MÅ TA ANSVAR: Nå skal elever og lærere ta mer ansvar for renholdet på skolene.
MÅ TA ANSVAR: Nå skal elever og lærere ta mer ansvar for renholdet på skolene.

Nå skal barna gjøre mer av dette

Nordre Follo kommune vil ha mer ut av millionene i skolen. Et av tiltakene er å la elevene ta en større del av renholdet.

Publisert Sist oppdatert

Det er i en sak på utdanningsnytt.no at de oppsiktsvekkende opplysningene kommer frem. På kommunens skoler har det i et pilotprosjekt blitt testet ut rutiner for å spare penger på renhold, og planene var klare for å settes ut i live.

Et av grepene er at klassens ordenselev må bidra mer.

– Det er fint at elevene lærer å bidra til å holde skolen rein og trivelig, forklarte Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune, til utdanningsnytt.no.

Møtes med skepsis

Prosjektet heter «Felles kvalitet på renhold i formålsbygg» og omfatter skolene. Ifølge de nye rutinene blir det skolens oppgave å legge til rette for renhold, blant annet ved å moppe eller feie gulv hver dag. Dette for å gjøre jobben lettere for de betalte renholderne.

Forlaget har skapt reaksjoner blant medlemmene i Utdanningsforbundet Nordre Follo.

– Vi lærer selvsagt elevene å rydde opp etter seg, og de forlater plassen sin ryddig, som en del av trivsel i klasserommet. Ytterligere ansvar for «tilrettelegging av renhold», mener vi ikke skal tillegges elever/lærere, skriver nestleder Marit Figenschou til Oppegård Avis, og presiserer at hun svarer på vegne av alle de hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordre Follo.

Om elever og lærere blir pålagt en større del av renholdet, vil det gå på bekostning av noe.

– UDF Nordre Follo er bekymret for tidsbruken, dette vil ta tid fra elevenes undervisningstid og/eller lærernes tid til viktig planleggingsarbeid, legger hun til.

Ordenselev

Ifølge kommunalsjefen er det ingenting å være bekymret for. Oppgaven skal nemlig utføres av den nevnte ordenseleven.

– Det er ikke læreren som skal utføre dette. Vi har tørket støv av den gamle ordenseleven. Å moppe og rydde er viktige oppgaver som en ordenselev kan mestre. Og alle kan hjelpe til ved å holde det ryddig på plassen, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

Slik skal altså elever ned til seks år, antageligvis godt hjulpet av lærere, hjelpe de betalte renholderne med å gjøre rent.

Sparetiltak

Almås innrømmer at dette er et sparetiltak.

– Det er et tiltak for å få mer ut av millionene, ja. Alle kommunens avdelinger og virksomheter er med på den dugnaden, også renholdsavdelingen. Det er samtidig et tiltak for å skape praksis i en ny kommune, sier Arnfinn Almås, og viser til kommunesammenslåingen.

Selv om Almås forklarer sparetiltaker, melder det seg flere spørsmål. Blant annet om det å gi ansvaret for renhold til små barn, fort blir enda en oppgave på lærerne.

VIL SPARE: Arnfinn Almås er kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo.
VIL SPARE: Arnfinn Almås er kommunalsjef for oppvekst i Nordre Follo.

– Rundt om i landet er det dessverre mange lærere som må bruke tid etter undervisning på å rydde klasserom og hive boss, og rektorer som feier uteplassen, sier Siri Skjæveland Lode, medlem av arbeidsutvalget i Utdanningsforbundet.

Skal evalueres

De gjør det ikke hverken for moro skyld eller fordi det står i arbeidsinstruksen til lærerne.

– Opplegget rundt renholdet på skolen fungerer ofte ikke god nok. Ordenseleven som skulle koste har glemt det og gått, for eksempel. Og når området som skal reinholdes ikke er i tråd med avtalen, ja da vasker ikke renholderne. Til slutt blir lærerne trøtte av å jakte på det som ikke fungerer og gjør jobben sjøl. Det kan ofte være det raskeste, sier hun til nettstedet.

At en ordenselev får som ansvar å «hjelpe til» er det liten motstand mot. At det derimot brukes som et ledd i å spare penger på renhold fra kommunens side, er ikke bra, ifølge utdanningsforbundet.

Forslaget ble behandlet i kommunestyret 8. desember, og da ble det vedtatt følgende:

«Kommunedirektøren bes komme tilbake med sak som svarer på verbalvedtaket (fra kommunestyremøtet 17.12.2020) om «Felles standard for kvalitet på renhold» i en ny sak.» Evaluering foretas innen utgangen av juni 2022.

Nå skal med andre ord dette prosjektet testes ut og evalueres til utgangen av juni 2022.

– Utdanningsforbundet Nordre Follo kommer til å følge saken og evalueringen tett, lover Figenschou.

Powered by Labrador CMS