungdommer, gå i bursdager og på fester Det er når de får øvd seg på å møte disse situasjonene og personene at de nettopp kan oppleve mestring og komme seg videre. Først da kommer troen på at jeg kan få et liv som er i samsvar med det jeg drømte om.
  • Og hvis du lurte på hva annet de unge drømmer om, så handler det ikke om å bli filmstjerner eller kjendisadvokater. Når jeg spør om hva de drømmer om, så er det å ha venner, familie, jobb, kjæreste, eget sted å bo- og de ønsker å klare dette på egenhånd. Det er ingen god følelse å være mentalt, økonomisk og praktisk avhengig av mamma og pappa når du er 20 år. Skal de klare å stå på egne ben når de er 20 må de ha øvd seg på selvstendighet og robusthet fra de er små.

Nyttårsforsett til  alle foreldre: hjelp barna deres gjennom ubehag, ikke utenom, så de kan få oppfylt disse drømmene.

Powered by Labrador CMS