BEMANNING I NORDRE FOLLO

OPTIMISTISK: – Det er nok ikke unaturlig at man i en sammenslåingsprosess får mer bevegelse blant de ansatte. Vi må anta at dette for fremtiden vil roe seg, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.
OPTIMISTISK: – Det er nok ikke unaturlig at man i en sammenslåingsprosess får mer bevegelse blant de ansatte. Vi må anta at dette for fremtiden vil roe seg, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

800 fast ansatte i Nordre Follo slutter hvert år

Nordre Follo har for høy utskifting av fast ansatte. Dette koster oss mye, og det er ikke gunstig for kontinuitet, kulturbygging og ikke minst overfor innbyggerne våre, innrømmer kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo har cirka 4.700 fast ansatte. Det viser seg at hvert år slutter cirka 800 fast ansatte i vår kommune, tilsvarende «turnover» på 17,02 prosent.

Mange av de ansatte som slutter i kommunen er godt kvalifiserte medarbeidere som det er kostbart å erstatte, ifølge kommunedirektør Øyvind Henriksen. Han påpeker dette i en orientering til Arbeidsmiljøutvalget, som skal behandle saken om turnoveren onsdag 25. mai.

– For enhver virksomhet er det sunt med turnover. Det bidrar til fornying og utvikling. Det er med andre ord ikke et mål å ikke ha turnover. Status for oss nå er at denne er for høy. En utskifting av så mange ansatte per år er ikke gunstig for kontinuitet, kulturbygging og ikke minst overfor innbyggerne våre. Det er også riktig at «onboarding» ( «velkomst») av nyansatte har en kostnadsside, sier Henriksen.

Les også: Krever konkurransedyktig lønn til barnehageansatte

Minst et halvt års lønn per ansatt

For høy turnover koster kommunen mye penger, men det foreligger ingen konkrete tall for dette per i dag.

Kommunen skriver at en gjennomsnittlig rekruttering grovt sett koster tilsvarende seks måneder av vedkommende sin lønn fordi det tar tid å komme inn i nye arbeidsoppgaver og bli kjent med nye kolleger og kulturen på arbeidsplassen.

– Dette er et lavt anslag i de tilfellene vi har behov for kjernekompetanse (kompetanse som er vanskelig å rekruttere, vanskelig å kopiere og som det tar tid å bygge opp), understreker kommunen.

De faktiske utgiftene med blant annet rekruttering og møtevirksomhet, kommer i tillegg.

Les også: Varsler noe reduserte tjenester på grunn av høyt sykefravær

Mangler kartlegging

Nylig har vi skrevet om høyt sykefravær blant ansatte innenfor skole, barnehage, helse og omsorg. Vi har også skrevet at blant annet lavere lønn gjør at flere ansatte innenfor de nevnte sektorene velger bort Nordre Follo til fordel for Oslo.

Oppegård Avis har spurt kommunedirektøren om hovedårsakene til at så mange som 800 fast ansatte slutter i Nordre Follo hvert år, men det viser seg at kommunen per i dag ikke har kartlagt årsaker til dette.

– Vi sitter ikke i dag med fakta på hva som er årsaken til dette. Derfor ønsker vi nå å gjennomføre systematisk kartlegging slik at vi kan iverksette treffsikre tiltak. Det er nok ikke unaturlig at man i en sammenslåingsprosess får mer bevegelse blant de ansatte. Vi må anta at dette for fremtiden vil roe seg. Jeg må komme tilbake til mer konkrete årsaker når kartleggingen foreligger, sier Henriksen.

Les også: Mangler lærere i grunnskolen

Digitalt spørreskjema

Kommunedirektøren anbefaler i sin innstilling til Arbeidsmiljøutvalget at Nordre Follo fra 1. juni 2022 starter med å lage en systematisk oversikt over hva som er avgjørende for at fast ansatte slutter.

