BEKYMRET FOR VANNET: Bildene viser Kantorbekken og Veslebukta i Kolbotnvannet tirsdag og onsdag denne uken. Foto: Privat
BEKYMRET FOR VANNET: Bildene viser Kantorbekken og Veslebukta i Kolbotnvannet tirsdag og onsdag denne uken. Foto: Privat

Hva skjer med vannet?

Siden tirsdag har Oppegård Avis fått flere henvendelser fra innbyggerne som er bekymret for Kantorbekken og Kolbotnvannet.

Publisert Sist oppdatert

Hva skjer med Kantorbekken? Vannet ved byggeplassen der ser veldig gromsete ut. Vannet fra bekken renner jo ut i drikkevannskilden vår, Gjersjøen. Det er ingen fugler der nå, ikke ender en gang. Er det snakk om forurensning som er skadelig for miljøet, for bekken? Har Gjersjøen blitt påvirket av dette? Hvem tar saken?

Dette er spørsmålene Oppegård Avis fikk fra flere av våre lesere på tirsdag. Siden Kantorbekken utgjør overløpet fra Kolbotnvannet og fører vann herfra til Gjersjøen, var flere innbyggere spesielt bekymret for drikkevannskvaliteten.

Les også: – Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Rosafarget og med skum

Dagen etter fikk vi også flere henvendelser fra innbyggerne som spurte oss om vi visste hva som hadde skjedd med Kolbotnvannet.

"Det er noe veldig galt med vannet. Ingen av endene ville svømme i det, de står på brygga i Veslebukta. Det kan i verste fall se ut som oljesøl, vannet er rosafarget og med skum. Jeg har aldri sett vannet verre enn nå", skrev en av leserne til oss onsdag ettermiddag.

Les også: – Vern om edelkrepsen

Tok prøver av overflatevannet i Kantorbekken

I forbindelse med saken tok Oppegård Avis kontakt med kommunen ved Tom Schei, som er virksomhetsleder for Vann og Avløp. Vi oversendte ham og presseavdelingen i kommunen flere bilder og meldinger fra leserne som var bekymret for Kantorbekken og Kolbotnvannet.

Torsdag ettermiddag fikk vi følgende svar på e-post:

Resultatene fra disse prøvene skal vurderes om de skal sendes til nærmere analyse.

Tom Schei, som er virksomhetsleder for Vann og Avløp i Nordre Follo

«Tirsdag ettermiddag fikk avdeling Teknisk anlegg vann og avløp (VA) en henvendelse fra innbygger om observert forurensning i nærheten av Plogsvingen ved Kantorbekken. Driftsavdelingen dro ut på befaring og bekrefter observasjonene samme dag.

Onsdag ble det tatt prøver av overflatevannet. Da ble bekken oppfattet som «ren» igjen visuelt. Det ble dermed tatt en prøve av overflatevannet og en prøve hvor man også fikk med noe av bunnslammet som ble oppfattet som mulig forurensning i løsmasser (sedimenter). Resultatene fra disse prøvene skal vurderes om de skal sendes til nærmere analyse. Vi observerer i dagene fremover jevnlig situasjonen i vannet og eventuelle endringer. Vi vil gi mer informasjon så snart vi har det», skrev Tom Schei til Oppegård Avis.

Les også: – Det er lovlig. Vi har alle tillatelsene i orden.

Dette viser de siste prøvene fra Kolbotnvannet

Det har foreløpig ikke kommet noe informasjon om Kolbotnvannet. Resultatene fra de siste vannprøvene som kommunen har publisert på hjemmesiden er fra 22. september:

"Det ble tatt prøve av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet 22. september. Det er fortsatt noe cyanobakterier i vannet. Prøven fra 0-3 meters dyp hadde en konsentrasjon på 0,8 µg/l microcystin. Prøven fra 4-5 meters dyp hadde en konsentrasjon på 1,0 µg/l microcystin. Internasjonale verdier for drikkevann er 1 µg/l microcystin og for badevann 10 µg/l microcystin. Konsentrasjonene ligger derfor under grenseverdien for drikkevann, og det er ikke farlig for mennesker eller dyr å bade her. Når lyset avtar utover høsten, vil en del cyanobakterier dø. Noen ganger legger de seg i overflaten som grønne bånd og ligner ganske kraftig grønn maling. Når cellene dør, sprekker de og algegift lekker ut i vannet. Hvis slike grønne bånd oppstår i vannet, kan det bli store, lokale giftkonsentrasjoner i overflaten. Man må derfor ikke få i seg vann fra slike grønne partier. Dyr og mennesker må ikke bade og barn ikke leke med vannet", skrev kommunen.

Ifølge kommunen tar de vannprøver i Kolbotnvannet en til to ganger per måned. Da Oppegård Avis omtalte anleggsarbeidene i Veslebukta forrige gang, for en måned siden, ba vi kommunen om innsyn i analysene fra de siste vannprøvene og vannprøvene før arbeidene med spunting og boring ble satt i gang i uke 39. Vi har ikke fått tilsendt resultatene fra disse prøvene ennå.

Oppegård Avis følger opp saken i morgen.

Les også: Fikk grønt lys fra Fylkesmannen – Snart skal deler av kantvegetasjonen rundt Kolbotnvannet fjernes