KREVENDE SITUASJON FOR FLERE BARNEHAGER: Nordre Follo har store problemer med å rekruttere barnehageansatte for tiden. Bildet, som viser Kapellveien barnehage, er brukt kun som illustrasjon til saken.

Krever konkurransedyktig lønn til barnehageansatte

Lavere lønn gjør at flere barnehageansatte velger bort Nordre Follo til fordel for Oslo.

Karen L. F. Lind fra Kolbotn påpeker at Nordre Follo kommune har satt seg som mål å være «landets beste oppvekstkommune».

– Skal kommunen være i nærheten av slike ambisjoner, må lønningene til barnehageansatte opp på et anstendig og konkurransedyktig nivå. For slik det er nå er det barna våre som tar kostnaden for at kommunen vår ikke har nok vikarer eller kvalifiserte søkere, sier trebarnsmoren fra Kolbotn.

Les også: – Skaffet vikarer i 85 prosent av tilfellene

Konkurransedyktig, men ikke for alle

Oppegård Avis har skrevet mye om de skyhøye lønnsnivåene til topplederne i kommunen, hvor kommunedirektør Øyvind Henriksen tjener mest.

«Lønnsnivået til kommunedirektøren i Nordre Follo er satt for å være konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende stillinger i sammenlignbare kommuner, verken lavere eller høyere, og ut ifra ansvar og oppgaver knyttet til stillingen». Slik argumenterer varaordfører Hans Martin Enger (MDG) i Oppegård Avis for at kommunen måtte punge ut 1,6 millioner kroner i en årlig lønn til kommunedirektøren i Nordre Follo.

Videre sier Enger at «dersom kommunen hadde tilbudt lønn betydelig under tilsvarende stillinger andre steder, måtte vi forvente at de beste kandidatene ikke hadde søkt seg til Nordre Follo».

– Det er en argumentasjon jeg kan være med på, men da må det også gjelde for de øvrige ansatte i kommunen. For det som er så ugreit i vår kommune er at kommuneadministrasjonen har konkurransedyktig lønn, samtidig som ansatte i for eksempel barnehage ikke har det, sier Karen L. F. Lind.

Les også: Er høye lederlønninger i offentlig sektor nødvendig?

Får 40.000 til 90.000 kroner mer i Oslo

Oppegård Avis har snakket med flere barnehageansatte og fått bekreftet av disse at årslønnen til ansatte i Nordre Follos barnehager er mellom 40.000 og 90.000 lavere sammenliknet med årslønnen til ansatte i de kommunale barnehagene i Oslo.

Vi har også fått vite at flere at flere nyutdannede barnehagelærere, som er bosatt i Nordre Follo, velger bort Nordre Follo eller slutter her etter kun noen få år i kommunen.

Byttet fra Nordre Follo til Oslo

Pedagogisk leder Jasmin Østad Skogly (30) er en av dem som skiftet beite fra Nordre Follo til Oslo i august i fjor. Hun gjorde dette etter å ha bodd i vår kommune og jobbet i en kommunal barnehage i gamle Oppegård i fem år.

FLYTTET TIL NABOKOMMUNEN: Jasmin Østad Skogly.

Med fem års ansiennitet som pedagogisk leder i vår kommune hadde hun 456.000 kroner i grunnlønn. Ifølge 30-åringen, som flyttet til Oslo i fjor høst, gikk hun opp 90.000 kroner på grunnlønnen da hun startet å jobbe som pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Oslo.

30-åringen påpeker at det også er stor forskjell på ansiennitetsberegningen i Nordre Follo og Oslo, og at det er enklere å få høyere ansiennitet (og som følge av det høyere lønn) i Oslo enn i vår kommune.

– I Oslo får man ansiennitet for all arbeidserfaring, men i Nordre Follo fikk man kun ansiennitet for arbeid i kommunen/ samme sektor, sier hun.

– De fleste av oss er ikke idealister

Helene Øygarden Bakken (33) begynte å jobbe som pedagogisk leder i en av kommunale barnehagene i Nordre Follo i 2015. Med åtte års ansiennitet, hvorav fem år i en kommunal barnehage i vår kommune, hadde hun 487.000 kroner i grunnlønn før hun valgte å slutte i kommunen i fjor.

SLUTTET I NORDRE FOLLO: Helene Øygarden Bakken.

– Det er viktig å tenke på at selv om man velger et yrke "for å gjøre en forskjell" er de fleste av oss ikke idealister. Vi jobber for mat på bordet og tak over hodet, akkurat som direktørene og lederne, sier 33-åringen, som valgte å flytte til Horten kommune i fjor.

Øygarden Bakken valgte også å gå helt ut av barnehageyrket. Nå omskolerer hun seg innen IT, med ønske om å gjøre et ganske stort lønnshopp når hun er ferdigutdannet.

