BEKYMRET FOR VANNET: Bildene viser Kantorbekken og Veslebukta i Kolbotnvannet tirsdag og onsdag 10. og 11. november. Mandag 16. november ble det igjen observert misfarget vann i Kantorbekken. Foto: Privat

Et nytt slangebrudd?

Hva som var årsaken til et nytt tilfelle av misfarget vann i Kantorbekken, observert mandag 16. november, er fortsatt uvisst.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis mottok flere henvendelser fra våre lesere tirsdag og onsdag forrige uke (10.-11. november) om misfarget vann i Kantorbekken og Kolbotnvannet.

Tre dager senere forklarte kommunen i en e-post til Oppegård Avis at misfarging av vannet i Kantorbekken skyldtes lekkasje av lensevann, det vil si grunnvann/anleggsvann.

Vannet i Kantorbekken så veldig gromsete ut, så flere innbyggere var bekymret for at vannkvaliteten kunne ha blitt forringet siden vannet fra bekken renner ut i drikkevannskilden Gjersjøen.

Les også: Hva skjer med vannet?

Vannprøver ble ikke sendt til analyse

Ifølge kommunen oppsto denne lekkasjen mandag 9. november som følge av et slangebrudd like ved anlegget som håndterer anleggsvannet fra utbyggingsprosjektet Kantorbekken Terrasse.

Pumpingen ble stoppet og slangen ble utbedret samme dag, skrev kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik i en e-post til Oppegård Avis.

Onsdag 11. november ble det tatt vannprøver fra bekken. "Det er gjort en vurdering av disse prøvene og det er ikke funnet at det er behov for å sende disse til videre analyse", skrev kommunen.

Det ble ikke tatt vannprøver fra Kolbotnvannet. Spørsmålet knyttet til misfarging av vannet i Kolbotnvannet ble heller ikke besvart av kommunen til tross for flere purringer og direkte henvendelser til virksomhetslederen i kommunen, Tom Schei.

KANTORBEKKEN: Slik så vannet ut mandag 16. november klokken 15.30. Foto: Privat

Det samme gjaldt spørsmålet om de eventuelle konsekvensene for drikkevannet ved en eventuell forurensing av Kantorbekken. Kommunen skrev heller ikke hvilken mengde anleggsvann som hadde blitt sluppet ut som følge av lekkasjen.

Et nytt slangebrudd?

Mandag 16. november fikk Oppegård Avis nye henvendelser om misfarging av vannet i Kantorbekken, observert av våre lesere klokken 15.30 mandag ettermiddag. Bildet du ser på siden viser hvordan Kantorbekken så ut på dette tidspunktet.

Oppegård Avis kontaktet kommunen på nytt med spørsmål om det ovennevnte skyldtes et nytt slangebrudd eller noe annet.

Fredag 20. november fikk vi et svar fra kommunen hvor de viser til svaret fra fredag 13. november som gjaldt slangebruddet 9. november, uten å forklare årsaken til det nye tilfellet med misfargingen av vannet i bekken 16. november.

"Utbygger ble også kontaktet for å få svar på om utslippet til Kantorbekken stammet fra deres anlegg. Utbygger bekreftet at det stammet fra et slangebrudd i deres sedimenteringsanlegg. Utbygger er ansvarlig for oppfølging av Miljøoppfølgingsplan og å følge de rutiner som er beskrevet der for håndtering av overflatevann. Kommunen følger opp dette gjennom en tilsynssak overfor utbygger for å få klarhet i om rutinene er fulgt og om tilstrekkelige tiltak er iverksatt. Det vil bli etterspurt vannprøver samt bildedokumentasjon i den forbindelse", skriver kommunen i en e-post til Oppegård Avis.

– "Olje" etter døde alger

Forrige uke fikk Oppegård Avis flere henvendelser fra våre lesere om rosafarget, oljete vann i Veslebukta. Det ble observert både 10. og 11. november, det vil si de samme dagene da vi fikk de første henvendelsene om misfarging av vannet i Kantorbekken.

"Det er noe veldig galt med Kolbotnvannet. Ingen av endene ville svømme i det, de står på brygga i Veslebukta. Det kan i verste fall se ut som oljesøl, vannet er rosafarget og med skum. Jeg har aldri sett vannet verre enn nå", skrev en av våre lesere onsdag 11. november.

I sitt svar til Oppegård Avis fra fredag 20. november skriver kommunen at observasjoner gjort på Kolbotnvannet ved bryggene i Veslebukta forrige uke er av en annen karakter enn i Kantorbekken, og har ikke sammenheng med misfargingen av vannet i Kantorbekken.

Videre skriver kommunen at «olje» etter døde alger pleier å være synlig i de fleste bukter i innsjøer på denne årstiden. Kommunen tok ikke vannprøver fra Kolbotnvannet for å kunne dokumentere dette.

– Viser ingen nye store endringer

I midten av oktober skrev Oppegård Avis om at vannet i Kolbotnvannet så grått ut som følge av spuntingsarbeidene på stedet i regi av kommunen. Det jobbes fortsatt med å legge en ny spillvannsledning fra Theodor Hansens vei vestover gjennom Kolbotnvannet frem til Båtsleppa.

Kommunen skriver at i forbindelse med de spuntingsarbeidene er det utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan som skal følges av entreprenør. Ifølge denne planen skal det tas vannprøver fra Kolbotnvannet for å kartlegge vannkvalitet mens arbeidet pågår.

Ifølge kommunen tar de vannprøver i Kolbotnvannet en til to ganger per måned. Oppegård Avis har bedt kommunen om innsyn i analysene fra de siste vannprøvene og vannprøvene før arbeidene med spunting og boring ble satt i gang i uke 39. Kommunen har nå sendt oss resultater fra vannprøvene tatt ved byggeplassen i Theodor Hansens vei 28. september og 16. oktober, og tatt ved Båtsleppa 16. oktober, og et sammendrag av prøvene tatt før uke 39. Vi ser nærmere på disse i løpet av neste uke.

– Prøvene er sammenholdt med tidligere analyser fra 2019 utført i Storebukta, og viser ingen nye store endringer som følge av arbeidene. De endringene vi ser skyldes med stor sannsynlighet at gamle sedimenter er virvlet opp fra bunnen, forklarer kommunen.

Les også: – Det er lovlig. Vi har alle tillatelsene i orden.

Powered by Labrador CMS