UTVALGSMEDLEM: Shahram Ariafar kom inn i kommunestyret og har også fått plass som utvalgsmedlem i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk.
UTVALGSMEDLEM: Shahram Ariafar kom inn i kommunestyret og har også fått plass som utvalgsmedlem i utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk.

Tilsynsutvalg i Nordre Follo: En nødvendighet for kvalitet og tillit

Arbeiderpartiet foreslår implementeringen av tilsynsutvalg for hjemmetjenesten, omsorgsboliger og sykehjem i Nordre Follo kommune.

Publisert

Vår forpliktelse til å sikre at alle innbyggere har tilgang til høykvalitets omsorg er grunnleggende for våre felles verdier. Men å opprettholde og forbedre kvaliteten på disse tjenestene krever kontinuerlig oppmerksomhet, vurdering og tilbakemelding. Derfor foreslår Arbeiderpartiet implementeringen av tilsynsutvalg for hjemmetjenesten, omsorgsboliger og sykehjem i Nordre Follo kommune.

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

For hjemmetjenesten vil et tilsynsutvalg være avgjørende for å sikre at tjenestene fungerer som de skal, at avvik blir raskt identifisert og at alle aspekter som kan forbedres blir håndtert. Hjemmetjenesten er en livline for mange av våre eldre og funksjonshemmede innbyggere, og det er vår plikt å sikre at disse tjenestene oppfyller sine behov på best mulig måte.

Tilsynsutvalg for omsorgsboliger

Når det gjelder omsorgsboliger og dagsenter, er det nødvendig med et lignende tilsynsutvalg. Disse tjenestene er hjem for mange av våre mest sårbare innbyggere, og vi må være sikre på at de leverer på den høye standarden vi forventer. Tilsynsutvalget vil kunne identifisere og rapportere avvik, og påpeke områder for forbedring.

Tilsynsutvalg for sykehjem

Til slutt vil et tilsynsutvalg for sykehjem sørge for at kvaliteten på tjenestene som tilbys i disse institusjonene er på høyde med våre forventninger. Sykehjem er et kritisk aspekt av omsorgstjenestene våre, og vi må være sikre på at vi leverer den beste omsorgen og sikkerheten for våre innbyggere.

Alle disse tilsynsutvalgene skal være åpne for henvendelser fra offentligheten, enten det er skriftlig eller muntlig, og de vil ha muligheten til å gjennomføre både anmeldt og uanmeldt tilsyn. Dette vil sikre at tjenestene alltid er på sitt beste, at eventuelle problemer blir identifisert og håndtert raskt, og at alle innbyggere har en stemme i hvordan disse tjenestene drives.

Dette er ikke bare et spørsmål om å rette opp feil, men også om å bygge tillit. Innbyggerne i Nordre Follo skal ha full tillit til at omsorgstjenestene de mottar er av høyeste kvalitet. Implementering av tilsynsutvalg vil gi innbyggerne en forsikring om at deres bekymringer blir hørt og at det alltid er en uavhengig vurdering av tjenestene.

Det er også verdt å merke seg at disse utvalgene ikke bare vil fungere som en "vaktbikkje", men også som en konstruktiv partner i utviklingen av tjenestene. Ved å identifisere områder for forbedring, vil de bidra til å forme en bedre omsorgstjeneste for fremtiden.

Inkludering og åpenhet

Inkludering og åpenhet er sentralt i en fungerende offentlig tjeneste. Ved å ha en åpen kanal for kommunikasjon mellom tilsynsutvalgene og offentligheten, vil vi sørge for at alle innbyggere har muligheten til å påvirke og forme tjenestene de mottar. Dette vil også bidra til en større følelse av eierskap og fellesskap blant innbyggerne.

Ved å iverksette disse tilsynsutvalgene, tar vi et viktig skritt mot å sikre at omsorgstjenestene i Nordre Follo kommune forblir på et høyt nivå. Dette vil være til fordel for alle innbyggere, og vil bidra til en sterkere, mer engasjert og mer omsorgsfull kommune.

Jeg håper og oppfordrer alle partier i Nordre Follo til å støtte dette forslaget, for å sikre at vi sammen kan jobbe for å forbedre våre omsorgstjenester og sikre en bedre fremtid for alle innbyggere i vår elskede kommune.

Shahram Ariafar, Medlem i Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk (AP)

Powered by Labrador CMS