Forgiftningstilfeller hos katter

ALFAKLORALOSE: Katter kan bli forgiftet av å spise mus som har fått i seg musegift med stoffet alfakloralose.
ALFAKLORALOSE: Katter kan bli forgiftet av å spise mus som har fått i seg musegift med stoffet alfakloralose.

Musegiftmidler forbys til privat bruk

Salg av musegift som inneholder stoffet alfakloralose, er nå ikke tillatt å selge til privatpersoner. – Dette er kjempebra og helt på sin plass, sier katteeier Anne Mofossbakke fra Tårnåsen.

Publisert

Oppegård Avis har nylig skrevet om to katter fra Tårnåsen, Izzy (7) og Mia (3), som hadde blitt forgiftet av musegiften som inneholder stoffet alfakloralose. Begge kattene måtte kjempe for livet i flere dager. 

– Heldigvis ble dette oppdaget tidlig. Begge kattene ble lagt inn på intensivavdelingen og måtte være der i tre dager. Det har gått bra med begge til slutt, sier Anne Mofossbakke (51).

      Alfakloralose

  • Er et stoff som inngår i flere musemidler.
  • Gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen.
  • Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter.
  • Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å spise forgiftede mus.
  • Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur.

51-åringen fra Tårnåsen sier at begge kattene er nå friske og raske.

– Basert på symptomene og ikke minst erfaring fra liknende tilfeller, var veterinæren ganske sikker på at kattene våre hadde fått i seg musegiften med alfakloralose (red. anm.: Les mer om alfakloralose i faktaboksen), og i dag har vi fått en skriftlig bekreftelse på dette. Prøvesvarene viste positivt på alfakloralose, sier hun.

Les også: Advarer andre katteeiere

Ulovlig å selge fra 8. mai

Salg av musegift som inneholder alfakloralose, er nå ikke tillatt å selge til privatpersoner. Lovendringen trer i kraft fra og med fredag 8. mai.

Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose, oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.

– Jeg er glad for at Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av musegifter. Dette gir mye mer sikkerhet til oss, katteeiere, sier Anne Mofossbakke.

Solgte på Plantasjen Kolbotn

Til tross for at flere butikkjeder over hele landet valgte å trekke produkter som inneholder alfakloralose fra butikkhyllene allerede i januar 2020 og tidligere, som følge av mye mediefokus om forgiftningstilfeller hos katter, ble det avdekket av Oppegård Avis at musegiften med det aktuelle stoffet fortsatt var til salgs på Plantasjen Kolbotn i slutten av april.

Etter at Oppegård Avis kontaktet butikkledelsen, ble musegiften Black Pearl Grain fjernet fra butikkhyllene på Plantasjen Kolbotn. Ifølge Jørgen Haukås, som jobber med operasjonell drift og organisering av Plantasjen-butikkene, skyldes dette en menneskelig feil.

Vi tok denne varen ut av Plantasjen-butikkene i januar, men det har skjedd en menneskelig feil på Kolbotn. Jeg kan nå bekrefte at butikken på Kolbotn ikke har solgt noen av disse produkter etter dette, sa Haukås til Oppegård Avis 21. april.

Les også: I denne fete juletid...

Samarbeider med veterinærer

Miljødirektoratet fikk de første bekymringsmeldingene fra veterinærer våren 2019. Etter det har de hentet inn opplysninger fra veterinærer i felt og inngått et samarbeid med Veterinærinstituttet for å få analysert prøver.

– Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose til privat bruk, er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet.

Skadedyrbekjempere kan bruke alfakloralose

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner, slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

– Det vil fortsatt finnes godkjent musegift på markedet. Men vi råder privatpersoner til å unngå gift så langt det er mulig, og heller bruke musefeller. Har du et større museproblem, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle skadedyrfirmaer, slik at en faglig vurdering ligger til grunn for valg av bekjempelsesmetode, sier Trine-Lise Torgersen. 

Les også: Slår alarm om feil bruk av musegift