STENGT: Hogne Handeland Haug, leder for drift og vedlikehold i eiendomsavdelingen og rektor Grete Skaug har sett seg nødt til å stenge av to klasserom, i tillegg til forelesningsrommet og skolekjøkkenet, på grunn av sprekker i gulvbelegget.
STENGT: Hogne Handeland Haug, leder for drift og vedlikehold i eiendomsavdelingen og rektor Grete Skaug har sett seg nødt til å stenge av to klasserom, i tillegg til forelesningsrommet og skolekjøkkenet, på grunn av sprekker i gulvbelegget.

Fant asbest på Hellerasten

Rett før sommeren oppdaget en ansatt ved Hellerasten skole at det var løsnet en flik på et gulvbelegg på skolen. Prøvene påviste asbest.

Publisert

52 år gamle Hellerasten skole har i flere rom gulv som stammer fra byggeår. Etter prøvetaking av gulvene er det klart at fem rom på skolen; to klasserom, skolekjøkkenet, forelesningsrommet samt personalrommet har skader i gulvbelegg som inneholder asbest.

– Det var rett før sommerferien at en ansatt og verneombud hos oss ble bekymret for et gulvbelegg som det hadde løsnet en flik av, og de ønsket prøvetaking for om gulvbelegget kunne inneholde asbest, sier rektor Grete Skaug.

Ikke helsefarlig

Mandag 26. august ble et skriv sendt ut til foresatte ved skolen, med informasjon om at klasserommene berørt ble stengt til gulvene har blitt utbedret. Ifølge Hogne Handeland Haug, leder for drift og vedlikehold i eiendomsavdelingen, er problemet av så liten art at det ikke skal være helsefarlig for elever eller ansatte.

– Asbest er et tema som skaper mye bekymring, men så lenge det får lov til å ligge i ro, og ikke brytes opp, er det ingen fare forbundet med det, sier Haug.

Saken fortsetter under bildet.

AVREVET: Deler av gulvbelegget er revet av.
AVREVET: Deler av gulvbelegget er revet av.

Ifølge Haug trenger de ikke å ta luftprøver, men det skal likevel gjøres.

– Jeg har sjekket med våre fagfolk i kommunen og Mycoteam, og det er ingen faglig begrunnelse for å trenge en luftprøve fordi det er så mikroskopisk sjanse for at det skal være asbeststøv som kommer opp. For å berolige foreldre, barn og ansatte som er bekymret, velger vi likevel å ta prøvene, sier Haug, og legger til:

– Jeg er veldig sikker på at de prøvene kommer til å være helt fine.

Det er det eksterne selskapet Mycoteam som står for prøvene som skal utføres torsdag denne uken, og Skaug er fornøyd med at det prioriteres å ta prøver av luften.

– Det betyr mye for oss at vi får de prøvene. Det er betryggende, hvis ikke vil den enkeltes tanker rå, sånn er det med ordet asbest, det skaper bekymring. Vi ser derfor frem til få resultatet av luftprøvene og følge opp i ettertid. Vi vil både informere om resultatet og fortsette samarbeidet mellom skolen og eiendomsavdelingen, sier Skaug.

TESTES: Det skal utføres luftprøver for å se om det er spredning av asbeststøv i de utsatte rommene.
TESTES: Det skal utføres luftprøver for å se om det er spredning av asbeststøv i de utsatte rommene.

Årlig inspeksjon

Det skal årlig gjennomføres en tilstandsanalyse av byggene i kommunen. Ifølge Haug var det ved disse tider i fjor at en slik sjekk sist ble gjennomført, men hverken Haug eller Skaug kan bekrefte eller avkrefte når riftene i gulvene oppsto.

– Vi har tatt utgangspunkt i det ene klasserommet der verneombudet gjorde oss oppmerksom på det, men jeg vet ikke hvor lenge problemet har vært der. Vi har ikke hatt noen prøver før,så det er helt reelt at det er først nå vi har fått klargjort at det er asbest i gulvbelegget, sier Skaug.