Dette skal gjøres månedlig ved hjelp av et digitalt spørreskjema (se nederst i artikkelen) om sluttårsaker som skal sendes av HR-avdelingen til alle ansatte som har meldt oppsigelse av sin stilling.

I tillegg vil HR videreutvikle en annen systematikk rundt avslutning av arbeidsforholdet, for eksempel ved å utarbeide felles mal for sluttsamtale og metodikk for å holde kontakt med tidligere medarbeider med tanke på at de vil kunne ønske å søke seg tilbake til Nordre Follo over tid.

Kommunen skriver at formålet med en slik kartlegging er å kunne iverksette tiltak for å sikre at kvalifiserte ansatte ikke ønsker å si opp sin stilling i Nordre Follo.

Saken om dette skal behandles i Arbeidsmiljøutvalget onsdag 25. mai før endelig vedtak skal fattes i Partssammensatt utvalg mandag 30. mai.

Les også: − Vi klarer ikke å trylle fram eller klone fram flere vikarer

Trivsel og organisasjonsforpliktelse

– Hva viser trenden de siste fem årene? Hvordan har antall oppsigelser endret seg siden kommunesammenslåingen i 2020?

– Når det gjelder tall for de siste fem årene, er dette noe vi eventuelt må komme tilbake til. Det viktigste for oss nå er å sørge for at Nordre Follo kommune er en god og attraktiv arbeidsplass til det beste både for ansatte og innbyggere, sier Henriksen.

Til tross for de oppsiktsvekkende høy turnover blant fast ansatte i Nordre Follo, er kommunedirektøren stolt over de positive resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, som ble gjennomført i Nordre Follo i fjor høst.

– Her skårer Nordre Follo over landssnittet på faktorer som forskningsmessig bidrar til trivsel og høy organisasjonsforpliktelse, som bidrar videre til at ansatte ønsker å bli i organisasjonen, sier Henriksen.

– Nordre Follo er en spennende kommune å jobbe i med høye ambisjoner, og jeg føler meg trygg på at vi vil være en attraktiv arbeidsplass for femtiden.

Les også: Når kan vi si at nok er nok?

13,4 prosent

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har også sett på turnoveren i kommuner og fylkeskommuner. Etter definisjonen fra KS var andelen av de som var ansatt i kommunal sektor per 1. desember 2020, men som ikke hadde noen stilling året etter (per 1. desember 2021) og inngikk derfor i turnoveren, på 12,8 prosent for hele landet.

Turnoveren for Nordre Follo var etter den samme definisjonen på 13,4 prosent. For de andre, sammenliknbare kommunene som også har vært igjennom sammenslåingsprosesser, varierer turnoveren fra 11,8 prosent i Moss til 12,5 prosent i Asker og 12,9 prosent i Indre Østfold.

Les også: Slik vil partiene løse bemanningsutfordringene på skolene

Høyest for de ufaglærte

KS skriver at det er en stor variasjon mellom ulike grupper når det gjelder turnoveren. Den henger tett sammen med alder, og er høy for de yngste og eldste, men lav for de midtre aldersgruppene. Blant ansatte under 20 år er turnoveren over 60 prosent.

Turnoveren varierer også mellom ulike typer stillinger. Den er klart høyest for stillinger uten særskilt krav om utdanning («ufaglærte»).

Én gruppe som tydelig skiller seg ut er lærere uten godkjent utdanning, som har veldig mye høyere turnover enn alle andre. Det er som forventet, ifølge KS. Disse er midlertidig ansatt og er ment å erstattes av undervisningspersonell med godkjent utdanning. Flere vil gjennomføre godkjent utdanning og få en stilling i en annen stillingskode og noen vil få nye tilsettinger i samme stillingskode, men turnoveren blir likevel høy.

Les også: Hvordan har valgløftene blitt holdt?

Her kan du se spørreskjemaet som skal sendes digitalt til alle ansatte som har meldt oppsigelse av sin stilling:

SIDE 4:
SIDE 4:
Powered by Labrador CMS