KLARERT: Svarene på luftprøvene som ble tatt på Hellerasten kom denne onsdagen, og viser gode resultater.

Ingen asbestfare på Hellerasten

Onsdag denne uken kom resultatene fra luftprøvene i forbindelse med asbestgulvet på Hellerasten.

Publisert

Rett før sommeren oppdaget en ansatt ved Hellerasten skole at det var løsnet en flik på et gulvbelegg på skolen. Prøvene påviste asbest. Mandag 26. august ble et skriv sendt ut til foresatte ved skolen, med informasjon om at klasserommene berørt ble stengt til gulvene har blitt utbedret. I tillegg ble det bestemt at det skulle tas luftprøver av det eksterne firmaet Mycoteam. 

Prøvene kom tilbake onsdag denne uken, og viser at det ikke er grunn til helsebekymring på Hellerasten. 

– Det er ingen prøver som viser nivåer over Norsk Folkehelsesinstitutts normverdi. Det ble også levert prøver av takplater for sikkerhetsskyld og disse inneholder heller ikke asbest, sier Hogne Handeland leder for drift og vedlikehold i eiendomsavdelingen.

UTBEDRES: Hogne Handeland, leder for drift og vedlikehold i eiendomsavdelingen sier gulvene skal repareres, og at ytterligere tiltak ikke er nødvendig.

Kommunen skal nå fikse gulvene som er skadet, men det er, ifølge Mycoteam og kommunen, ikke behov for ytterligere tiltak.  

– Eiendom er i full gang med å utbedre skadene i gulvbeleggene. Det vil, basert på disse resultatene, ikke være behov for nye luftprøver etter utført tiltak. Rektor kan vurdere å åpne klasserom for bruk før reparasjon ved behov og dersom dette ikke er til hinder for reperasjonsarbeider siden prøvene viser at eksisterende sår ikke medfører en forhøyet asbestbelastning i innemiljøet, sier Handeland. 

Powered by Labrador CMS