– Samme dag vi fikk resultatet, gjennomførte vi en sjekk. Da gikk driftsteknikerene en ordentlig runde på hele skolen, sier Haug.

Skolen har fått nytt gulv i flere rom opp i gjennom årene, men det er fortsatt rom som står igjen med det gamle gulvet fra 1967. I tillegg til de fem rommene som det har blitt tatt prøver av har ytterligere to klasserom gulv fra byggeår, det skal også tas prøver i disse rommene.

– Da får alle klasserom med gammelt gulvbelegg luftprøver. I tillegg har vi valgt å stenge rom 10 inntil prøvesvar foreligger, sier Skaug. 

HULL: Dette hullet i gulvet er å finne på personalrommet, hvor en del fortsatt har gamle gulv fra byggeåret.
HULL: Dette hullet i gulvet er å finne på personalrommet, hvor en del fortsatt har gamle gulv fra byggeåret.

Haug legger ikke skjul på at det i utgangspunktet ikke er prioritert å gjøre noe med Hellerasten, i og med at den skal rives.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi ikke hadde prioritert å fikse gulvene på en skole som har tre års levetid, hvis ikke det hadde blitt definert som et asbestgulv. Da må vi selvfølgelig gå inn og ta det, men det er viktig for oss å understreke at selv om skolen skal legges ned om kort tid, tar vi driftsansvaret alvorlig. Vi skal sørge for at elever og ansatte har et godt og tilfredsstillende inneklima, helt til siste dag skolen er i bruk, sier Haug.

Hvilke kontrollrutiner har kommunen?

LITEN SPREKK: Ifølge kommunen er ikke sprekkdannelsene så alvorlige at det er sannsynlig at det utgjør en helserisiko.
LITEN SPREKK: Ifølge kommunen er ikke sprekkdannelsene så alvorlige at det er sannsynlig at det utgjør en helserisiko.

– Alle bygg vi driver skal vi ut å gjøre en risikovurdering på, for å se om det kan finnes asbest. Er det mistanke om det, skal det tas prøver og sendes inn, og det var egentlig det som skjedde her. Vi fikk tatt en prøve og bekreftet at disse platene her har asbest. Hadde belegget vært skadefritt hadde det ikke gjort noe, men siden det er skader på det, og man kan risikere større skader, går vi inn og gjør korrektive tiltak, sier Haug.

Tiltakene vil i hovedsak bestå av å legge nytt belegg over det gamle, eller å sparkle og lime der det er behov.

– Det blir en tiltaksvurdering for hvert enkelt av tilfellene, sier Haug.

Hva med andre eldre bygg og skoler i kommunen, skal dere undersøke om det kan finnes asbest flere steder?

– Nå er min plan å få driftsteknikerne til å gå en runde på alle byggene. Virksomheten selv skal egentlig rapportere inn sånne ting, men vi kommer til å ta en runde og se om det kan være tilfeller på andre bygg også, sier Haug og legger til:

– Vi har mange bygg å håndtere, så den vanlig stående ordren er at virksomheten må rapportere det inn til oss.

Informasjon

Skaug er opptatt av åpenhet rundt problemet, og har gjennomført foreldremøter i kjølvannet av skrivet som ble sendt ut.

– Mandagen etter prøveresultatene forelå, sendte jeg ut informasjon for da startet vi med å stenge rom. Elevene måtte få vite hvorfor, og foreldrene måtte også få umiddelbar beskjed. Skolen plikter å informere elever og foreldre hvis det er noe som kan være til skade for innemiljøet, sier Skaug.

Hun oppfordrer foreldre til å ta kontakt dersom de har noen spørsmål.

– Vi er ikke ferdig med saken fra vår side før vi opplever at skolen er tilfredsstillende for alle!