Vaksinering i uke 18 og 19

FORTSATT RUNDT 2.000 DOSER PER UKE: Både denne uken og neste uke får kommunen rundt 2.000 vaksinedoser per uke. På bildet kan du se Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Nordre Follo kommune
FORTSATT RUNDT 2.000 DOSER PER UKE: Både denne uken og neste uke får kommunen rundt 2.000 vaksinedoser per uke. På bildet kan du se Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering i vår kommune. Foto: Nordre Follo kommune

Dette bør du vite om vaksinering i Nordre Follo i tiden fremover

Både denne uken og neste uke får Nordre Follo rundt 2.000 vaksinedoser per uke. – Vi håper på å få betydelig flere doser i uke 20 og 21, sier Monica Viksaas Biermann, programlederen for vaksinering i Nordre Follo.

Publisert Sist oppdatert

Statistikken over antall vaksinerte Nordre Follo viser at drøye 33 prosent eller 15.031 av de totalt 45.182 innbyggerne over 18 år, har fått første vaksinedose per i dag, og 8,3 prosent av disse (3.752 innbyggere) er fullvaksinert.

Denne uken (uke 18) får Nordre Follo 328 hetteglass med Pfizer-vaksine, som tilsvarer mellom 1.968 og 2.296 vaksinedoser.

– Mesteparten av dosene (170 hetteglass eller mellom 1.020 og 1.190 enkeltdoser) skal gis som første dose, mens resten (158 av hetteglassene, tilsvarende mellom 948 og 1.106 enkeltdoser) skal gis som dose to, sier Monica Viksaas Biermann, konstituert kommuneoverlege og programleder for vaksinering i Nordre Follo.

Cirka 2.000 doser neste uke

Neste uke (uke 19) får Nordre Follo både Pfizer- og Moderna-vaksiner, men totalt sett vil det bli noen færre vaksinedoser enn denne uken.

– Vi får 188 hetteglass med Pfizer-vaksine og 70 hetteglass med Moderna-vaksine. Til sammen vil det bli mellom 1.828 og 2.086 enkeltdoser. Mesteparten av disse (mellom 1.072 og 1.204 doser) skal gis som dose én og resten (mellom 756 og 882 doser) som dose to.

Her kan du se en detaljert beskrivelse av vaksinefordelingen for uke 19:

 • 188 hetteglass med Pfizer-vaksine tilsvarer mellom 1. 128 og 1.316 enkeltdoser. Mesteparten av disse dosene (126 av hetteglassene, tilsvarende mellom 756 og 882 enkeltdoser) skal gis som dose to, mens resten (62 hetteglass eller mellom 372 og 434 enkeltdoser) skal gis som dose én.
 • 70 hetteglass med Moderna-vaksine tilsvarer mellom 700 og 770 enkeltdoser. Disse skal gis som dose én.

– Vi håper på å få betydelig flere doser i uke 20 og 21, sier Biermann.

33 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Drøye 33 prosent av innbyggerne over 18 år (15.031 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og 8,3 prosent av disse (3.752 innbyggere) er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 4. mai)
33 PROSENT FIKK FØRSTE DOSE: Drøye 33 prosent av innbyggerne over 18 år (15.031 av de totalt 45.182) har fått første vaksinedose, og 8,3 prosent av disse (3.752 innbyggere) er fullvaksinerte per i dag. Kilde: Nordre Follo kommune (per 4. mai)

Har begynt med gruppe 8

Kommunen vaksinerer disse gruppene for tiden:

 • Personer i gruppe 5, 6 og 7 (18-64 år med underliggende sykdommer/tilstander)
 • Personer i gruppe 8 (55-64 år).

Ifølge Biermann har kommunen innen slutten av denne uken tilbudt første vaksinedose til alle innbyggere i risikogruppene som er identifisert av kommunen hittil i år.

– Alle i gruppe 7 skal ha fått tilbud om første vaksinedose i løpet av denne uken. Vi har også så vidt begynt å vaksinere gruppe 8, det vil si innbyggerne under 65 år uten underliggende sykdommer/tilstander. Alle som er 65 år og over og som fyller 65 år i år har nå fått tilbud om første vaksinedose. Tilhører du en av disse gruppene, men har ikke fått tilbud om vaksine ennå, ikke nøl med å kontakte oss via Vaksinetelefonen (940 12 310), sier Biermann.

