PREKÆR SITUASJON: − Vi gjør det vi kan for å få det til på en så god måte som mulig, men vi klarer ikke å trylle fram flere vikarer når vikarbehovet er så stort som det har vært den siste tiden, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.
PREKÆR SITUASJON: − Vi gjør det vi kan for å få det til på en så god måte som mulig, men vi klarer ikke å trylle fram flere vikarer når vikarbehovet er så stort som det har vært den siste tiden, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

− Vi klarer ikke å trylle fram eller klone fram flere vikarer

Kommunalsjef Arnfinn Almås mener vikarmangelen på skolene og i barnehagene er en felles utfordring for mange kommuner, og at Nordre Follo har gjort det de kunne for å møte denne utfordringen.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet advarte mot at denne høsten ville bli prekær når det gjelder mangel på lærere og barnehageansatte, og har vært tydelig på at skole- og barnehageeiere (det vil si kommunen i tilfelle med kommunale barnehager og skoler) måtte få nok midler til å møte denne situasjonen.

− Dette har ikke blitt fulgt godt nok opp. Det har noen steder ført til uakseptable tilstander i skoler og barnehager der tilbudet til barn og elever har mer preg av tilsyn enn av opplæring. Det er ansvarlige myndigheter som må ta ansvaret, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, mandag forrige uke.

Ingen ekstra bevilgninger

Ifølge varaordfører Hans Martin Enger (MDG) handler vikarmangelen i Nordre Follo ikke om manglende bevilgninger.

− Situasjonen i Nordre Follo handler ikke om ekstra midler vi burde ha bevilget til å løse utfordringen med vikarmangelen, men om at Ressursbanken ikke klarer å skaffe flere vikarer, sier han.

− Hva med lekkasjen av våre barnehageansatte og lærere til Oslo kommune som følge av mye lavere lønn i Nordre Follo? Har det kommet noen forslag fra flertallspartiene om å øke lønnen til barnehageansatte og lærere i 2022?

− Det har vært mange diskusjoner om dette politisk, men vi har dessverre ingen mulighet til å legge inn midler for 2022 for å heve lønningene, så det blir ingen øremerket lønnsstigning, men vi kommer til å jobbe mer med problemstillingen for å kunne løse utfordringen, sier Enger.

Fornøyd med oppfølgning

− Hvordan har Nordre Follo kommune fulgt opp denne advarselen fra Utdanningsforbundet om mangelen av lærere og barnehageansatte?

− Jeg opplever at vi har god dialog med Utdanningsforbundet og andre fagforeninger her i kommunen. Gjennom hele pandemien har hovedtillitsvalgte og hovedverneombud vært invitert til, og deltatt på regelmessige beredskapsmøter og ledermøter. Her har vi hatt god dialog om utfordringer og ulike tiltak. Dette har vært viktig for en mest mulig felles forståelse for situasjonen, i dialog med ansatte, elever og foreldre, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

Videre påpeker han at ansatte i barnehage og skole har blitt prioritert for influensavaksine denne høsten, og mange av dem har nå blitt vaksinert.

− Felles utfordring

Kommunalsjefen sier at han har vært i dialog med andre kommuner, både nært og fjernt, og etter å ha drøftet problemstillingen om vikarmangelen har han fått forståelse for at vikarmangelen er en felles utfordring.

− Ressursbanken, som står for de aller fleste vikarene, lyser konstant ut etter vikarer i en åpen søknad etter assistenter og lærervikarer. Vi har mange vikarer, men vi klarer ikke å trylle fram eller klone fram flere, sier Almås.

Han sier at i tillegg til det ovennevnte forholder kommunen seg til de generelle smittevernanbefalingene.

− Barnehagene og skolene må gjøre lokale tiltak: omorganisere skoledagen når det kommer til grupper, klasser og trinn, omdisponere ansatte mellom avdelinger og trinn, benytte vikarer fra ressursbanken, forsøke å skaffe egne vikarer hvis Ressursbanken ikke klarer å skaffe vikarer, og vurdere forsvarlig drift ved stor personellmangel, som de nå har gjort helt riktig på Kolbotn skole slik jeg ser det, sier Almås.

