VIDEREFØRER SATSINGEN: På bildet kan du se elev Choju Jansen, digital ressurs Tristan Hauff og rektor Elisabeth Edding.

Satser på det digitale

Roald Amundsen videregående skole startet med å satse på digitalisering rettet mot lærerne for ett år siden. Arbeidet skal videreføres i år.

Publisert

– Målet med dette prosjektet er å øke den digitale kompetansen blant lærerne og elevene ved skolen. Satsingen er forskerbasert og skal bidra til en større elevinvolvering og dermed mer læring, sier rektor ved Roald Amundsen videregående skole, Elisabeth Edding.

Bakgrunnen for dette er at fylkespolitikerne tidligere bevilget 15 millioner kroner til et treårig digitaliseringsprosjekt av lærerne på videregående skoler i Akershus.

Alle skoler i fylket som søkte om midler, fikk disse for to år. Den ene halvparten av beløpet ble fordelt til skolene i fylket i fjor og resten skal brukes i år.

Fikk 150.000 kroner

Roald Amundsen videregående skole fikk 150.000 kroner på digitalisering av lærerne i fjor. I tillegg til digital ressurs Tristan Hauff (29) fra Oslo, som jobber på skolen i 20 prosent-stilling, var det leid inn eksterne fagfolk.

– Det er ikke alle skolene som har søkt om en slik veiledning av lærerne med eksterne fagfolk. Vi har 45 lærere på skolen og alderen til mesteparten av disse er godt over 40 år. Det er mange som ikke er brukere av alle digitale muligheter. All endring er en utfordring, men vi er nødt til å følge samfunnets og fagets endringer. Derfor leide vi inn fagfolk for å hjelpe lærerne våre underveis og gjøre dem trygge, samt å skape en forståelse for hvorfor skolen satser på digitalisering. Til tross for noe motgang og tekniske problemer, har vi utviklet oss gjennom ett år til å se på det digitale som naturlig hverdag, sier rektoren.

Digital ressurs

Stillingen til digital ressurs ved skolen skal videreføres slik at lærerne blir fulgt opp og får nødvendig hjelp og opplæring også i år, sier rektoren.

– Jeg trener lærerne i møter, følger dem opp individuelt, bistår med teknisk support, fremmer digitale løsninger og motiverer lærerne for at de aktiviserer elevene ved bruk av ulike digitale produkter, sier Hauff.

Ifølge ham har lærerne gått gjennom mange nye programmer og arbeidsmetoder. Flere av disse brukes nå i hverdagen.

Ønsker seg enda større satsing

– VIKTIG MED BALANSE: – Det er viktig med balanse, sier Eivind Sælid, som underviser i historie og samfunnsfag på skolen.

Choju Jansen (17) fra Sofiemyr sier den digitale kompetansen på skolen har utviklet seg sakte fremover.

– Det er veldig bra. Lærerne bruker enkelte digitale programmer i undervisningen, men det kunne ha vært brukt enda mer. Jeg savner også digitale bøker. Vi har jo fortsatt fagbøker på papir i alle fag. Alt blir mer tilgjengelig og spennende når det foregår digitalt, sier 17-åringen, som ønsker å satse på programmering og design etter skolen.

Liker å variere metoder

– Jeg bruker enkelte programmer i hverdagen, blant annet Quizlet i samfunnsfag for å introdusere nye begreper, og Padlet til presentasjoner av nye land, og elevene bruker Screencast-i-matic for å spille inn presentasjonene, men det er viktig med balanse. Mye kan kommuniseres uten det digitale. Jeg liker å variere metoder, sier lærer Eivind Sælid (28), som underviser i historie og samfunnsfag.

28-åringen er bosatt i Oslo og jobber også ved to andre skoler i Oslo.

– Jeg føler at alle skolene er opptatt av å satse på digitale løsninger, men at selv om noen av Oslo-skolene har kommet lengre innen dette, merker jeg at Roald Amundsen vgs har hatt mye fokus på digitalisering i det siste, sier han.

Les også: Inviterer elever og foreldre til Åpen skole

Powered by Labrador CMS