Antibiotika etter Moderna

– Har dere fått meldinger om alvorlige bivirkninger etter vaksinering i Nordre Follo?

– Nei og vi har ikke hatt noen sykehusinnleggelser som følge av vaksineringen hittil, men vi har fått flere meldinger fra fastlegene om flere lokale bivirkninger etter vaksinering med Moderna-vaksinen, blant annet hevelser på armen. Noen av de vaksinerte med slike symptomer har fått antibiotika, sier Biermann.

Andel vaksinerte i Nordre Follo per 30. april:

1. Personer 85 år og eldre (totalt 1.227 personer):

 • 92 % har fått dose 1
 • 87 % har fått dose 2.

2. Personer 75-84 år (totalt 3.626 personer):

 • 96 % har fått dose 1
 • 34 % har fått dose 2.

3. Personer 65-74 år (totalt 5.486 personer):

 • 91 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

4. Personer 55-64 år (totalt 7.255 personer):

 • 29 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

5. Personer 45-54 år (totalt 9.049 personer):

 • 14 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

6. Personer 18-44 år (totalt 18.539 personer):

 • 8 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2.

Hun påpeker at både helsepersonell og privatpersoner kan melde mistenkte bivirkninger i etterkant av vaksinasjon til Legemiddelverket. Helsepersonell melder inn via melde.no, mens privatpersoner melder via helsenorge.no eller fastlegen.

36.000 registrerte seg

Cirka 36.000 av de totalt 45.182 innbyggerne over 18 år registrert seg for vaksinering i appen Helseboka, ifølge kommunen.

– Vi oppfordrer alle innbyggere fra 18 år og oppover som ikke har registrert seg i Helseboka ennå, til å gjøre dette så fort som mulig. Ring fastlegen din hvis du ikke har fått tilbud om vaksine, men mener at du er i risikogruppen, sier konstituert kommuneoverlege.

Husk at det er fastlegene som vaksinerer personer i risikogruppe 4B og gruppene 5,6 og 7. Innbyggere i gruppe 8 vaksiners på kommunens vaksinestasjonen på Ski Storsenter.

Skal blande to typer

Oppegård Avis har skrevet at cirka 950 innbyggere har fått AstraZeneca-vaksinen i begynnelsen av mars (uke 7 og 8) før bruken av denne vaksinen ble stanset i hele Norge torsdag 11. mars.

– Det skal gå tolv uker mellom dose én og to, så de som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine i uke 7, får tilbud om mRNA-vaksine (Pfizer eller Moderna) som dose to i uke 19 (neste uke). Fikk du første dose med AstraZeneca-vaksine i uke 8, får du mRNA-vaksine som dose to i uke 20. Vaksinering vil foregå på samme sted, sier Biermann.

Kan bli tatt i bruk fra uke 22

Tidspunktene for antatt vaksinering av de ulike gruppene justeres av FHI fortløpende, men sjekk gjerne de sist oppdaterte tabellene fra 30. april nederst i saken.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har FHI utarbeidet et optimistisk scenario med AstraZeneca-vaksinen (AZ-varianten), som forutsetter at AstraZeneca-vaksinen tas i bruk igjen fra uke 22.

HOD har spesifisert at AstraZeneca-vaksinen i dette scenariet kun benyttes til resterende ikke-vaksinerte personer i prioriteringsgruppen 55 til 64 år og at 50 prosent av disse ønsker å vaksineres med AstraZeneca-vaksinen.

Om endringene i doseintervallene:

Doseintervallet mellom dose 1 og 2 er nå endret til følgende antall uker fra og med uke 11 og uke 20 (endringen i uke 20 kommer som følge av at doseintervallet kun skal økes for aldersgruppene 18-44 år, 45-54 år og 55-64 år uten underliggende sykdommer):

 • Pfizer – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20.
 • Moderna – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20.
 • CureVac – 6 uker f.o.m. uke 11, opptil 12 uker f.o.m. uke 20. Kan bli i bruk fra og med uke 27.
 • Novavax – 3 uker. Kan bli i bruk fra og med uke 27.
 • AstraZeneca – 12 uker t.o.m. uke 10.
 • AstraZeneca – opptil 12 uker f.o.m. uke 20 (optimistisk scenario AZ-varianten).
 • Opptrappingen opp til 12 uker benyttes til å optimere ferdigstillelse av dose 1 tidligst mulig. Dette gjøres ved å forskyve vaksinering med dose 2 slik at de ikke går på bekostning av vaksinering med dose 1.
 • Deretter gjøres det en nedtrapping av antall uker mellom dose 1 og 2 mot slutten av perioden for å oppnå fullvaksinering på tidligst mulige tidspunkt. Nedtrapping gjelder for:
 • Pfizer (3 uker)
 • Moderna (4 uker)
 • AstraZeneca (9 uker)
 • CureVac (3 uker). Kan bli i bruk fra og med uke 27.