– Ikke lik lønn for likt arbeid

Både Østad Skogly og Øygarden Bakken påpeker at da de jobbet som pedagogiske ledere i kommunen, var det helt uforståelig for dem at lønnen mellom barnehageansatte fra Oppegård og Ski ikke ble harmonisert ved kommunesammenslåingen i januar 2020.

– Barnehageansatte i Nordre Follo får altså ikke lik lønn for likt arbeid innad i vår kommune. Jeg irriterte meg både på vegne av meg selv og mine kollegaer på tvers av den nye kommunen. Dette har medvirket til at jeg takket for meg som pedagogisk leder i Nordre Follo. Jeg kjenner også flere andre barnehageansatte som byttet jobb på grunn av dette i fjor, sier Øygarden Bakken.

33-åringen, som har flyttet til Horten, sier lønnsforskjellen mellom ansatte i gamle Oppegård og i gamle Ski lå på ansiennitet.

– Jeg hadde en helt annen lønn i Ski for mine åtte år enn en annen pedagogisk leder fra Oppegård med tilsvarende ansiennitet, og så hadde Oppegård en ordning med tillegg, mens Ski hadde ikke en slik ordning, og situasjonen for styrerne var visstnok enda verre siden Ski og Oppegård brukte ulike stillingsbetegnelser, påpeker hun.

Søker 33 barnehageansatte

Oppegård Avis har nylig skrevet at Nordre Follo har store problemer med å rekruttere barnehageansatte for tiden. Akkurat nå søker kommunen 33 barnehageansatte til sine 58 barnehager, ifølge stillingsannonsene på finn.no.

Det er også mangel på vikarer som følge av et stort sykefravær blant ansatte. Enkelte barnehager har ikke nok ansatte. Flere ansettes på dispensasjon (har ikke pedagogisk utdanning ved ansettelsen).

Naboen og Follobanen

Det er også et par forhold til som gjør at det kan bli enda vanskeligere å rekruttere barnehageansatte til Nordre Follo.

Oslo kommune skal nemlig styrke grunnbemanningen i bydeler som Søndre Nordstrand, som grenser til vår kommune i nord. Satsningen omtales som «den største kommunale satsingen på bemanning i Norge noensinne», og vil trolig resultere i en haug av ledige og godt betalte stillinger rett over kommunegrensen. Oslo vil også få en drahjelp av Follobanen, som åpner om ett drøyt år. Da vil reisetiden fra Ski til Oslo halveres til elleve minutter.

– Det vil ta tid å harmonisere lønnen

Hvorfor skal man jobbe i en barnehage i Nordre Follo når det er lønnsforskjeller for likt arbeid innad kommunen på tross av at Oppegård og Ski ble sammenslått for snart to år siden, og når man kan få cirka 40.000 til 90.000 kroner mer i året for den samme jobben i for eksempel bydelen Søndre Nordstrand?

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet utvalgsleder Camilla Hille (V).

– Det vil ta tid å harmonisere lønnen i de to gamle kommunene Oppegård og Ski i nye Nordre Follo. Lønnsnivået er ulikt mellom kommuner i hele landet, og det er konkurranse om mange ulike yrkesgrupper, særlig i helse- og omsorgssektoren. Dette rekrutteringsarbeidet er et pågående arbeid, sier gruppelederen for Venstre i Nordre Follo.

Hun sier at etter hennes inntrykk tilbyr Nordre Follo mange spennende stillinger og er en attraktiv arbeidsgiver.

– Kan ikke sammenlikne oss med Oslo

– Det er i forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at lønnsnivået settes. Vi kommer ikke til å bestemme politisk hvilket lønnsnivå ulike ansatte eller yrkesgrupper. skal ha i vår kommune. Vi vedtar budsjettene og innenfor dette stoler vi på at kommunedirektøren og tillitsmannsapparatet setter det lønnsnivået som er riktig for vår kommune, sier Hille.

Videre understreker hun at vi ikke kan sammenligne oss med Oslo kommune.

– Oslo har et eget tariffområde og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området, noe vi er i Nordre Follo, sier Hille.

Hun påpeker at kommunedirektøren er den eneste personen som kommunestyret ansetter direkte.

– Et enstemmig kommunestyre mente lønnen til kommunedirektøren er på rett nivå ut i fra mange faktorer, blant annet det store omstillingsarbeidet og harmoniseringene vi skal gjennom i årene fremover. Vi er glade for at lederlønninger og lønnsforskjeller er noe det er gode debatter om. Det gjelder for øvrig i hele samfunnet og i flere sektorer. Det er en relativ unison oppfatning at det skal jobbes mot kjønns- og sektorbaserte lønnsforskjeller i Norge, sier Hille.

Powered by Labrador CMS