Leserne har ordet

KRITISKE BLIKK: Terje Lundefaret fra Kolbotn.
KRITISKE BLIKK: Terje Lundefaret fra Kolbotn.

Jammen godt vi har Høyre

Dessverre er det blitt slik at Høyres dominans i så mange år har gjort lokalpolitikken i Oppegård nærmest uinteressant.

Publisert

Fortettingen i Kolbotn sentrum er et svært aktuelt tema, godt synliggjort gjennom debattinnleggene i denne avis. I utgaven av Oppegård Avis fra 14. februar har Høyres våpendragere Helge Marstrander og Synnøve Kongsrud ført i pennen innlegg, der de på vegne av eget parti tar ansvar for de politiske vedtakene som er fattet.

De hevder å stå veldig støtt i striden, og har de langt fleste på sin side. Marstrander går så langt som til å si at det er flere politikere fra andre partier som har tatt kontakt med ham for å tilkjennegi at de er enige i det som skjer, men at de ikke vil stå i stormen, men ligger i ly bak sin stødige storebror. Høyre tar støyten for alle, mener Marstrander.

Hvis det er slik at alle de andre partiene gjemmer seg bak Høyre, er det sjokkerende smått stell med lokalpolitikken i Oppegård.

Jeg har fulgt med i ordskiftet om fortettingen, først og fremst i Oppegård Avis. Hvis dette er i stand til å skremme politikerne i de andre partiene, i den grad at de velger å være tause, bør samtlige melde fra til sitt parti om at de vil fritas fra politiske verv.

Nominasjonsprosessen er over, men det er sikkert mulig å gjøre nye vedtak. Alternativet er å komme på banen og tilkjennegi at Marstrander er på ville veier.

Unngår elegant

Jeg har tidligere skrevet et innlegg i Oppegård Avis om fortetting. Innleggene til Kongsrud og Marstrander i OAs utgave fra 14. februar forsvarer fortettingen, men de nevner klokelig nok ikke ett ord om konsekvensene av de vedtak de har fattet.

Det er helt riktig at sentrale føringer sier at det skal fortettes rundt kollektivknutepunkt, men Marstrander og Kongsrud unngår elegant å komme inn på hva fortettingen har ført med seg for Kolbotn sentrum.

Politikerne, altså Høyre, har ingen kommentar til at det ikke er lagt føringer for hva som skal bygges, ei heller avtaler med utbyggere som sier noe om at deler av nye boliger skal tilpasses førstegangsetablerere.

Totalt feilslått høyrepolitikk har ført til at det stort sett er folk som har en enebolig å selge, som har råd til å kjøpe seg leilighet i sentrum. Dette fører til at gjennomsnittsalderen for dem som bor i sentrum er langt høyere enn for dem som myndighetene mener skal bo i nærheten av kollektivknutepunktene, men som ikke har råd.

Sentrale føringer

Marstrander dekker seg bak sentrale føringer. Disse føringene leser han som fanden leser Bibelen. Det samme gjør administrasjonen i kommunen. Det er jo ikke slik at kommunene ikke har noe å si. Da kunne man jo bare lagt ned administrasjonen og kommunestyret og overlatt til fylkeskommunen å utvikle Oppegård kommune. Regjeringen, og ikke minst fylkesmannen, har lagt føringer, blant annet for kravet til parkeringsplasser for boliger og handelssenter.

Jeg råder Marstrander til å lese disse, og fortelle Oppegård Avis sine lesere hva han fikk med seg, om noe. Det bygges i dag leilighetskompleks der ikke alle har garasjeplass. Reglene kan lett tolkes slik, men man kan også forholde seg til gjeldende kommuneplan, som tilsier det stikk motsatte.

Marstrander leter etter argumenter for Høyres valg der han måtte finne dem. SV hadde mange gode innspill da planen ble behandlet, men ble stemt ned. Arbeiderpartiet sitter som vanlig på fanget til rådmannen. Da går det som det går.

Dessverre er det blitt slik at Høyres dominans i så mange år har gjort lokalpolitikken i Oppegård nærmest uinteressant. Derfor skal det bli svært spennende å se hva kommunesammenslåingen kan føre med seg.

Som beboer på Kolbotn i snart 40 år, var jeg skeptisk til sammenslåingen, men nå er jeg ikke så sikker lenger.

Til slutt: Marstrander vil ikke framstå som arrogant. Like fullt oppfører han seg som en allviter, som sitter med fasit. Debattant Arne Vassbotn blir behandlet som en skolegutt, som blir irettesatt av «lærer» Marstrander. Dette er nok et bevis for Høyres syn på seg selv. Navlebeskuing egner seg dårlig til politisk samspill.

Les også: Høyre står støtt på de standpunkt vi har tatt

Powered by Labrador CMS