I tillegg til dette scenariet har FHI utarbeidet et optimistisk scenario uten AstraZeneca-vaksinen (se tabellene nederst i saken).

J&J-vaksinen er forutsatt ikke benyttet i FHIs nøkterne scenario. I optimistisk scenario forutsettes det at J&J distribueres fra uke 23 (første uken i juni). Alle mottatte doser av J&J frem til uke 23 er forutsatt distribuert i uke 23.

Fra seks til tolv uker

Fredag 30. april ble det kjent at tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Moderna og Pfizer) skal forlenges fra seks til tolv uker.

– Siden første dose gir svært god beskyttelse mot Covid-19 mener vi at det er riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Ved å utvide doseintervallet med seks uker så vil langt flere få første dose tidligere, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4A. Alder 65-74 år

4B. Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år.

I Nordre Follo kommune trer endringen i kraft for alle som skal vaksinere seg fra uke 19.

– Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første vaksinedose før uke 19, sier Biermann.

Det blir også ingen endring i vaksinasjonstidspunkt for de som har fått booket vaksinasjonstime etter første dose. Har du fått første dose med Pfizer- eller Moderna-vaksine innen uke 18, vil tidsintervallet mellom dose én og to fortsatt være seks uker.

– Kan ikke love noe

Det er mange lesere som sendte oss spørsmål om når lokalsamfunnet kan leve som normalt igjen. Vi har også fått spørsmål fra leserne som lurer på om det er realistisk å gjennomføre et bryllup med 80 personer i august uten avstandsregler, og om de som er vaksinert med første vaksinedose kan droppe avstandsregler.

– Det er vanskelig å spå hva som vil skje fremover. Vi kan dessverre ikke love noen lettelser ennå. Vi må forholde oss til FHIs vaksinasjonsstrategi og anbefalinger, og vi følger opp disse, sier Biermann.

Hun påpeker at rundt 10. mai skal FHI og regjeringen komme med nye anbefalinger og eventuelle endringer i vaksinasjonsstrategien, som kan prioritere frem enkelte grupper i vaksinasjonskøen, blant annet lærere.

Vaksinerte i det offentlige rom

Regjeringen skriver på sin hjemmeside at over 1,3 millioner nordmenn har nå fått minst én dose koronavaksine, men så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler nå være de samme for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom.

– Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, vil antallsbegrensninger og andre generelle smitteverntiltak i samfunnet kunne lettes for alle, står det i pressemeldingen fra 3. mai.

Lettelser i karantene for vaksinerte

Samtidig kan fullvaksinerte få gladnyhet fra FHI. Fra natt til tirsdag 4. mai er de nemlig unntatt fra smittekarantene, det vil si at det ikke blir noe krav for fullvaksinerte om å ta en test etter nærkontakt med en som er smittet. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose.

De som har fått én vaksinedose for tre til tolv uker siden kan også slippe smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom tredje og syvende dag etter at de siste gang var i kontakt med den smittede. De som ikke ønsker eller kan ta test, må i smittekarantene.

– Man får god beskyttelse allerede tre uker etter første vaksinedose, men for å få fullgod effekt, må man være fullvaksinert. Hvis man ikke får tatt andre vaksinedose i tide, gjelder ikke dette unntaket lenger, sier overlege Trude Arnesen ved FHI.

Fra før er det gitt unntak fra ventekarantene for alle som har gjennomgått Covid-19 mindre enn seks måneder siden eller som er vaksinert for minst tre uker siden.

– Selv om vaksinene gir god beskyttelse, gir de ingen garanti mot å bli smittet, og vaksinerte som får symptomer på Covid-19 bør også teste seg, sier Arnesen.

Det gjøres ikke endringer i regelverket for innreisekarantene for personer som er vaksinert, verken for de som har fått én eller to doser. Dette er noe som er til vurdering hos FHI.

