LESERINNLEGG:

GIR SVAR: Mani Hussaini, 5. kandidat til Stortinget for Akershus Ap (t.v) og Tobias H. Linge: 7. kandidat til Stortinget for Akershus Ap
GIR SVAR: Mani Hussaini, 5. kandidat til Stortinget for Akershus Ap (t.v) og Tobias H. Linge: 7. kandidat til Stortinget for Akershus Ap

APs svar til Camilla Hille

FNs klimarapport viser tydelig at klimaendringene kommer enda raskere og hardere enn mange har tatt innover seg. Sannsynligvis er vi på vei mot en høyere temperaturøkning enn 1,5 grader, noe som vil ha dramatiske konsekvenser, også for oss her i nord.

Publisert Sist oppdatert

Arbeiderpartiet vil føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre lufta renere og investere i nye grønne arbeidsplasser i Norge. Vi tar klimaansvar og legger til rette for en helhetlig politikk for rettferdig omstilling til et mer klimavennlig samfunn som kutter utslipp og skaper grønne jobber og vi skal sikre en sosialt og geografisk rettferdig klimapolitikk. Det som skal være bra for økonomien må også være bra for klima og naturen. Det bety å satse på klimateknologi, sette startdato for nye grønne næringer og hjelpe bedrifter som sliter med omstilling til å klare seg. Derfor mener vi at vi må kutte minst 55% av klimautspillene i hele økonomien innen 2030.

Transportsektoren står for en stor andel av de nasjonale utslippene og det er særlig viktig at omstillingen til null-utslippskjøretøy styrkes. Det er bred enighet om at de i offentlig innkjøp skal så langt det er mulig, skal prioritere innkjøp av kjøretøy uten utslipp.

Elektrifisering av personbilene har hatt en fantastisk utvikling i Norge de siste 10 årene. Og vi er enige om at dette skyldes de fordelene som ble innført for å få fart på elbilmarkedet. Allerede i 2007 begynte el-bilfordelene og det ble innført blant annet fritak fra merverdiavgift og engangsavgift, gratis eller redusert pris for bompassering og at elbilene med noen unntak kan kjøre i kollektivfelt. Det offentlige har hatt en særdeles viktig rolle i omstillingen til nullutslippskjøretøy og ikke minst til en massiv utrulling av ladeinfrastruktur. Selv om de fleste lader hjemme så er vi helt avhengig at vi har en effektivt og helhetlig ladenettverk i hele landet. Teknologien for el-biler har bidratt til at nesten alle store bilmerker nå selger en rekke elbilmodeller, med ulik størrelse og utstyr. Og vi ser at tilbudet av store kostbare elbiler kommer på løpende bånd til norske forhandlere.

Arbeiderpartiets har forslått å ilegge elbiler en liten moms på den summen som er over 600 000. Det vil si at du kun skal betale moms for det beløpet som er over dette. Det vil si at en bil som i dag koster 700 000 kroner vil få ilagt moms for 100 000 kroner, slik at den nye kostnaden på bilen blir 725 000 kroner. Den økte momsen vil vi bruke på å rulle ut hurtigladesatsjoner der hvor private aktører ikke bygger stasjoner. Vi mener at det er en rekke steder det fremdeles er behov for drahjelp fra det offentlige. Arbeiderpartiets ladesatsing for 2021 innebærer blant annet en pott på 150 mill. kroner for norske kommuner som ikke har en hurtigladestasjon i dag. Kortere avstand mellom ladestasjonene demper rekkeviddeangsten, men for at Norgesferien 2022 kan bli enda mer elektrisk, så må også noen ladere lade lynraskt. Potten i vårt budsjettforslag er nok til å dekke både en hurtigladestasjon og en lyn ladestasjon per femte mil. Ladenettet må håndteres som en like viktig infrastruktur som selve veinettet. Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 10 mill. kroner til Statens Vegvesen for å utarbeide en nasjonal ladestrategi. Strategien må identifisere hvilke strekninger som trenger statlig støtte for å kunne ta del i elbilutviklingen og vurdere hvor store ladeparker med minst 50 hurtigladere bør lokaliseres.

Ikke alle har råd til å investere i ny bil eller en brukt elbil, og ladeutstyret som kreves. Med stadig økende kostnader knyttet til forurensning risikerer de med dårlig råd å bli låst inne i gårsdagens teknologi. Arbeiderpartiet vil ha alle med i det grønne skiftet og foreslår derfor en økning på 10 mill. kroner til Husbanken til en ordning hvor familier med lav inntekt kan søke om støtte til å investere i en ladestasjon ved hjemmet.

Powered by Labrador CMS