Uenig med Statsforvalteren

Tidligere denne uken fikk kommunen bekreftet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken at forrige ukes tiltak med hjemmeskole i fire dager på 7. trinn på Kolbotn skole, ikke var lovlig. Avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren har påpekt at det ikke finnes hjemmel i regelverket for å sende elever på hjemmeopplæring uten at det er fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Kommunen er sterkt uenig med det Statsforvalteren har konkludert, og fastholder at tiltaket var lovlig.

Etterlyser lovlighetskontroll

Advokat Kurt Weltzien er en av de innbyggerne som mener at vedtaket fra kommunen bør i så fall inn til lovlighetskontroll.

− Poenget er imidlertid at kommunen har benyttet manglende lærere /budsjettmidler som grunnlag for hjemmeskole. Det er ulovlig. Og det må kommunen forstå. Ellers blir dette en salderingspost. Bare tenk deg helsesektoren: for lite pleiepersonell på sykehjemmene. Hvorfor ikke bare stenge og sende pasientene på «hjemmepleie»? Dette er kommunens kjerneoppgaver. De skal utføres, påpeker han.

Gruppeleder i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, jobber også som advokat til daglig. Hun synes også at saken er spesiell.

− Jeg har selv vært i kontakt med jurist hos Statsforvalteren om saken og vil stille spørsmål om dette i neste kommunestyremøte (onsdag 8. desember), sier hun.

− Blir det en lovlighetskontroll?

− Det vet jeg ikke. Kommunen er nå i dialog med Statsforvalteren. Vi venter på konklusjon etter denne dialogen, men saken er spennende og prinsipiell, sier Hans Martin Enger (MDG).

− Situasjonen er rett og slett fortvilende

Kommunalsjef Arnfinn Almås bekrefter at kommunen har sendt en forespørsel til Statsforvalteren om situasjonen, både for å melde fra om det gjennomførte tiltaket med hjemmeundervisning på Kolbotn skole, men også for å be om bistand.

Han vil igjen trekke fram at det ovennevnte tiltaket ikke har vært gjort som et smitteverntiltak, men som siste utvei for å håndtere kritisk stort fravær.

− Vi ønsker også innspill fra Statsforvalteren på situasjonen, vurderingene og framgangsmåten vi har benyttet, for situasjonen er som rektor på Kolbotn skole skrev i sin melding til foresatte rett og slett fortvilende, sier Almås.

Krever den samme lærertettheten

Gruppelederen i Nordre Follo Høyre sier at situasjonen er bekymringsfull. Allikevel mener hun at problemet med ressursmangelen på skolene ikke kan løses med digital undervisning, verken på kort eller lang sikt.

− Digital undervisning krever den samme lærertettheten som ved vanlig undervisning. Vi har erfart i pandemien at digital undervisning ikke er fullgod erstatning for den fysiske undervisningen. Situasjonen setter ekstra press på personell i skolen, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Under kommunestyremøtet førstkommende onsdag vil hun be ordføreren og kommuneledelsen om svar på følgende spørsmål:

  1. Er det slik at lærere som egentlig har sykefravær på grunn av koronasymptomer underviser elevene på Teams?
  2. Har ordfører sørget for å sette av ekstra midler og tiltak til å møte denne varslede krisen?
  3. Hvor mange timer totalt sett har elevene i Nordre Follo hatt hjemmeundervisning som ikke er hjemlet i Covid-forskriften per 8. desember 2021?
  4. Har ordfører sørget for at kommunen er rustet til å ivareta krav til lærertetthet ved digital undervisning?
  5. Er ordfører tilfreds med at kommunen gir hjemmeundervisning for å spare vikar-/ overtidskostnader?
  6. Har ordfører varslet statsforvalteren om situasjonen i Nordre Follo og i tilfelle når ble varsel sendt?
  7. Er ordfører fornøyd med at et helt trinn sendes på hjemmeskole kun få uker etter at ny Kolbotn skole endelig åpnet?
Powered by Labrador CMS