Gravid uten risikogruppe?

Nå kan også gravide utenfor risikogruppene i Nordre Follo kommune og andre områder med høy smittespredning velge å bli vaksinert når de får tilbud om vaksine.

Det kommer frem i FHIs pressemelding fra i dag. Her påpekes det også at gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse dersom de får Covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, selv uten underliggende risikotilstander. Derfor åpnes det mer opp for at alle gravide kan vurdere vaksinasjon i samråd med lege.

Vaksinasjon har hittil kun blitt vurdert for gravide med underliggende helsetilstander som øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19. Risikogruppene for alvorlig forløp av Covid-19 er de samme som for andre: underliggende sykdommer som diabetes (her menes diabetes før svangerskapet), hjerte- og karsykdom og/eller fedme.

Trygt for gravide og ammende

Det er fremdeles lite erfaring med koronavaksinasjon av gravide og ammende, ifølge FHI. Fram til nå har det derfor ikke vært noen generell anbefaling om vaksinering av gravide.

Hittil tyder studier likevel på at vaksinasjon er trygt for den gravide og fosteret. FHI endrer derfor råd om koronavaksinering av gravide slik at det kan overveies for den enkelte der fordelene overgår ulempene.

– Selv om den gravide ikke har underliggende sykdommer som øker faren for å bli alvorlig syk av Covid-19, bør den gravide vurdere vaksinasjon dersom man bor i et område med mye smitte (Nordre Follo er blant disse kommunene) og ikke kan redusere sin kontakt med andre, forklarer Eide.

Vaksinasjon av gravide bør som hovedregel ikke gjøres i svangerskapets første trimester. Den gravides partner og andre husstandsmedlemmer kan bidra til å redusere risiko for smitte til den gravide ved å la seg vaksinere når de får tilbud om det.

Gravide i områder med lite smitte og som ikke tilhører en risikogruppe, anbefales fortsatt å vente med vaksinering til etter graviditeten.

– Risiko for alvorlig sykdom hos den gravide bør alltid veies opp mot en mulig ukjent risiko ved vaksinering av mor og barn, avslutter lege ved FHI, Helena Niemi Eide.

Sjekk når du kan bli vaksinert

Fredag 30. mai ble FHIs vaksinasjonsscenariene oppdatert siste gang. Ifølge Monica Viksaas Biermann ligger Nordre Follo godt an i forhold til FHIs nøkterne scenario.

 • Nøkternt scenario forutsetter bruk av kun Pfizer- og Moderna-vaksiner.
 • Optimistisk scenario er basert på bruk av vaksinene fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca (bruken av denne vaksinen ble stoppet 11. mars, men starter fra og med uke 22 i AZ-varianten), J&J (fra og med uke 23), CureVac og Novavax (begge fra og med uke 27).
OPPDATERT 30. APRIL: Vaksineringsscenariene viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde. For flere av vaksinetypene inkludert i variantene av det optimistiske scenarioet er det fremdeles usikkert når, om og for hvilke grupper godkjenning kommer. Kilde: FHI
OPPDATERT 30. APRIL: Vaksineringsscenariene viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo. Tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde. For flere av vaksinetypene inkludert i variantene av det optimistiske scenarioet er det fremdeles usikkert når, om og for hvilke grupper godkjenning kommer. Kilde: FHI
Kilde: FHI, 30. april 2021
Kilde: FHI, 30. april 2021

FHI skriver at tre ulike forhold kan påvirke tidspunkt for fullvaksinering sammenlignet med forrige versjon av FHIs vaksinasjonskalender fra 15. april:

 • 1. Det forutsettes blant at vaksineringen med CureVac og Novavax starter fra og med 1. juli (uke 27) istedenfor 1. juni.
 • 2. Inngående Pfizer-tall for mai er oppdatert som følge av bekreftede tall fra leverandør. Dette utgjør en reduksjon på 50.000 doser mot vaksinekalenderen fra 15.april.
 • 3. Antall uker mellom dose én og dose to økes fra seks til opptil tolv uker for aldersgruppene 18 til 64 år uten underliggende sykdommer for vaksinetypene Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, CureVac og Novavax.
Kilde: FHI, 30. april 2021
Kilde: FHI, 30. april 2021
KIlde: FHI, 30. april 2021
KIlde: FHI, 30. april 2021
Powered by Labrador CMS