NYE PLATTFORMER: Prosjektleder i Bane NOR forteller at det kommer nye tog i desember 2025, og at nye plattformer da må stå klare. Vil Kolbotn stasjon endelig bli tilgjengelig for alle?
NYE PLATTFORMER: Prosjektleder i Bane NOR forteller at det kommer nye tog i desember 2025, og at nye plattformer da må stå klare. Vil Kolbotn stasjon endelig bli tilgjengelig for alle?

Bane NOR-svar gir håp om bedring

– I desember 2025 skal plattformen være i stand til å kjøre de nye togene, og da må de nye plattformene være klare, skriver selskapet til Oppegård Avis.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis kontaktet nylig Bane NOR for en oppdatering om fremkommeligheten til Kolbotn stasjon. Svarene til prosjektsjef Martin Hove i Bane NOR gir håp om at det om få år kommer en løsning.

BRATT: Ville du satt utfor med rullator, rullestol eller barnevogn her?
BRATT: Ville du satt utfor med rullator, rullestol eller barnevogn her?

Nye tog planlagt i bruk i 2026

– Utbyggingen av Kolbotn stasjon inngår som ett av flere tiltak i en effektpakke som skal legge til rette for innføring av nytt togmateriell på lokaltogstrekningene Oslo-Ski (L2) og Spikkestad-Lillestrøm (L1). Vi jobber nå med å lage en plan for tiltak på denne strekningen som vil tillate kjøring med de nye togene. Togene er planlagt tatt i bruk med ny ruteplan i 2026. Vi vil i den sammenheng også se på fremkommeligheten på Kolbotn stasjon, men kan ikke si noe mer konkret om det enda, forteller Hove.

Utfordrende å finne gode midlertidige løsninger

Hove forklarer at Kolbotn stasjon er et trangt område som er utfordrende å bygge på.

– Slik Kolbotn stasjon er utformet i dag er det utfordrende å finne gode midlertidige løsninger som ikke innebærer betydelige endringer på stasjonen. Jo større endringer som må gjøres på stasjonen, desto vanskeligere blir det også å gjennomføre tiltakene siden anleggsgjennomføringen blir mer omfattende og kompleks. Derfor er det viktig for Bane NOR å se strekningen i sammenheng for å kunne se hvilke muligheter som finnes, sier Hove.

– Nå jobber vi med å komme i mål med ruteplan til 2026, i forbindelse med det vil vi se på om vi kan gjøre noe med fremkommelighet. Vi sliter med å se hvordan vi kan klare å gjøre noe med fremkommelighet før stasjonstiltakene til ruteplan 2026, sier han.

Leter etter muligheter

Da Oppegård Avis påpeker at det tidligere er kommet flere forslag til mulige løsninger svarer Hove følgende:

– Vi har tidligere svart ut de innspillene som har kommet, og vil i tiden fremover lete etter andre løsninger og muligheter som er gjennomførbare, sier han.

Hove forklarer at på grunn av trafikk på banen blir ombyggingen mer tidkrevende og utfordrende.

– Vi er ikke ferdige med å se på fremkommelighet på Kolbotn stasjon, og vil vurdere tiltakene i sammenheng med de andre stasjonene på strekningen. Nye lokaltog kommer som skal settes i drift på strekningen. I desember 2025 skal plattformen være i stand til å kjøre de nye togene, og da må de nye plattformene være klare, sier Hove.

ØNSKER MØTE: Anne Kathrin Johansen etterlyser et møte med de ansvarlige for utbyggingen av togstasjonen.
ØNSKER MØTE: Anne Kathrin Johansen etterlyser et møte med de ansvarlige for utbyggingen av togstasjonen.

Kan bli møte

Anne Kathrin Johansen fra Tårnåsen kontaktet Oppegård Avis fordi hun var utålmodig etter en løsning slik at hun og flere i samme situasjon kan få tilgang til Kolbotn togstasjon.

Johansen har etterlyst et møte mellom innbyggere i kommunen og ansvarlige for utbyggingen av togstasjonen. Oppegård Avis har kontaktet både ordfører Hanne Opdan og Bane NOR for å høre om et slikt møte er mulig.

Hove svarer at et møte kan bli aktuelt etter hvert.

– Vi jobber fremdeles med en plan for hvordan vi skal gjennomføre tiltakene, og vi mener derfor det er for tidlig å ha et slikt møte. Et slikt møte vil kunne være aktuelt når vi har kommet lenger i prosessen.

Ikke fornøyd

Ordfører Hanne Opdan er ikke fornøyd med svaret fra Bane NOR.

– Utsettelsen av Kolbotn stasjon er for oss uakseptabelt. Vi mener alle muligheter må vurderes for å se om noe kan gjøres for å fremskynde både nytt signalsystem og stasjonen, slik at bygging kan komme i gang.

Ordføreren mener at frem til en ny stasjon står klar, er det behov for midlertidige tiltak på stasjonen.

– Dersom byggingen av ny stasjon blir forsinket forventer jeg at det blir midlertidige løsninger, sier Opdan til Oppegård Avis.

Hun er definitivt åpen for et møte hvor saken kan diskuteres.

– Det er mange som engasjerer seg og jeg blir selvsagt gjerne med i et møte med Bane NOR sammen med engasjerte innbyggere. Ta kontakt med meg så kan vi koordinere møte, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS