POLITIMESTER: –  Selv om antall straffesaker synker totalt sett, ser vi en økning i de mest arbeidsintensive sakene som vold og sedelighet, opplyser politimester Steven Hasseldal.
POLITIMESTER: –  Selv om antall straffesaker synker totalt sett, ser vi en økning i de mest arbeidsintensive sakene som vold og sedelighet, opplyser politimester Steven Hasseldal.

Nedgang i antall anmeldelser

Den registrerte kriminaliteten i Øst politidistrikt fortsetter å synke.

Publisert

Nedgangen er størst innen vinningskriminalitet og narkotika. Samtidig registreres flere sedelighets- og voldssaker.

–  Selv om antall straffesaker synker totalt sett, ser vi en økning i de mest arbeidsintensive sakene som vold og sedelighet, opplyser politimester Steven Hasseldal. Det siste året er det blant annet anmeldt langt flere seksuelle overgrep mot barn på nett i distriktet.

Les også: Nå har politiet fått nytt telefonnummer

– Dette er saker som er vanskelig å avdekke og som ofte er svært store i omfang når det gjelder beslag og antall impliserte. Her tror vi det er store mørketall. At vi klarer å avdekke flere saker på dette området, er bra, sier politimester Steven Hasseldal.

Antallet grove voldssaker har økt fra 676 i 2016 til 761 i 2017. Tallet omfatter vold i nære relasjoner, hvor vi har sett en jevn økning de siste årene, også i år. Økningen i år på 28 %, fra 400 saker i 2016 til 511 saker i 2017.

JOBBER PÅ: Lokalpolitiet har nok å henge fingrene i.
JOBBER PÅ: Lokalpolitiet har nok å henge fingrene i.

Les også: Politiet lette etter savnet mann med helikopter

Alle barn og andre sårbare grupper som har vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, skal avhøres på en trygg og tilrettelagt måte. Hvert politidistrikt skal etablere egne barnehus, hvor det er særskilt tilrettelagt for at barn og sårbare grupper blir ivaretatt på en faglig god måte, i trygge omgivelser. Øst politidistrikt er det distriktet i landet som gjennomfører flest slike avhør.

– På grunn av den kraftige økningen i antall seksuelle overgrep mot barn på nett det siste året, har vi gjennomført over 1 200 tilrettelagte avhør i år, mot 900 i fjor, sier Hasseldal, Antallet tilrettelagte avhør av barn og andre sårbare grupper utsatt for vold eller seksuelle overgrep, har økt hvert år fra 2013 til 2017: fra 352 i 2013 til 1 260 i 2017.

Utlendinger uten lovlig opphold

Stadig flere utlendinger uten lovlig opphold i Norge blir avslørt, og i 2017 ble 1 234 sendt ut av landet. Dette er et godt stykke unna måltallet på 1 850, men likevel et godt resultat for politi-Norge.

Les også: Coop Mega på utbyttetoppen

– Distriktet har hatt et høyt fokus på å utvise utenlandske kriminelle og personer uten lovlig opphold i landet. Men vi har stått i en krevende omstilling, og det har påvirket produksjonen. I tillegg har den totale migrasjonen til Norge vært lavere enn noen gang tidligere. Det gir tydelige utslag på statistikken, sier Hasseldal

NB! Saken fortsetter under bildet!

JOBBER PÅ: Lokalpolitiet har nok å henge fingrene i.
JOBBER PÅ: Lokalpolitiet har nok å henge fingrene i.

Vinning, trafikk og narkotika går ned

I likhet med tidligere år, går antall anmeldte saker innenfor vinning, trafikk og narkotika ned. I omfang utgjør disse sakene om lag 60 prosent av alle anmeldelser i Øst politidistrikt.

  • Når det gjelder vinningssaker, ble i 2013 anmeldt 19 548, mot 12 926 saker i 2017, som er en nedgang på 34 prosent. Tyveri/grovt tyveri fra bolig er i samme femårsperiode redusert fra 796 i 2013 til 496 i 2017.
  • Antallet narkotikasaker er redusert fra 8 474 i 2013 til 5 609 i 2017. Tallet inkluderer alle typer narkotikalovbrudd, fra store grensebeslag, til enkle brukersaker.
  • Antallet trafikksaker redusert fra 9 076 i 2013 til 8 848 i 2017.

Når det gjelder saker som ikke er påtaleavgjort innen tre måneder, har det vært en økning de to siste årene. Ved inngang til 2018 hadde politidistriktet 6 410 slike saker (5 072 i 2016). Årsakene knytter seg blant annet til tilpasning til ny organisasjon. De omfattende sedelighetssakene trekker mye også ressurser.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre resultatene, og vil i løpet av 2018 blant annet ansette 23 nye etterforskere som særlig skal arbeide med seksuelle overgrep, sier Hasseldal.